Uutisia

Kaupunginosaan liittyviä uutisia.

Asukastalokysely avoinna 14.5.2014 asti.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö tiedottaa!

Helsingin kaupunki kehittää asukasosallisuutta ja asukastalotoimintojaan.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö selvittää asukastalojensa käyttäjien kokemuksia kaupungin tuottamasta asukastalotoiminnasta.  Kyselyyn toivotaan vastauksia niin yksittäisiltä kävijöiltä kuin asukastalojen tiloja käyttäviltä yhteisötoimijoilta.

Kyselyyn voi vastata kaikissa kaupungin ylläpitämissä kymmenessä asukastalossa sekä verkossa.  Kysely toteutetaan 28.4. – 14.5.2014 välisenä aikana. Kysely on osa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 21.1.2014 § 15 liittyvää velvoitetta kuulla asukastiloja käyttäviä henkilöitä ja yhteisötoimijoita. Lisätietoja aluetyön yksikön päällikkö Päivi Männistö (09) 310 24319. Avaa kysely tästä.

Samalla tiedotamme, että Kaupunginkanslian osallisuus ja neuvontayksikkö järjestää asukastalojen toimintaa ja avustuskriteerejä koskevan avoimen keskustelutilaisuuden kaupungintalon auditoriossa 14.5.2014 klo 18–20 (Pohjoisesplanadi 11–13, käynti Katariinankadun puolelta).

Tilaisuus liittyy kaupunginjohtajan asettaman Asukasosallisuuden avustuskriteeristö -nimisen työryhmän toimeksiantoon. Työryhmän tehtävänä on laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille, kaupunginosaseuroille ja asukastaloja ylläpitäville tahoille sekä laatia menettelytavat ja kriteeristö, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi sekä avustaa muita asukastaloja ylläpitäviä tahoja.

Tilaisuus on osa valmistelun yhteyteen liittyvää asukasyhdistysten ja kaupunginosaseurojen kuulemista. Ilmoittautumiset osallistumisesta Janne Typille, janne.typpi@hel.fi. Lisätietoja vuorovaikutuspäällikkö Johanna Seppälä (09) 310 79780 tai asukasyhteistyöpäällikkö Janne Typpi (09) 310 73372. Tervetuloa!

Pohjoimaista- ja meriaiheista musiikkia Suomenlinnassa

JousikvartettiAllegros.jpg
JousikvartettiAllegros.jpg

POHJOISMAISTA-  JA MERIAIHEISTA MUSIIKKIA kuullan torstaina 21. heinäkuuta Suomenlinnan kirkossa klo 15.00. Konsertissa esiintyy suomalainen Allegros- jousikvartetti, joka on erikoistunut suomalaisen ja pohjoismaisen musiikin esittämiseen.

Musiikkia pohjoismaista

Allegros- jousikvartetti on vienyt Skandinaavisen Musiikin ohjelmistoaan aiemmin mm.  Ranskaan sekä Thaimaahan, jossa yhtye vastasi Suomen Eu- puheenjohtajuuskauden kutsuvieraskonsertista. Suomenlinnan Kirkossa klo 15.00 alkavassa konsertissa kuullaan mm. Edvard Griegin, Arvo Pärtin, Ernst Lingon, Oskar Merikannon ja Einojuhani Rautavaaran teoksia.

Meriaiheista musiikkia

Allegros- kvartetin alttoviulisti Lauri Hämäläinen on säveltänyt konserttia varten uusia teoksia, jotka saavat kantaesityksensä Suomenlinnassa. "Valitsin konserttiimme kappaleitani, jotka  ovat syntyneet meren inspiroimina, Hämäläinen kertoo. Kolmiosainen Pictures From The Sea  kuvastaa Itämeren laajuutta, aaltojen kimallusta ja leikkiä. Seurasaaressa syntyneessä teoksessa kuvataan puolestaan miten muistot, tulevaisuuden toiveet ja nykyhetki voivat joskus  sekoittua yhdeksi hämäräksi, vaikeasti avautuvaksi tunteeksi". Teosten säveltämistä on tuettu Kansan Sivistysrahaston myöntämällä sävellysapurahalla.

Allegros- jousikvartetin konsertti on osa Helsingin Seurakuntayhtymän järjestämää Kirkko Soikoon- festivaalia. Suomenlinnan konserttiin on yleisöllä vapaa pääsy.

On katujen kevätsiivouksen aika

siivous_2.jpg
siivous_2.jpg

Myllymatkantien sairaalan puoleisessa päässä kävi melkoinen vilske kun autoja siirrettiin ja katua puhdistettiin keskiviikkona 23.4. puoli kymmenen tienoilla. Autojen siirtokehoitus oli laitettu kadun alkupäähän jo edellisellä viikolla, joten se piti olla autoilijoiden tiedossa. Mutta oliko siirtokehoitusta noudatettu? No eipä tietenkään, sillä aamulla katuosuudella oli autoja parkissa molemmin puolin katuosuutta. Pysäköinti katuosuudella on viime aikoina lisääntynyt merkittävästi.

Rakennusvirasto siis ilmoittaa kadun päähän laitetulla kyltillä, että milloin katuosuus on puhdistuksessa. Siihen on merkitty selkeästi, että koska kadun tulee olla vapaa, jotta siivous voidaan jouhevasti ja nopeasti suorittaa.

Rakennusviraston miehet tulevat siis paikalle ilmoitettuna päivänä ja aikana harjakoneen, lakaisukoneen ja vesisuihkulla varustetun auton kanssa ja heillä on apuna myös autojen siirtoon soveltuvat hinausautot. Jos auto joudutaan siirtämään toiseen paikkaan puhdistuksen tieltä, niin siitä rapsahtaa 65euron maksu, kertoi rakennusviraston työntekijä kiinnittäessän autoihin tarroja. Siirtokehoitusmerkkiä siis kannatta noudattaa.

Helpottakaamme ja nopeuttakaamme työntekijöiden työtä, jotta saamme katupölyt mahdollisimman nopeasti pois haittaamasta hengitysilmaamme.

siivous_1.jpg

Teksti ja kuvat: Markku Hämäläinen

 

Pääterveysasema Myllypuroon keväällä 2012

paaterveysasemanpaikka_2.jpg
paaterveysasemanpaikka_2.jpg

Pääterveysasema sijoittuu taustalla näkyvään metsikköön liikuntamyllyn Kontulan puoleiseen päätyyn.

Terveysasema palaa Myllypuroon keväällä 2012 pääterveysasemana

Ylihoitaja Merja Laurila Itäkeskuksen terveysasemalta selvitti Myllypuro-Seuran kevätkokouksessa 23.3. terveysasemanhankkeen nykytilannetta. Uutta pääterveysasemaa suunniteltiin ensin ostarin yhteyteen, metrosairaalan yhteyteen ja viimeksi liikuntamyllyn pohjoispäähän metroradan ja Kehä I:n väliselle alueelle, jossa toimii nykyisin seurakunnan järjestämä ruoanjakelupiste. Kahdesta ensimmäisestä vaihtoehdosta luovuttiin ja Itäkeskuksen toiminnot tullaan siirtämään liikuntamyllyn pohjoispäähän rakennettavaan uuteen pääterveysasemarakennukseen keväällä 2012. Valtuusto ja terveyslautakunta pitävät tärkeänä hankkeen aikataulussa pysymistä ja ensimmäiset työt alueella toivottavasti alkavat loppuvuodesta puiden kaadolla, kertoi Laurila.

Terveysaseman aikaisemmat vaiheet

1970-luvulla Myllypuron terveysasema sijaitsi Puotinharjussa kerrostalossa tavallisiksi asunnoiksi suunnitelluissa tiloissa, joista toiminta siirtyi uudelle Itäkeskuksen terveysasemalle Kauppakeskuksen valmistuttua v. 1994. Myllypuroon oli kuitenkin suunnitelmissa rakentaa oma terveysasema sairaalaa vastapäätä Myllymatkantien toisella puolella olevalle kallioalueelle. Kallioalue todettiin kuitenkin maisemallisesti liian arvokkaaksi alueeksi rakentamiselle. Hankkeesta luovuttiin. Myllypuron alueen terveysaseman suunnittelu käynnistettiin terveyslautakunnan päätöksellä uudelleen vuonna 1991 kesällä ja aseman tuli valmistua jo samana vuonna ja olla käyttöön otettavissa 1.12.1991. Terveysasema sijaitsi Myllypuron sairaalan yhteydessä, totesi Merja Laurila.

Myllypuroon suunniteltiin omaa sosiaali- ja terveystaloa

Syksyllä 2001 myllypurolaiset järjestöt ottivat ilolla vastaan Myllypuron keskuksen asemakaavan muutosluonnoksen. Oman sosiaali- ja terveystalon suunnitelmat ostoskeskuksen viereen koettiin positiivisena asiana sillä olivathan terveysaseman tilat sairaalan yhteydessä koettu ahtaiksi ja sekaviksi. Tulevaan sosiaali- ja terveystaloon toivottiin sijoitettavaksi myös riittävät, monipuoliset ja kauan kaivatut kokoontumistilat alueen asukkaille ja järjestöille ja mahdollisesti auditorio yleisötilaisuuksille, valaisee asiaa Myllypuro-Seuran puheenjohtaja Marita Manninen.

Terveysaseman siirto Itäkeskuksen terveysaseman yhteyteen

Mutta sitten toukokuussa 2002 myllypurolaiset saivat lukea Helsingin Sanomista miten palvelukeskuksen rakentamisesta ollaan luopumassa ja terveyspalvelut ollaan siirtämässä Itäkeskukseen ja sosiaalipalvelut mahdollisesti Kivikkoon.

Manninen jatkaa, että tästä seurasi järjestöjen ja asukkaiden useiden vuosien mittainen taistelu oman terveysaseman puolesta tilaisuuksia ja mielenilmauksia järjestämällä. Mutta sitkeä taistelu ei tuottanut tulosta vaan terveys- ja neuvolapalvelut siirrettiin Itäkeskuksen terveysasemalle kesällä 2006. Myllypurolaisten terveyspalveluiden käyttäjien mielestä siirtopäätöstä pidettiin suurena pettymyksenä.

Paluu takaisin Myllypuroon

Nyt sitten ollaan palaamassa vuosien ns. evakkomatkan jälkeen takaisin Myllypuroon. Uusien tilojen vaatiminen, saaminen ja nyt sitten takaisin palaaminen on sekin vaatinut rutkasti aktiivista kansalaistoimintaa, toteaa Manninen.

Uuden pääterveysaseman käyttäjät

Mutta nyt sitten tässä vaiheessa, kun hankesuunnitelma on hyväksytty, voidaan tarkastella, että ketkä uutta pääterveysasemaa käyttävät ja mitä toimintoja sinne tulee.

Laurila kertoo, että uuden pääterveysaseman, joka on suunniteltu toimimaan myös opetusterveysasemana, käyttäjiksi tulevat Myllypuron ja Vartiokylän peruspiirien ja Helsinkiin liitetyn Länsi-Sipoon liitosalueen asukkaat. Liitosalueella asuu noin kaksituhatta asukasta ja väkimäärän lisääntyessä heidän terveyspalveluidensa saatavuus tulee uuteen tarkasteluun. Lisäksi sinne muuttavat hammashuollon puolelta Myllypuron ja Vartiokylän ala-asteiden toiminnot sekä Itäkeskuksesta kahden hammaslääkärin toiminnot. Myllypuron sairaalan hammashuolto jää sairaalan potilaiden käyttöön ja sillä on mahdollisuuksia saada tukipalveluita pääterveysasemalta. Myllypuron peruspiirin kotihoidon kaksi ryhmää jää sairaalan tiloihin ja Vartiokylän peruspiirin kotihoidon neljä ryhmää muuttavat uusiin tiloihin.

HUS -laboratoriolle on tulossa noin 700 m2 tilat. Itäkeskuksessa toimii tällä hetkellä Helsingin toiseksi vilkkain laboratorio tiloissa, joihin ei ole ollut mahdollista sijoittaa riittävää määrää näytteenottopisteitä. Joten näytteenotto on joskus ruuhkaista. Itäkeskuksen näytteenoton helpottamiseksi, ennen Myllypuroon siirtymistä, on suunnitteilla saada sovitetuksi Itäkeskukseen kaksi uutta näytteenottopistettä. Sen lisäksi Kontulan laboratoriopalveluiden siirtämistä tulevaisuudessa uudelle pääterveysasemalle selvitellään HUS-Labin puolella.

Kulosaaressa toimiva psykiatrinen päiväsairaala, joka toimii klo 8 – 14 välillä, siirtyy myös Myllypuroon uuden pääterveysaseman neljänteen kerrokseen.

Uuden pääterveysaseman kokoontumistilat

Uuden rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen ja omalla sisäänkäynnillä suunnitellaan neuvottelu- ja kokoustilaa niin pääterveysaseman omaan käyttöön kuin myös myllypurolaisille asukastapahtumien tai vastaavien järjestämiseen. Tilaan arvioidaan mahtuvan noin 120 henkilöä ja kokoontumistila sisältää pienen keittiötilan. Virastojen ja laitosten käytössä olevien tilojen käyttöä suunnitellaan parhaillaan asiaa työstävässä palveluverkkotyöryhmässä, jonka asukastilaisuus pidetään Myllypuron ala-asteella 30.3.2009 klo 18 alkaen, kertoo Laurila tila-asiasta.

Tuleeko pääterveysaseman yhteyteen riittävästi paikoitustilaa?

Pääterveysaseman viereen suunnitellut ja myöhemmin rakennettavat liikerakennukset tarvitsevat kaavan mukaan 300 autopaikkaa, joista alkuvaiheessa n. 80 rakennetaan (2. kellariin) terveysaseman maanalaisiin kerroksiin rakennettavaan parkkihalliin ja terveysaseman asiakas- ja henkilökuntakäyttöön rakennetaan n. 50 autopaikkaa. Tuleeko tämä määrä riittämään, se nähdään varmasti aikanaan.

Teksti ja kuva: Markku Hämäläinen

Myllypuron Apteekki avaa uusissa tiloissa

Myllypuron Apteekki muuttaa uudelle ostarille. Palvelemme uusissa tiloissa 2.5.2011 klo 10.00 alkaen. Palvelu nykyisissä tiloissa jatkuu perjantaihin 29.4. klo 15.00 saakka. Avajaisviikolla tarjoamme kahvitusta, esittelyjä, tarjouksia jne. Aukioloaikamme tulevat olemaan maanantai – perjantai klo 8.00 – 20.00 ja lauantaina klo 9.00 – 17.00. Puhelinnumeromme säilyvät ennallaan. Myllypuron Apteekki (09) 342 4350.

Kesäleirit 6 – 15 -vuotiaille

Suosittujen leiriemme ohjelma rakentuu ohjaajiemme monipuoliselle osaamiselle ja leiriläisten toiveille. Leirillä tehdään kaikkea ja kokeillaan uutta! Kuljetukset leireille järjestetään Helsinginstä, Kotkasta ja Hämeenlinnasta.

Leiriviikko kuluu uiden ja saunoen, pelaten ja leikkien, musiikin ja liikunnan parissa, askarrellen, teemapäivän vietossa,luontoon tutustuessa, iltanuotioilla ja illanvietoissa, jne.

Tavoitteenamme on tarjota virkistävä ja turvallinen lomaviikko ja samalla tukea lasten sosiaalisten taitojen ja itsetunnon kehittymistä. Varsinaisen ohjelman lisäksi leiri on paljon muutakin – yhdessäoloa, uusia kavereita, ryhmässä toimimista, elämyksiä ja uusia muistoja. Nuorimmille lapsille leiri tarjoaa kokemuksia itsenäistymisestä ja pärjäämisestä, vanhemmille leiriläisille leiri on kesän odotettu ”oma juttu”.

Leiriohjaajamme ovat kasvatus- ja sosiaalialalle opiskelevia nuoria aikuisia. Ohjaajat opiskelevat opettajiksi, lastentarhanopettajiksi, nuorisotyön- ja liikunnanohjaajiksi, sosionomeiksi jne. Kymmentä leiriläistä kohden työvuorossa on aina vähintään yksi ohjaaja. Keittiö- ja huoltotyöt ovat oman alansa ammattilaisten hoidossa. Koko henkilökunta saa keväisin ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksen. Hyvä leirihenki on meille tärkeää ja panostamme erityisesti kiusaamistapausten ennaltaehkäisyyn.

Molemmissa keskuksissamme leiriläiset yöpyvät sisätiloissa 4-6 hengen huoneissa, joissa kullakin on oma sänky ja kaappi vaatteille ja tavaroille. Leirihintaan sisältyvät vuodevaatteet. Majoitustilat ovat uudehkoja ja hyvätasoisia. Majoitustaloilta löytyvät sisäwc:t ja suihkut sekä toimintatilaa ohjelmia ja yhdessäoloa varten. Molemmista keskuksista löytyy uimaranta, rantasauna, pallokenttiä, piha-alueita, kiipeilytelineitä ja keinuja. Keskuksien varustukseen kuuluvat monenlaiset leikki-, askartelu- ja urheiluvälineet, jotka ovat leiriläisten käytössä.

Lasten Kesä ry on vuonna 1952 perustettu, sitoutumaton ja voittoatavoittelematon lastensuojelujärjestö, jonka tehtävänä on lasten lomatoiminnan järjestäminen ja kehittäminen. Tärkein toimintamuoto on lasten leirien järjestäminen ympärivuotisesti. Yhdistyksen järjestämillä leireille käy vuosittain yli 1400 lasta ja nuorta eripuolilta Suomea. Yhdistyksen leirien tavoitteena on antaa lapsille unohtumattomia elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia turvallisessa ympäristössä. Leirejä järjestetään kaikkina koulujen loma-aikoina. Toimintaa tukee Raha-automaattiyhdistys sekä Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta.

LISÄTIETOA:
www.lastenkesa.fi/
toimisto@lastenkesa.fi
puhelin (09) 477 0170

Myllypuron MLL:n kevätkirppis Rinkelissä 26.4.

vaunuparkki-netti.jpg
vaunuparkki-netti.jpg

Myllypuron MLL:n paikallisyhdistys järjestää perinteisen kevätkippiksen Perhekeskus Rinkelissä sunnuntaina 26.4. klo 9-14. Kirppiksen yhteydessä voi ostaa ja tilata MLL:n tuotteita esim. Äiti- ja Mummi-paitoja äitienpäiväksi. Ohjelmassa myös kahvio ja EU-tuen jakoa.

Turvallisuussuunnitelman infot 8. – 10.6.2009

turvallisuusanalyysi.jpg
turvallisuusanalyysi.jpg

Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusosasto järjestää Helsingin poliisilaitoksen Itäkeskuksen poliisipiirin, kaupunginosayhdistysten ja Helsingin kaupungin yhteistyössä laatimaan, idän turvallisuussuunnitelmaan liittyviä asukasiltoja, joissa on tarkoitus keskustella valmistuneesta suunnitelmasta alueen asukkaiden kanssa. Asukasillat järjestetään 8.6. Mellunmäessä, 9.6. Itäkeskuksessa ja 10.6. Myllypurossa. Tarkemmat tiedot seuraavista liitteistä.

Tiedote: tiedote_info.doc 
Turvallisuusanalyysi: paikallinen_turvallisuusanalyysi.pdf 
Turvallisuussuunnitelma: turvallisuussuunnitelma_1_2009.pdf

Maija Silpola, Turvallisuus- ja valmiusosasto, Helsingin kaupunki

Oletko vailla tietokonetta?

Oletko vailla halpaa käytettyä ja kunnostettua tietokonetta. Tietokoneita ja niiden osia saa Työ &Toiminnan myymälästä Myllypurosta liikuntamyllyn alakerrasta. Myymälä on avoinna arkisin klo 9.00 – 18.00, launtaisin ja sunnuntaisin klo 11.00 – 16.00. Verkkosivumme löytyvät täältä. Työ & Toiminta tekee kaupungin kanssa läheistä yhteistyötä ja olemme Uudenmaan suurin kolmannen sektorin työllistäjä. Terveisin Kari Honkanen Työ & Toiminta ry.

Ratasmyllyntien alikulkupolun työt jatkuivat puiden kaadolla

myllylaaninpolku_2.jpg
myllylaaninpolku_2.jpg

Lisää kuvia kaatotapahtumasta jutun lopussa (20.4.2010 klo 13.50).

Myllylääninpolku on tähän asti jakautunut kahtia, Ratasmyllyntien itä- ja länsipuolisiin osiin. Nyt tämä kevyen liikenteen raitti tehdään jouhevammaksi kulkea rakentamalla alikulku Ratasmyllyntielle. Työt alkavat toukokuussa ja sitä varten on paikalla kasvavaa puustoa poistettava ja nämä poistotyöt tehdään nyt viikolla 15.

Myllylääninpolun linjausta muutetaan myös jonkin verran, jotta tuleville asuntotonteille saadaan riittävästi tilaa. Mamsellimyllynkadun ja Myllylääninpolun välisen pientalovaltaisen asuntoalueen rakentaminen alkaa loppukesällä. Pientaloalueen suunnittelusta järjestettiin vuonna 2003 kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu. Alue on myös pilottikohde valtioneuvoston hyväksymässä puurakentamisen edistämisohjelmassa 2004–2010. Lisätietoja: Helena Ström, projektinjohtaja, rakennusvirasto, puhelin 310 38571

Lisää kuvia:

myllylaaninpolku_3.jpg
myllylaaninpolku_4.jpg
myllylaaninpolku_5.jpg