Uutisia

Itä-Helsingin asemakaavapäivä ti 7.2.2017

Kulttuurikeskus Stoan musiikkisalissa Itäkeskuksessa
(Turunlinnantie 1) ti 7.2.2017 kello 15–19.

Järjestää Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. Kaavapäivässä luodaan kattava katsaus Itä-Helsingissä käynnistyviin uusiin asemakaavahankkeisiin ja muihin ajankohtaisiin suunnitelmiin. Tapahtuman aluksi kello 15 sekä kello 17 kuullaan tiivis puolen tunnin esitys merkittävimmistä hankkeista.

Itäisen toimiston suunnittelijat ovat tapahtumassa paikalla keskusteluja varten hankkeiden aineistojen äärellä. Esillä ovat Myllypurossa, Vuosaaressa ja Myllypurossa käynnistyvät seitsemän uutta kaavahanketta sekä kattavasti muita Itä-Helsingin ajankohtaisia suunnitelmia.

Uusia käynnistyviä kaavahankkeita ovat Myllypurossa Myllymatkantie 1, Kulosaaressa mm. Kulosaarentie 42 sekä 44 ja Vuosaaressa Vuosaaren keskustan ja lukion tontin suunnittelu.

Kuulumisia voi kysellä myös Karhunkaatajan, Laajasalon, Herttoniemen, Kontulan tai Mellunmäen suunnitelmista. Mukana ovat myös Kruunuvuorenrannan, Vartiosaaren, Herttoniemen sairaala-alueen sekä Meri-Rastilan suunnittelijat. Poikkea keskustelemaan!

Käynnistyvien hankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä 6.2.–3.3.2017 Herttoniemen, Laajasalon, Itäkeskuksen ja Vuosaaren kirjastoissa sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoihin voi tutustua myös info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa Kampissa. Mielipiteet suunnitelmista pyydetään esittämään viimeistään 3.3.2017.

Itä-Helsingin hankkeiden aineistot kaupungin karttapalvelussa:
kartta.hel.fi/link/37Mkpj

Kaupunginosaradio

Tiesitkö, että Helsingin kaupungilla on oma radiokanavakin?

Kaupunginosaradion taajuus on kaupunkilaisten käytettävissä, olipa aiheena sitten oman harrasteryhmän toiminta, tapahtumat, koululuokan kuulumiset, oman asuinalueen asukastoiminta tai mieltä askarruttavat keskustelut.

Radiotoimittajat Jarmo Suomi ja Seppo Julin auttavat aiheesta kiinnostuneita ohjelmien teknisessä toteutuksessa. Omaa radio-ohjelmaa varten ei tarvita siis muuta kuin aihe, vähintään yksi henkilö kertomaan aiheesta ja yhteisesti sovittu tapaamis- ja lähetysaika radiotoimituksen kanssa.

Lähetykset ovat maanantaisin kello 19.30–20.30 taajuudella 100,3 MHz. Uusinnat torstaisin klo 17.00.

Lisätietoja:

www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/hankkeet/kaupunginosaradio/

Elävä Myllypuro soi

Kiitoksia kaikille Myllypuro-seuran 50-vuoteen 2016 osallistuneille! Sen innoittamana on Armas Merisalmi laatinut oheisen juhlarunon, joka julkaistaan tässä tekijän ystävällisellä suostumuksella. 

Elävä Myllypuro soi!

Neljän tien risteys.
Kirkon ja ristin ilmestys.
Mylly.
Orpaanporras.
Sateen pisaroiden kimallus.

Aurinko heläjää,
kuinka kirkastus;
metsä kankaiden
peitteenä uskallus.

Myllypuron elämys
soi sana uus'
Riemu Remulla valloitus
käy täällä uudistunut
sanoitus monipuolisuus.

Palvelu loistava taloissa.
Sielujen sanoma Keskuksissa.
Sanojen Myllerryksissä
uudistuneissa valoissa.

Myllypuro monien unelmissa.
Olla ja elää
elävässä Myllypurossa.
Soi sanat uusiutuvassa
kaupunginosassa.

Armas Merisalmi 2016

Tule suunnittelemaan Myllypuron Ravintolapäivää

Suunnitellaan myllypurolaista ruokajuhlaa TIISTAINA 17.1.2017 KLO 17 asukastalo Myllärillä.

Näyttökuva 2017 01 16 kello 22.49.26

Myllärinlaakson Omakotiyhdistyksen lausunto Karhunkaatajan asemakaavaluonnokseen

Viite: KSV 1.11.2016: Karhunkaatajan asemakaavaa muutetaan

Asia: Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry:n lausunto Karhunkaatajan alueen asemakaavan muutokseen

Karhunkaatajan alue sijaitsee Myllärinlaakson (Myllypuron omakotialueen) eteläpuolella, Viilarintien varrella Roihupellon teollisuusalueen ja Länsi-Herttoniemen pohjoisosan välissä ja kuuluu Vartiokylän kaupunginosaan kuten Myllärinlaaksokin. Alueelle on suunnitteilla lähinnä asuntolisärakentamista. Alueen kaavoittaminen on parhaillaan käynnissä. Rakennettava alue sijaitsee Viilarintien eteläpuolella. 

Viilarintiehen yhtyy pohjoisesta Myllärintie, joka halkoo (Myllypuron) Myllärinlaakson perinteisen yli 60-vuotisen omakotialueen ja toimii sen pääväylänä.

Alueen suunnittelu ja rakentaminen liittyy tiiviisti Raidejokerin suunnitteluun. Pikaraitiotietä uumoillaan valmistuvaksi vuoden 2022 tienoilla. Raidejokeri kulkee nykyisen runkolinja 550 reittiä Viilarintien kohdilla. Asuntorakentamisen arvioidaan etenevän suunnilleen samaa tahtia.

Kaavasta yleensä

Kaavoitus painottuu Myllypuron omakotialueen reunaan. Herttoniemen puolella on laaja kaavoittamaton alue. Jos kaavaa painotettaisiin enemmän länteen ja etelään korkeiden kerrostalojen rakentaminen voitaisiin välttää ja palata edellisen yleiskaavan ideaan yhtenäisestä Myllypuron omakotialueesta. Myös Myllärintanhuan lisärakentaminen voitaisiin toteuttaa matalien pienten kerrostalojen rakentamisella, nykyisen käytännön mukaisesti. Kerrostalot korkealla kalliolla matalien Myllärintanhuan talojen edessä aiheuttavat sen, että vanhojen asukkaiden ympäristö muuttuu selvästi huonomaksi kun ikkunasta näkyy kerrostalon seinä 10 m päässä nykyisen avaran maiseman asemesta.
Viilarintien pohjoispuolen omakotialueelle ei pitäisi kaavoittaa kerrostaloja, 6 kerrosta Myllärintien kulmassa on kaikin puolin outo ratkaisu.

Tielinjaukset

Viilarintien leventäminen on osoittautunut välttämättömäksi jotta Raide-Jokerin väylälle saadaan tilaa. Tämä tulee vaatimaan n. 15 m levyistä lisälouhintaa, joka johtaa merkittävästi alempaan luonnonkallioon Karhunkaatajan alueella länsireunassa. Onko tynkäkallio enää merkittävä luonnonmuodostuma, vai voitaisiinko sen alue käyttää rakentamiseen?

Aikaisemmasta tielinjauksesta poiketen Viikintie - Viilarintie liikenneympyrä on poistettu ja johdettu kaikki liikenne Viilarintie - Myllärintie T - risteykseen. Tämä ratkaisu tulee johtamaan pahoihin liikenneruuhkiin koska samaan pisteeseen keskittyvät: Viikintielle ja Myllärintielle kääntyminen, Raidejokerin pysäkit, liityntäbussien pysäkit sekä jalankulku ja pyöräily. Jos Viikintie jatkaisi nykyisellä linjauksella, ruuhka jakautuisi kahteen liikennevirtaan, mikä helpottaisi painetta Myllärintien kohdalla.

Tässä yhteydessä pitäisi myös tarkastella voidaanko vanha Karhunkaatajantie avata Kauppamyllyntien liikenneympyrästä Siilitien liikenneympyrään mikä helpottaisi kulkemista Herttoniemeen, ja antaako maasto mahdollisuuden pihakadun rakentamiseen Karhunkaatajan alueelta Kauppamyllyntien liikenneympyrään, millä ratkaisulla asukkaiden päivittäinen asiointi Itäkeskuksen ja Lanternan suuntaan helpottuu merkittävästi. Kaavaselosteessa matkojen yhteydessä on maininta ”linnuntietä” mikä ei ole hyväksyttävää jos asukaat kiertävät tosiasiassa pitkiä matkoja päästäkseen kauppoihin ja kouluun jne.
Viilarintien molemmin puolin on kaavoitettu pyörä- ja jalankulkuväylät, jos pyörätietä ei rakenneta valmiiksi Viikistä Herttoniemeen, kannattaa Karhunkaatajan puoleinen pyörätie jättää varaukseksi.

Myllärintien ja Kolsitien läpiajo

Kaavaselosteessa on maininta että alueen asukkaat tukeutuvat Myllypuron palveluihin, muuta ei tarkemmin analysoida minkälaiset liikennevirrat siitä aiheutuvat. Jatkosuunnittelussa on tällaiset laskelmat tehtävä, jotta voidaan hahmottaa Myllärintiehen ja Kolsintiehen kohdistuva läpiajopaine. Tätä painetta lisäävät myös läpiajo Kehä 1 liittymiin.

Kaavaselosteessa mainittu Kehä 1:lle liittyminen Pihlajamäen kautta on teoreettista sillä käytännössä lähimmän liittymän käyttö on tosiasia.

Hulevedet

Hulevesille on ehdotettu kosteikkoalueen perustamista Harakkamyllyntien päädyssä olevien omakotitalojen läheisyyteen. Koska talot ovat matalaperusteisia ja kallioiden välissä on suunnittelun yhteydessä selvitettävä, ettei taloille aiheudu kosteusongelmia kun pohjavesi rankkasateiden jälkeen nousee kosteikkoalueen vaikutuksesta

Myllärinlaakson omakotiyhdistyksen edeltävät lausunnot

1.6.2015: Karhunkaatajan alueen suunnittelu Ksv, A. Linden
12.5.2016: Lausunto Raide-Jokerin linjauksesta ja pysäkeistä Ksv, P. Sjöroos, L. Kangas
6.10.2016 Kirjelmä Läpiajoliikenteestä liittymästä: Latokartanonkaari -
Hallainvuorentien: Ksv, J. Jääskä.

Parhain terveisin, 
Myllärinlaakson Omakotiyhdistys MOY ry

Eero Salminen
Yhdistyksen puheenjohtaja

Matti Raikunen
Yhdistyksen sihteeri