Avoimet foorumit 2008

363

Putoaako nuori? Kantaako verkko? Avoimet foorumit 2008. Avointen Foorumeiden teema käsittelee nuorten hyvinvointia. Foorumeissa nuorilla on mahdollisuus kommentoida valmisteilla olevaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. Avoimet Foorumit ovat nuorten ja päätöksentekijöiden keskustelutilaisuuksia tärkeistä yhteiskunnallisista asioista. Ne on tarkoitettu kaikille helsinkiläisille 7.–9. -luokkalaisille, lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten edustajille sekä nuorisotalojen vanhimmille nuorille. Tavoitteena on tutustuttaa nuoria politiikkaan ja poliitikkoihin sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, mahdollistaa nuorten ja päättäjien suora keskustelu nuorille tärkeistä aiheista ja tarjota nuorille mahdollisuus vaikuttamiseen.

Foorumien teemaksi valittiin hyvinvointi, koska vuoden 2008 alussa voimaan astunut uudistettu lastensuojelulaki velvoittaa kuntaa valmistelemaan suunnitelman siitä, miten lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään ja lastensuojelupalveluja kehitetään. Lisäksi vuoden 2007 Avointen Foo-rumien palautekyselyssä nuoret toivoivat seuraavaksi käsiteltävän nuorten pahoinvointia tai hy-vinvoinnin esteitä, kuten masennusta ja sen riskiä, arjen ongelmia.

Avoimissa Foorumeissa 2008 keskustellaan muun muassa

  • Sosiaalisista suhteista ja kavereista, terveydestä, väkivallan uhasta, nuorten kokemasta arvostuksen puutteesta, perheestä ja koulusta
  • Miten lasten ja nuorten hyvinvointi suunnitelmalla oikeasti voisi edistää hyvinvointia?
  • Mitkä olisivat mukana olevien nuorten mielestä tärkeimmät muutosta tarvitsevat asiat?
  • Millainen muutos olisi riittävä tai hyvä?

Foorumit järjestetään:

ke 5.11.
Lännen ja pohjoisen Avoin Foorumi Oulunkylän nuorisotalolla (Kylänvanhimmantie 25)
nuorisotyöyksiköt: Läntinen, Pohjoinen ja Haaga-Kaarela
Osallistuvat nuoret: lännen ja pohjoisen alueen peruskoulut (7.-9.-luokkalaiset) ja nuorisotalot
to 6.11.
Kantakaupungin Avoin Foorumi (kaksikielinen) Pikku-Huopalahden Nuorisotalolla (Hilda Flodinin kuja 6)
nuorisotyöyksiköt: Keskinen, Eteläinen & Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet
Osallistuvat nuoret: kantakaupungin alueen peruskoulut (7.-9.-luokkalaiset), lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja nuorisotalot, ruotsinkieliset koulut ja nuorisotalot
ma 10.11.
Idän Avoin Foorumi Kallahden nuorisotalolla (Pohjavedenkatu 5)
nuorisotyöyksiköt: Mellunkylä, Kaakkoinen & Vuosaari
Osallistuvat nuoret: idän alueen peruskoulut (7.-9.-luokkalaiset) ja nuorisotalot
ke 12.11.
Koillisen Avoin Foorumi Malmitalolla (Ala-Malmintori 1)
nuorisotyöyksiköt: Malmi-Pukinmäki, Latokartano & Pohjois-koillinen
Osallistuvat nuoret: koillisen alueen peruskoulut (7.-9.-luokkalaiset), lukiot, ammatilliset oppilaitokset ja nuorisotalot

Foorumeihin ilmoittaudutaan kouluista keskitetysti oppilaitos, nimi ja luokka digiumin kautta viimeistään 27.10.2008 mennessä.

Nuorisotalojen ja muut yksittäiset osallistujaryhmät ilmoittautuvat samaan päivään mennessä kirsi.autio@hel.fi tai 041-5121742.

FOORUMIPÄIVÄN OHJELMA

8.30
Nuorten ilmoittautuminen tilaisuuteen ja aamupäivän ryhmätöihin
9.00
TERVETULOA
Hesan Nuorten Ääni: mitä viime vuoden Foorumeista seurasi
Teemaan virittäytyminen 
10.00
Ryhmätöiden teemojen esittely ja ryhmiin jakautuminen
Ryhmätyöt. Nuoret keskustelevat ryhmissä hyvinvointiin liittyvistä teemoista ja tuottavat päättäjäpaneelia varten kysymyksiä ja ehdotuksia aiheeseen liittyen. Nuorisotyöntekijät vetävät ryhmiä.
12.15
Ruokailu porrastetusti
13.00
Päättäjäpaneeli. Nuoret esittävät ryhmätöissä pohtimiaan kysymyksiä ja näkemyksiä paneelille. Paneeli koostuu poliitikoista, johtavis-ta virkamiehistä ja alan asiantuntijoista.
15.00 – 15.15
Päätössanat

Lisätietoja:
Kirsi Autio, nuorisoasiainkeskus, kirsi.autio@hel.fi  041 512 1742
Pirjo Mattila, nuorisoasiainkeskus, pirjo.mattila@hel.fi, 041 512 1767

Leena Hiillos, opetusvirasto, leena.hiillos@edu.hel.fi,  050 386 3470
Annukka Lappalainen, opetusvirasto, annukka.lappalainen@edu.hel.fi,  050 529 3698
Gun Sandberg-Wallin, opetusvirasto, gun.sandberg-wallin@edu.hel.fi, 0500 481 025
Raija Pääkkönen, opetusvirasto, raija.paakkonen@edu.hel.fi, 050 567 5436
 
ENNAKKOVALMISTAUTUMINEN

Avoimiin Foorumeihin valmistaudutaan ennakkoon kouluissa ja nuorisotaloilla. Oppituntien yhteydessä voidaan käydä laajemminkin keskustelua nuorten hyvinvoinnista ja pohtia jo valmiiksi mielenkiintoisia kysymyksiä aiheeseen. Tässä vinkkejä valmistautumiseen.

Näkökulmia valmistautumiseen

1. Yksilö
– Yksilötasolla nuorten terveyttä, hyvää oloa, koulutusta pohditaan oman arjen toiminnan ja kokemusten, oletusten, ennakkoluulojen, tietojen ja toiveiden kautta.
– Millaisista osasista minun arkeni koostuu? Saanko/saako ystäväni apua ongelmiinsa? Onko minulla luottavainen olo tulevaisuutta ajatellen (koulutus, terveys, ystävät, perhe)?
– Miten näihin asioihin voi vaikuttaa?
2. Yhteisö
– Yhteisötasolla nuoret voivat haastaa palveluista vastaavat virkamiehet esim. kysymyksillä, miten nuorten terveys-, sosiaali- tai koulutuspalvelut on järjestetty, miten niitä pitäisi kehittää tai muuttaa.
– Miten yhteisö arvostaa nuoria, miten aikuisilla on aikaa nuorille?
– yhteisötasolla voidaan käynnistää omia hankkeita/projekteja (esim. Ungdoms-show-hanke)
– Yhteisötasolla vaikutetaan ryhmänä joko rakenteisiin tai muihin ryhmiin (järjes-töihin, asukasaktiiveihin, muihin nuoriin jne.)
3. Yhteiskunta
– Yhteiskunnallisella tasolla haastetaan poliitikot ja muut vaikuttajat
– Keskustelu kohdistuu esimerkiksi nuorten hyvinvointiin suunnattujen rahojen määrään tai nuorille suunnattujen palvelujen tärkeysjärjestykseen (eli mihin varataan ensisijaisesti rahaa ja työntekijäresursseja)? Nähdäänkö nuorten hyvinvointi ja sen edistäminen sinänsä tärkeänä ja huolehdittavana asiana vai pitääkö lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvät palvelut ja käytetyt rahat perustella erikseen?

Ennakkotehtävät:

1. Miten hyvin koulussanne voidaan? Mistä hyvinvointi koostuu ja miten sitä voisi parantaa?

a) Tutustukaa kouluterveystutkimuksen tuloksiin hakemalla joko Helsingin tai koulukohtaiset tulokset. Mitä kyselystä nousee esiin? Vastaavatko kyselyn tulokset omia kokemuksianne? Tehkää johtopäätöksiä, josta voitte keskustella muiden nuorten kanssa Foorumeissa.
info.stakes.fi -> kouluterveys tai koulukohtaiset tulokset

b) Missä on mun hoito? Sakki ry:n tutkimus ammattillisten oppilaitosten oppilashuoltoon ja Kouluterveystutkimus pohjamateriaalina. Valitkaa joku aineiston näkökulmista, vertailkaa kokemuksiinne ja miettikää, miten asiaan tulisi vaikuttaa.
http://www.sakkinet.fi/easydata/customers/sakki/files/tutkimukset/B5_MissaOnMunHoito.pdf

c) Lukiolaisten hyvinvointitutkimus
Suomen lukiolaisten liiton hyvinvointitutkimus 2007 ja Kouluterveystutkimus 2008 pohja-aineistona. Valitkaa joku aineiston näkökulmista, vertailkaa kokemuksiinne ja miettikää, miten asiaan tulisi vaikuttaa
http://www.lukio.fi/service.cntum?pageId=127850

2. Tutustukaa viime vuosien Nuorten Avointen Foorumien nostoihin (liite). Mitä asioille pitäisi mielestänne tehdä ja miten niihin voisi vaikuttaa? Mitä asioille on jo tehty?

3. Tutustukaa oheisiin dioihin ( pitää valita muutama, koetan löytää muistitikun) ja miettikää, miten asioihin voisi vaikuttaa.