Yleinen

Vapaaehtoistyötä mielenterveyskuntoutujien auttamiseksi arjessa

Pääkaupunkiseudun Mielenterveysseura ry käynnisti vuoden 2005 lopulla Asumisen tukitoiminta – projektin, jonka tavoitteena on tukea mielenterveyskuntoutujien itsenäistä asumista ja ehkäistä syrjäytymistä.

Toimintaan etsitään nyt mukaan lisää vapaaehtoisia, jotka toimivat henkilökohtaisina tukihenkilöinä helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille. Tukihenkilönä toimiminen on läsnäoloa arjessa: keskustelemista, kuuntelemista ja yhdessä tekemistä. Tukihenkilö on tukena yli vaikean elämäntilanteen ja toimii rinnalla kulkijana. Tukihenkilöiltä ei edellytetä aikaisempaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta tai mielenterveystyöstä.

Asumisen tukitoiminta- projektissa koulutetaan uusia tukihenkilöitä loka- ja marraskuussa 2007. Iltaisin pidettävä tukihenkilökoulutus sisältää 30 oppituntia. Tukihenkilökoulutuksessa käsitellään mm. yleisiä vapaaehtoistoimintaan liittyviä käsitteitä, arvoja ja periaatteita. Lisäksi pohditaan mm. tukihenkilön roolia, vastuukysymyksiä ja jaksamista, ja vaikeassa elämäntilanteessa olevan ihmisen tukemista.

Tukihenkilökoulutukseen osallistuminen edellyttää sitoutumista määrä-ajaksi tukihenkilönä toimimiseen, esim. n. 1-1,5 vuodeksi, jolloin tapaamisia tuettavan kanssa on n. kerran viikossa tunti kerrallaan. Sitoutumisen vastapainoksi toiminta auttaa tukijaa kasvamaan ihmisenä, saamaan koulutusta ja hyödyllisiä, elämää rikastuttavia kokemuksia.

Tukihenkilöksi haluavat haastattelemme syyskuun aikana. Koulutuspaikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu ajoissa!

Lisätietoja saa projektin koordinaattorilta Jyrkiltä. Olet lämpimästi tervetullut mukaan tukihenkilötoimintaamme!

Asumisen tukitoiminta – projekti:

projektikoordinaattori
Jyrki Brandt
Pääkaupunkiseudun Mielenterveysseura ry
Tallinnanaukio 6
00930 Helsinki
puh. 045 135 0759
jyrki.brandt@hel.fi
http://www.paakaupunkiseudunmts.fi/

Hurraa!Festivaali lapsille ja nuorille

Festivaaliviikon aikana 14. – 21.3.09 Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla järjestetään yli 60 lapsille ja nuorille suunnattua näytöstä. Hurraa!festivaali_Vuotalossa.doc

Infoa Malmin sairaalan pitkäkestoisesta työmaasta

Malmin sairaalan päivystykselle uudet tilat – piha-alueella rakennustyöt alkavat tänä kesänä. Lähiseudun asukkaille ja muille hankkeesta tietoa tarvitseville järjestetään asukasilta maanantaina 25.5.2009 kello 18.00 – 19.00 Malmin seurakuntasalissa, os. Kunnantie 1, 00700 Helsinki.

Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajennustyöt alkavat kesällä 2009. Laajat ja pitkäaikaiset rakennustyöt alkavat tukitilojen ja kunnallistekniikan rakentamisella, mikä aiheuttaa huomattavia maankaivutöitä koko sairaala-alueella. Liikennejärjestelyt muuttuvat mm. ambulanssi- ja taksiliikenteen sekä kevyen liikenteen osalta. Myös paikoitusjärjestelyihin tulee muutoksia.

Nyt alkavat rakennustyöt kestävät vuoteen 2014. Malmin päivystys muuttaa syksyllä 2010 väliaikaistiloihin Marian sairaalaan vuosiksi 2010 – 2014. Nykyisen Marian sairaalan tilat vapautuvat, kun Marian päivystys muuttaa uuteen Haartmanin sairaalaan syksyllä 2009.

Tilaisuudessa hankkeesta kertovat terveyskeskuksen edustajat, rakentamisesta vastaava Tilakeskus sekä HKR-Rakennuttaja.

Lämpimästi tervetuloa!

Helsingin kaupungin terveyskeskus – www.hel.fi/terveyskeskus
Tilakeskus – www.tilakeskus.fi
HKR-Rakennuttaja – www.hkr.hel.fi/hkr-rakennuttaja

Vastaa kulttuuristrategia kyselyyn

Helsingin kulttuurikeskus valmistelee parhaillaan apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haataisen johdolla Helsingin kulttuuristrategiaa vuodesta 2011 eteenpäin. Kulttuuristrategia tulee keskittymään kaupungin kulttuurisektorin sekä Helsingin kulttuuri- ja taidealan tulevaisuuteen. Strategian tavoitteena on linjata pääkaupungin kulttuurisia tavoitteita vuoteen 2017. Osana kulttuuristrategian valmistelua teemme laajan kuulemisen kulttuuritoimijoiden ja kaupunkilaisten keskuudessa. Vastausaikaa on 16.4.2010 saakka. Siirry tästä kyselyyn http://digiumenterprise.com/answer/?sid=465500&chk=GYKUA8P4.

Kutsu kaupunkimetsätutkimukseen

Helsingin yliopiston alaiseen kaupunkimetsätutkimukseen. Tutkimus on kyselytutkimus, jota tehdään yhdeksässä Helsingin kaupungin metsässä tai metsikössä kesällä 2007. Tarvitsemme koehenkilöiksi Myllypurossa asuvia henkilöitä.

Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella tutkitaan asukkaiden kokemuksia kaupunkimetsissä. Tarvitsemme yli 15 -vuotiaita miehiä ja naisia koehenkilöiksi.

Tutkimus tehdään kyselytutkimuksena Helsingin kaupungin metsissä paikan päällä. Tutkimuksessa koehenkilö tarkkailee ympäristöä ja vastaa kirjallisesti kysymyksiin omien kokemustensa pohjalta. Aikaa kyselyyn menee noin 30 minuuttia.

Tutkimukseen voi osallistua kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt henkilö, jolla ei ole näkö- tai kuulosairauksia. Aiempaa tietämystä metsistä tai luonnosta ei tarvita, mutta tieto ei ole myöskään este osallistumiselle. Kyselyn suorittamiseen ei tarvita mitään erityisiä varusteita, pitkälahkeisia housuja kuitenkin suositellaan. Tutkimusta ei tehdä, mikäli sää on sateinen tai myrskyisä.

Suoritamme kyselyitä asuinalueellanne Myllypuron liikuntapuiston metsässä, Ratasmyllyntien reunassa (suunnilleen Vesitornin kohdalla) seuraavina päivinä:
To 5.7, Ke 18.7, Ma 23.7 ja To 2.8

Mikäli Teillä on mahdollisuus osallistua tutkimukseen joinain edellä mainituista päivistä, ottakaa yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla (yhteystiedot alla), niin sovitaan käytännöistä tarkemmin.

Mikäli Teille ei sovi edellä mainitut ajat, mutta voitte osallistua tutkimukseen joskus toiste, ottakaa yhteyttä niin voimme sopia juuri Teille sopivan ajankohdan. Kyselyitä tehdään elokuun 2007 loppuun saakka!

Kaikki teitä koskevat tiedot pidetään luottamuksellisina. Tutkimuksen tulokset julkaistaan ilman nimiä eikä henkilötietoja anneta eteenpäin. Mikäli haluatte saada tietoa tutkimuksen tuloksista, voitte jättää sähköpostiosoitteenne tiedoksi. Kaikkien halukkaiden kesken arvotaan lisäksi neljän elokuvalipun sarja.

Olemme kiitollisia, mikäli pääsette osallistumaan tutkimukseemme!

Ystävällisin terveisin,

fil. tri Susanna Lehvävirta
Kasvitieteellinen Puutarha
Luonnontieteellinen Keskusmuseo

fil. yo. Kaisa Hauru
Helsingin yliopiston
Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Ota yhteyttä Kaisa Hauruun:
puhelinnumero, 044 338 4763,
sähköposti kaisa.hauru@helsinki.fi

Kaupunkilaisten kaavakoulu jatkuu 19.5.

Paikka: Info- ja näyttelytila Laituri, vanha linja-autoasema (Narinkka 2, Kamppi). Osallistujat: Avoin kaikille kaupunkilaisille – Tervetuloa! Järjestäjä: Kaupunkisuunnitteluvirasto yhdessä Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry. kanssa.

Kaupunkilaisten kaavakoulu 3 tiistai 19.5. klo 17 -19

– Poliittinen päätöksentekoprosessi
kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava, Kokoomus
– Osalistuminen asukkaiden näkökulmasta
tiedottaja Päivi Litmanen-Peitsala, Lauttasaari-seuran jäsen
– Miten näkökulmaa paikallisiin kiistoihin voisi avartaa?
tutkimuspäällikkö (vs) Lasse Peltonen, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus,
Teknillinen korkeakoulu

Kaavakoulun eri osien ohjelma:

Kaupunkilaisten kaavakoulu 1
tiistai 21.4. klo 17 -19

 
– Miten kaupunkia suunnitellaan? Mitkä asiat siihen vaikuttavat? Tavoitteet.
virastopäällikkö Tuomas Rajajärvi, kaupunkisuunnitteluvirasto
– Miten liikennettä ja katuja suunnitellaan?
liikennesuunnittelupäällikkö Olli-Pekka Poutanen, kaupunkisuunnitteluvirasto
 
Kaupunkilaisten kaavakoulu 2
tiistai 5.5. klo 17 -19
 
– Kaavatasot, kaavaprosessi, kaavamerkinnät
arkkitehti Tuomas Eskola, kaupunkisuunnitteluvirasto
– Vuorovaikutus kaavoituksessa
vuorovakutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen, kaupunkisuunnitteluvirasto 

Kaupunkilaisten kaavakoulu 3
tiistai 19.5. klo 17 -19

– Poliittinen päätöksentekoprosessi
kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava, Kokoomus
– Osalistuminen asukkaiden näkökulmasta
tiedottaja Päivi Litmanen-Peitsala, Lauttasaari-seuran jäsen
– Miten näkökulmaa paikallisiin kiistoihin voisi avartaa?
tutkimuspäällikkö (vs) Lasse Peltonen, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus,
Teknillinen korkeakoulu

Liikuntaleirit Myllypurossa

Kesäkuun 2010 liikuntaleirit Myllypurossa 7 – 10 vuotiaille klo 9.00 – 15.00. Hinta: 68€ jäsenille ja 78€ ei-jäsenille. Huom. 21.-24.6.2010 leirihinta on 58€ jäsenille ja 68€ ei-jäsenille. Hintaan sisältyy: Lämmin lounas, vakuutus, materiaalit ja leiriohjelma. Ilmoittautuminen ja lisätietoa www.lastenliitto.fi/helsinki. Kansallinen Lastenliitto – Helsingin piirijärjestö ry on Helsingin alueella toimiva asiantunteva lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka järjestää laadukasta toimintaa lapsiperheille ja varhaisnuorille.

Asukastilaisuuksia

Asukastilaisuuksia Itä- ja Kaakkois-Helsingissä 25.2. ja 26.2. alueellisen nuorisotyön uudistamisesta.

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus järjestää helmikuussa kaksi asukasiltaa Itä- ja Kaakkois-Helsingin alueen nuorisotyön kehittämisestä ja nuorisotaloverkon uudistamisesta. Keskustelutilaisuuksissa kerätään nuorten ja heidän vanhempiensa palautteita ja ideoita alueen nuorisotyön kehittämiseen.

Nuorisoasiainkeskuksen tavoitteena on kehittää nuorten toiveiden mukaisia monipuolisia alueellisia toimintakeskuksia tasapainoisesti eri puolille kaupunkia. Toimintakeskuksia täydennetään pienemmillä nuorisotiloilla, jotka palvelevat nuorempia ikäluokkia lähempänä kotia. Samalla selvitetään, voidaanko joistakin toimitiloista luopua ja siirtää vuokriin käytettyjä rahoja toiminnan sisällön kehittämiseen.

Nuorten määrä vähenee Helsingissä seuraavan kymmenen vuoden aikana merkittävästi, ja nuorisotilojen käyttöä on tarvetta tehostaa. Hankkeen yhteydessä ei irtisanota henkilökuntaa. Suunnitellut uudistukset perustuvat nuorisolautakunnan 1.2.2007 hyväksymään nuorisoasiainkeskuksen toiminta- ja tilastrategiaan 2007-2012.

Itä- ja Kaakkois-Helsingin asukastilaisuudet pidetään seuraavasti:

25.2. klo 18.00 Kontulan nuorisotalolla Ostostie 4, 00940 Helsinki.
Mellunkylän nuorisotyöyksikkö: Kivikko, Kontula, Myllypuro, Vesala, Kurkimäki

26.2. klo 18.00 Roihuvuoren nuorisotalolla Prinssintie 1, 00820 Helsinki.
Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö: Herttoniemenranta, Länsi-Herttoniemi, Laajasalo, Roihuvuori

Lisätiedot:
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus osastopäällikkö Kari Naalisvaara, puh. (09) 310 89032, alueellisten palvelujen osasto nuorisotoimenjohtaja Lasse Siurala, puh. (09) 310 89045

Nuorisoasiainkeskuksen sähköpostiosoitteet muuttuvat 1.1.2008 muotoon etunimi.sukunimi@hel.fi. Vanhat osoitteet toimivat 31.3.2008 saakka.

Raija Kaljunen
viestintäpäällikkö
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki
käyntiosoite Hietaniemenkatu 9 C, 4. krs
puh. (09) 310 89026, gsm 050 361 6270
s-posti raija.kaljunen@hel.fi
http://nuoriso.hel.fi