Asukastilaisuuksia

373

Asukastilaisuuksia Itä- ja Kaakkois-Helsingissä 25.2. ja 26.2. alueellisen nuorisotyön uudistamisesta.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus järjestää helmikuussa kaksi asukasiltaa Itä- ja Kaakkois-Helsingin alueen nuorisotyön kehittämisestä ja nuorisotaloverkon uudistamisesta. Keskustelutilaisuuksissa kerätään nuorten ja heidän vanhempiensa palautteita ja ideoita alueen nuorisotyön kehittämiseen.

Nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on kehittää nuorten toiveiden mukaisia monipuolisia alueellisia toimintakeskuksia tasapainoisesti eri puolille kaupunkia. Toimintakeskuksia täydennetään pienemmillä nuorisotiloilla, jotka palvelevat nuorempia ikäluokkia lähempänä kotia. Samalla selvitetään, voidaanko joistakin toimitiloista luopua ja siirtää vuokriin käytettyjä rahoja toiminnan sisällön kehittämiseen.

Nuorten määrä vähenee Helsingissä seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävästi, ja nuorisotilojen käyttöä on tarvetta tehostaa. Hankkeen yhteydessä ei irtisanota henkilökuntaa. Suunnitellut uudistukset perustuvat nuorisolautakunnan 1.2.2007 hyväksymään nuorisoasiainkeskuksen toiminta- ja tilastrategiaan 2007-2012.

Itä- ja Kaakkois-Helsingin asukastilaisuudet pidetään seuraavasti:

25.2. klo 18.00 Kontulan nuorisotalolla Ostostie 4, 00940 Helsinki.
Mellunkylän nuorisotyöyksikkö: Kivikko, Kontula, Myllypuro, Vesala, Kurkimäki

26.2. klo 18.00 Roihuvuoren nuorisotalolla Prinssintie 1, 00820 Helsinki.
Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö: Herttoniemenranta, Länsi-Herttoniemi, Laajasalo, Roihuvuori

Lisätiedot:
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus osastopäällikkö Kari Naalisvaara, puh. (09) 310 89032, alueellisten palvelujen osasto nuorisotoimenjohtaja Lasse Siurala, puh. (09) 310 89045

Nuorisoasiainkeskuksen sähköpostiosoitteet muuttuvat 1.1.2008 muotoon etunimi.sukunimi@hel.fi. Vanhat osoitteet toimivat 31.3.2008 saakka.

Raija Kaljunen
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki
käyntiosoite Hietaniemenkatu 9 C, 4. krs
puh. (09) 310 89026, gsm 050 361 6270
s-posti raija.kaljunen@hel.fi
http://nuoriso.hel.fi