Asukaskysely lähityöhankkeen toiminnasta

404

Helsingin kaupunki haluaa tiedustella kaupunkilaisilta, tuntevatko he viime vuonna sosiaalivirastossa aloitettua lähityöhanketta ja pidetäänkö lähityöntekijöiden työpanosta tarpeellisena myös jatkossa. Kyselyyn voi vastata sivulla https://digiumenterprise.com/answer/?sid=438479&chk=4UNJHKHQ .

Sosiaalialan koulutuksen saaneet lähityöntekijät ovat jalkautuneet kaduille, ostoskeskuksiin ja muille julkisille paikoille Pohjois-, Itä- ja Etelä-Helsingissä. Heidän toimenkuvanaan on kuulla alueen asukkaita ja viedä näiden esittämiä huolenaiheita eteenpäin muille viranomaisille. Lisäksi he puuttuvat havaitsemiinsa ongelmiin kadulla ja pyrkivät selvit-telemään ristiriitatilanteita keskustelemalla ja sovittelemalla.

Jalkautuessa havaittuja epäkohtia viedään tiedoksi ja työstettäväksi hankkeen yhteistyöverkostoille, joihin kuuluu muun muassa poliisi, nuorisotyö, asukasyhdistykset ja taloyhtiöt. Lähityöhankkeen tavoitteena on näin parantaa helsinkiläisten kokemaa viihtyvyyttä ja arkiturvallisuuden tunnetta. 

Lähityöhankkeen toiminta-aluetta on suunniteltu laajennettavaksi ja toimintaa vakinaistettavaksi. Kaupunki haluaa kuulla kaupunkilaisten näkemyksiä asiasta asukaskyselyn avulla.

Päivi Männistö
Projektivastaava
Lähityöhanke
Puh. (09) 310 24319, 040 336 0914
E-mail: paivi.mannisto@hel.fi
 
Käyntiosoite:
Itäinen sosiaaliasema
Tallinnanaukio 1 A, 4. krs
 
Postiosoite:
PL 7440
00099 Helsingin kaupunki