Uutisia

Kaupunginosaan liittyviä uutisia.

Taiteilijoita, jazzia ja bluesia tänään Kivensilmässä

Oikealla planeetalla netti

TAITEILIJATAPAAMINEN GALLERIA KIVENSILMÄSSÄ
TÄNÄÄN 13.5.2015 KLO 17

Pekka Elomaa ja Lyhdyn työryhmä kertovat näyttelyprojektistaan.

DUO KALLE SALONEN KLO 18

Musiikkia galleriassa: laulua, jazzia ja bluesia.

Vapaa pääsy

Tervetuloa!

NÄYTTELY ”OIKEALLA PLANEETALLA” JATKUU 26.5.2015 SAAKKA

 

Valokuvia. Pekka Elomaa ja Lyhdyn työryhmä

“Ydinkysymykseni tähtikirkkaana yönä: Olenko oikealla planeetalla?” 
Vilho Lampi (1898–1936)

Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry on vuonna 1993 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tarjoaa kehitysvammaisille aikuisille asumis-, opetus- ja työpajapalveluja. Yhdistys palvelee noin sataa kehitysvammaista nuorta ja aikuista Helsingissä. Lyhty ry:n valokuvatyöpaja on toiminut vuodesta 2001 ja tuottanut useita näyttelyitä ja tapahtumia. 

Valokuvatyöpajoissa kehitysvammaiset opiskelijat tutustuvat valokuvauksen menetelmiin, historiaan ja ilmaisuun. Viikottaiset kokoontumiset, itsenäisesti suoritettavat valokuvaustehtävät, kuvista keskustelu, taidenäyttelykäynnit ja oman elämän kuvallinen taltiointi auttavat opiskelijoita hahmottamaan ympäristöään ja sijoittamaan itsensä paikkaan ja aikaan. 

Monilla oppimisvaikeuksista kärsivillä ihmisillä sanallinen kommunikaatio ei ole sujuvin viestinnän muoto. Valokuvalla voi korvata puheen puutteita ja käsitellä yhtä hyvin arjen asioita kuin suuria tunteita. Työpajojen tavoitteena on lisätä ja syventää niihin osallistuvien ihmisten taitoja ja tietoja sekä vaikuttaa projekteihin kosketuksissa olevien ihmisten asenteisiin.

Kuvaus- ja työskentelytilanteet herättävät mielenkiintoa ja toisilleen tuntemattomien ihmisten kohtaaminen helpottuu. Auttamisen kohteena olevat ihmiset saavat vuorostaan ohjata ja auttaa muita. Tämä lisää oman yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtämistä ja ehkäisee syrjäytymistä. Toimintamme ei ole terapiaa, emme halua parantua mistään, vaan ottaa käyttöön erikoislaatuisuutemme ja parhaat taitomme. Tavoitteenamme on korkeatasoinen ja tinkimätön, älyyn ja tunteisiin vetoava taiteellinen toiminta ja tuotanto.

”Oikealla planeetalla”-näyttely kuvattiin Islannissa keväällä 2005. Työryhmän mottona oli liminkalaisen taidemaalari Vilho Lammen ihmetys: “Ydinkysymykseni tähtikirkkaana yönä: Olenko oikealla planeetalla?”

Työryhmään kuuluivat Juha Ruoho, Mikko Pulliainen, Pekka Valle, Petri Helander ja Pekka Elomaa.

Käyttäjä- ja ylläpitäjäkyselyn tulokset

Lokakuussa 2007 järjestettyyn kaupunginosan kotisivujen käyttäjäkyselyyn tuli 227 vastausta, ja samaan aikaan järjestettyyn ylläpitäjäkyselyyn 37 vastausta. Kysely suunnattiin sivustoille, jotka sijaitsevat Helka ry:n palvelimella. Vastauksia tuli 36 kaupunginosasta. Käyttäjä- ja ylläpitäjäkyselyistä on nyt valmistettu pdf-muotoiset tiivistelmät, joihin voi tutustua oheisista linkeistä:

Käyttäjäkysely:
http://opus.tkk.fi/kotisivukysely/kayttajakysely.pdf

Ylläpitäjäkysely:
http://opus.tkk.fi/kotisivukysely/yllapitajakysely.pdf

Kyselyt olivat osa Teknillisen korkeakoulun OPUS-hanketta, jossa tutkitaan mm. internet-pohjaisten vuorovaikutusvälineiden roolia kaupunkisuunnitteluprosesseissa ja asukkaiden osallistumisessa. Kyselyn tuloksia hyödynnynnetään myös Helka ry:n kotisivutoiminnassa ja koulutuksessa, sekä palautetietona kaupunginosasivujen ylläpitäjille.

Myllypuro-seuralle uusi puheenjohtaja

Myllypuro-seuran kevätkokous pidettiin asukastalo Myllärissä ma 10.4.2017. Kokouksessa puhetta johti seuran varapuheenjohtaja Terhi Mäki. Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle ja toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin puheenjohtajan valitseminen, sillä syyskokouksessa 2016 valittu puheenjohtaja Mikki Liusvaara oli 3.3.2017 ilmoittanut esteestä hoitaa seuran puheenjohtajan tehtäviä.

Uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 10.4.–31.12.2017 valittiin yksimielisesti Matti Toivanen, joka on monelle myllypurolaiselle tuttu vuosien ajalta mm. Heka-Myllypuron vuokralaistoimikunnan puheenjohtajana.

Kokouksessa seuran jäsenet kävivät myös keskustelua Myllypuron täydennysrakentamisesta. Mielipiteet täydennysrakentamisesta jakaantuvat voimakkaasti, joten kaupunkilaisten kuuleminen on tässä erityisen tärkeää. Kaupungilta toivottiinkin aktiivisempaa tiedottamista tulevista hankkeista eikä vasta siinä vaiheessa kun kaivinkoneet ilmestyvät tontille. Myllypuro-seuralta toivottiin linjausta, mihin hankkeisiin seura ottaa kantaa ja mihin ei. Vinkkinä kaikille suositeltiin kaupungin suunnitelmavahdin tilaamista:
http://www.hel.fi/www/ksv/fi/julkaisut/suunnitelmavahti/

Katso kuvat! Railakkaita ehdotuksia Myllypuroon

Nuorten arkkitehtien vetämässä työpajassa 12.10.2017 pohdittiin, miten koko Myllypuro voisi hyötyä Metropolia-amk:n kampuksen myötä yhä vahvistuvasta nosteesta. Runsaasti kommentteja kertyikin ideakartalle:

2017 11 01 MUUAN Luuppi3 1060x749

Näiden pohjalta ammattilaiset valmistelivat sitten neljä ehdotusta, joissa on sekä tuttuja että aivan uusia ajatuksia siitä, millainen voisi olla mahdollisimman hyvä ja mukava elinympäristö Myllypurossa.

Työpajan järjesti Uusi Kaupunki -kollektiivi yhteistyössä Metropolia-amk:n Live Baltic Campus –projektin sekä Helsingin kaupungin kanssa.

Tutustu ehdotuksiin ja katso kaikki kuvat täältä:
http://uusi-kaupunki.fi/tyopajat/myllypuro/

Yksi ehdotuksista on metroaseman päälle rakennettava toimistotalo, jossa myös liiketilaa ja parkkihalli sekä varastotilaa.
(Kuva: Rudanko + Kankkunen).

2017 10 31 RK loppuesitys9 1060x749

Useammassakin ehdotuksessa oli hahmoteltu lisärakentamista nykyisten talojen katoille kuten Alakiventie 3:ssa jo tehdään.
(Kuva: Studio Puisto).

PUISTO loppuesitys Page 05 1060x750

Orpaanportaan viihtyisyyteen kiinnitettiin myös huomiota.
(Kuva: MUUAN).

2017 11 01 MUUAN Luuppi10 1060x749

 

Läksykerho käynnistyy 1.9.2010

Myllypuron ala-asteen läksykerho käynnistyy ensi syksynä. Asioista on sovittu SPR:n Itä-Helsingin osaston ja koulun välillä. Nyt tarvitaan vapaaehtoisia kerhoa pitämään. Voisitko sinä tulla mukaan toimintaan? Nyt olisi tarjolla todella mielekästä paikallista toimintaa. Vapaaehtoiset ovat SPR:n vakuuttamia kerhossa ollessaan. Jos saamme ison porukan kasaan, ei kenenkään tarvitse käydä joka viikko, vaan haluamansa päivän mukaan. Kerhopäivä on joka keskiviikko, kello 13 – 15. Ensimmäinen kerhopäivä on 1.9.2010. Vapaaehtoiset voivat ilmoittautuvat osoitteeseen laksy.info@saunalahti.fi. Minä ja SPR:n Itä-Helsingin osastossa monikulttuurisuusasioista vastaava Meri Korniloff autamme mielellämme. Terveisin Anneli Weiste-Paakkanen.

Helsingin Energia tiedottaa 8.7.2011

Kaapelointitöitä Myllypurossa ja Mellunkylässä

Helen Sähköverkko Oy rakennuttaa reitin kahdelle 110 kV:n (kilovoltin) kaapeliverkkoyhteydelle Mellunkylän kytkinaseman ja Myllypuron sähköaseman välille. Kaapeliyhteys rakennetaan, jotta Myllypuron Soraharjuntiellä sijaitseva tekniikaltaan vanhentunut avokytkinasema voidaan purkaa. Nykyinen 110 kV:n voimajohto jää nykyiselle paikalleen. Pääurakoitsijana kaapeloinnissa toimii Eltel Networks Oy.

Myllypuron Soraharjuntien avokytkinaseman toiminnot siirtyvät Mellunkylän laajennettavalle kytkinasemalle, jonka vuoksi sieltä rakennetaan kaapeliyhteys Myllypuron sähköasemalle. Tämä järjestely on kokonaistaloudellisempi kuin Soraharjuntien kytkinaseman uusiminen. Myös maisemallisesti avokytkinaseman purkaminen pientalojen ja puiston läheisyydestä Soraharjuntiellä on perusteltua. Nykyisen avokytkinkentän paikalle on kaavoitettu pientaloasutusta.
 
Kaapelireitin rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa ja kestävät tämän vuoden loppuun. Mellunkylän kytkinaseman laajennustyöt puolestaan käynnistyivät heinäkuussa ja kestävät vuoden 2012 alkupuolelle. Soraharjuntien avokytkinkentän purkutyöt voidaan käynnistää näiden vaiheiden jälkeen ja niiden on tarkoitus valmistua kesällä 2012. Kaivuu-, asennus- ja purkutyöt tullaan hoitamaan ympäristö ja asukkaat huomioon ottaen ja mahdollisimman pienin häiriön.
 
Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Helsingin alueella.
 
Lisätiedot:
Myllypuron kytkinkentän korvaaminen:
Jyrki Nieminen
(09) 617 4288
110 kV kaapelointityöt:
Markus Parviainen
(09) 617 2893

Kirkkokonsertti ”Barokin kauneus” su 23.9.2018 klo 18

Myllypurolainen tenori Matti Remes esiintyy jo toista kertaa järjestettävällä konserttikiertueella ”Barokin kauneus”. Kahvituksesta vastaavat Myllypuron Martat.

Kiuruveden kirkko su 16.9.2018 klo 14.00

Myllypuron kirkko su 23.9.2018 klo 18.00

Karjaan Pyhän Katariinan kirkko su 30.9. klo 18.00

*** tenori Matti Remes ja Galina Khimich, piano ***

Ohjelma:

G. F. Händel:        Comfort ye…Ev`ry valley

J. Dowland:         Go crystal tears

                            Now, o now I needs must part

H. Purcell:           If music be the food of love

                            Music for a while

C. Monteverdi:    Eri già tutta mia

                            Si dolce è ´l tormento

Anonymous:        O leggiadri occhi belli

Barbara Strozzi:  Che si può fare

A. Scarlatti:         Caldo sangue

                            Cara e dolce dolce

                            Son tutta duolo

G. Sarti:               Lungi dal caro bene

D. Bortnianski:    Proschai, proschai !

                            Romans o prekrasnom Tirsise

Z. Palm:              Een Lijten Frögde Sangh

G. Düben:           En kort Bröllop-Sångh

Alessandro Marcello: Oboekonsertto d-molli, adagio (pianolle)

J. S. Bach:           Komm, süsser Tod

F. Tunder:             Ach Herr, lass deine lieben Engelein

Kahvitarjoilu konsertin jälkeen kaikille konserttivieraille. 

Vapaa pääsy, sydämellisesti tervetuloa!

 

Kirpputori Myllypuron monipuolisessa palvelukeskuksessa ma 25.1.2016 klo 10–15

Kirpputori 25.1.2016 MAINOS

Vohvelikahvila klo 13–15. Myllymatkantie 4.

 

Kirpputori 25.1.2016 MAINOS

Kirpputori 25.1.2016 MAINOS

Kirpputori_25.1.2016_MAINOS.jpg

Kirpputori_25.1.2016_MAINOS.jpg

Myllypuron lehtisali suljettiin 25.11.2011

Myllypuron vanha lehtisali suljettiin perjantaina 25.11.2011. Lehtisali uudistuu uudeksi mediakirjastoksi, joka avautuu keskiviikkona 14.12.2011 klo 12.00 keskelle Myllypuron uutta ostoskeskusta. Kurkista tulevaan mediakirjastoon myös Helsingin kaupungin kirjaston sivuilla.

Romunkeräys

 Romunkeräys on jälleen käynnistynyt.

Kiertävät keräysautot
YTV:n keräysautot kiertävät pääkaupunkiseudulla keväisin. Kierros on alkanut 2.4.2007. Kierroksen aikana autoihin voi tuoda kotitalouksien ongelmajätteitä, sähkö- ja elektroniikkaromua sekä metalliromua.

Autot kiertävät Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Vantaalla.

Ongelmajätteiden keräysauto:
Kotitalouksien ongelmajätteitä otetaan vastaan maksutta.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräysauto:
Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan vastaan maksutta. Laitteita voi tuoda keräysautolle enintään 3 kappaletta/ laitetyyppi/asiakas.

Metalliromun keräysauto:
Kotitalouksien metalliromun pieneriä otetaan vastaan maksutta. Metalliromua ovat esimerkiksi polkupyörän rungot, puulämmitteiset kiukaat, lämminvesivaraajat, metalliastiat ja –purkit. Peräkärrylliset voi viedä YTV:n Sortti-asemille tai suoraan romuliikkeisiin.

Keräysajat ja -paikat Myllypurossa:

Tiistai 8.5.
17.40 – 18.20  Karjatanhuanpolku/Kukkaniityntie, Myllypuro
18.30 – 19.00  Kiviparintie 4, ostoskeskus, Myllypuro
19.30 – 20.10  Myllypadontie 2, kioski, Myllypuro