Tilanvarauslomake

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Henkilön, yhteisön tai yrityksen nimi – The name of the person, community or company. Esim. / For example: Matti Meikäläinen, Myllypuron Taitelijat ry. Vastuuhenkilö allekirjoittaa tilavaraussopimuksen, osallistuu ryhmään, on vastuussa tiloista ja tavaroista sekä hakee mahdollisen laina-avaimen. Joku toinen ryhmän jäsenistä voi allekirjoittaa sopimuksen ja hakea avaimen ainoastaan paperisella valtakirjalla (sähköinen ei valitettavasti kelpaa). Vastuu säilyy tällöin kuitenkin edelleen vastuuhenkilöllä.
Yhdistyksen postiosoite. Yksityistilaisuuksissa (kuten perhejuhlat) vastuuhenkilön kotiosoite. – Postal Address of the Association. Home Address of the contact person (only for private parties). Esim. / For example: Myllypuron Taiteilijat ry, Myllypurontie 100 B, 00920 Helsinki
Oletteko Myllypuro-Seuran jäsen?
1. Oletko myllypurolainen, onko ryhmäsi Myllypurosta tai onko ryhmässäsi myllypurolaisia? (Kyllä / Ei) 2. Oletteko aikaisemmin varannut Asukastila Orpaantupa tiloja? (Kyllä / Ei) 1. Are you from Myllypuro, is your group from Myllypuro or do have members living in Myllypuro? (Yes / No) 2. Have you rented the community space before? (Yes / No)
Onko tilaisuus avoin kaikille? Saavatko myös ulkopuoliset osallistua tilaisuuteen? (Kyllä / Ei) – Is the event entrance-free for everyone? Is it possible for anyone to join the event? (Yes / No) Tuo tai lähetä halutessasi tilaisuuden mainos Asukastila Orpaantupaan. Bring or share your advertisement of your event with us if you want.
Yhdistyksen y-tunnus. Yksityistilaisuuksiin (esim. syntymäpäivät) tarvitaan aina vastuuhenkilön henkilötunnus.- Only needed for paid events and private parties.
Sali A, Sali B (tai molemmat salit). Muista varata myös keittiö, jos ryhmänne haluaa esim. keittää kahvit. Keittiö on osa B salia. Aulatilan käyttäminen on mahdollista sovitusti.- Hall A, B (or both), Meeting room, Kitchen (remember to book the kitchen if you are brewing coffee). Kitchen is part of hall B. Using the lobby is possible upon agreement.
Mihin tarkoitukseen tila varataan ? – For what purpose is the space rented? Esim. kokous / syntymäpäiväjuhla / seminaari / koulutustilaisuus, infotilaisuus – For example: a meeting, birthday party, seminar, educational or information purposes.
Peritäänkö tilaisuudessa osallistumismaksua osallistujilta? (Kyllä / Ei) – Will there be an entrace fee for participants? (Yes / No)
Arvioitu aikuisten lukumäärä – Estimated number of adults.
Arvioitu lasten lukumäärä – Estimated number of children
Esim. videotykki (2kpl) , televisio, wifi, fläppitaulu saliin. For example: video projector (2 pcs), television, wifi, a flipchart.
Päivämäärä, alkaa kello xx:xx loppuu kello xx:xx – Date, starts at XX:XX ends at XX:XX
Tähän voit kirjoittaa mahdollisia lisäyksiä, kysymyksiä tai palautetta – Additional info, questions, feedback.

Tule allekirjoittamaan sopimus (ja tarvittaessa hakemaan laina-avain) ennen tilaisuutta erikseen sovittuna aikana.
Avain tulee palauttaa seuraavana tai toisena arkipäivänä tilaisuuden jälkeen.
Muista aina ilmoittaa, mikäli tilaisuus peruuntuu.

Please sign the form (and fetch the keys if needed) before the reservation at a separately agreed time. 
The key needs to be returned two days after the event.
Always remember to inform us if the event is cancelled.