Uutisia

Kaupunginosaan liittyviä uutisia.

Myllypuron täydennysrakentamisen käynnistäminen

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt asemakaavan muutoksen valmistelun osoitteissa Yläkiventie 2 ja 4 sekä Alakiventie 5, Yläkiventie 5 ja 8 sekä Myllymatkantie 6 että Myllypurontie 22. Suunnitelmat pitävät sisällään opiskelija-asuntojen, perheasuntojen sekä liiiketilan lisärakentamisen.

Näiden tonttien osalta osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat esillä asukastalo Myllärissä ja KSV:n verkkosivuilla. Kaavan valmistelija järjesti asukastalo Myllärissä keskustelutilaisuuden 22.1.2014, josta oli ilmoitus Helsingin Uutisissa.

Keskustelutilaisuudessa esiteltiin lisäksi koko vanhaa Myllypuroa koskeva täydentämisrakentamismahdollisuudet- selvitys. Suunnittelualueisiin osallisille oli varattu mielipiteiden jättöaikaa 3.2.2014 asti.

Myllypuro-Seuran kannanotto asiaan kuuluu seuraavasti:

Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

MYLLYPURO-SEURA RY:N MIELIPIDE YLÄKIVENTIE 2 JA 4, ALAKIVENTIE 5, YLÄKIVENTIE 5 JA 8 SEKÄ MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VALMISTELUUN

Myllypuro on metroradan vaikutusalueella oleva ja voimakkaasti kasvava lähiö. Myllypuron alue on kokenut muutaman viimeisen vuoden aikana positiivisen kehityksen ja asukasluku on jälleen yli 10000 hengen.

Metron varrelle on valmistunut uusi terveysasema. Alueella on myös suuret sisähallit erilaisten urheilu- ja liikuntamuotojen harrastamiseen ja laajat ulkoilualueet palloilijoille. Alueen länsilaidalle on valmistumassa muutaman vuoden kuluessa puisen kaupunkikylän alue.

Lähiöömme on rakennettu uusi ostoskeskus ja sen ympäristöön uusia asuntoja. Valitettavasti vain suurin osa ostoskeskuksen liikehuoneistoista on edelleen tyhjillään tai yrittäjät ovat lopettaneet liiketoimintansa.

Metroaseman peruskorjausremontin pitäisi alkaa tämän vuoden 2014 lopulla. Valmistuttuaan se palvelisi entistä paremmin myllypurolaisia, itä-helsinkiläisiä terveyskeskuksen asiakkaita ja tietenkin muutaman vuoden kuluttua metroaseman viereen valmistuvan Metropolia ammattikorkeakoulun oppilaita ja opettajia.

 

Myllypuro on 1960-luvun lähiö, jossa on väljyyttä ja vehreyttä korkeiden kerrostalojen välissä ns. kerrostaloalueella.

Nyt suunnitteilla olevaa ja mahdollisesti käynnistyvää täydennysrakentamista ei saa suunnitella siten, että se tuhoaa kohtuuttomasti metsää ja muuta luontoa. Täydennysrakentaminen tulee sijoittaa mieluummin jo kertaalleen kaivetuille ja muokatuille maille.

Myllypuro-Seuran mielestä on hyvä, että täydennysrakentamisen suunnittelu on aloitettu tonteilta, joilla on kaupungin omistamia kiinteistöjä. Tällöin muiden tonttien täydennysrakentamisen hyvälle valmistelemiselle ja mahdolliselle toteuttamiselle jää enemmän aikaa.

Alueellamme ei ole tällä hetkellä opiskelija-asuntoja vaikka niiden tarve on muutaman vuoden kuluttua todellinen, kun Metropolia ammattikorkeakoulu valmistuu. Täydennysrakentamisen aloittaminen ja Metropolian valmistuminen ovat ajoittumassa samaan aikaan.

Täydennysrakentamisen lisäys asukasmäärässä on omiaan tuomaan ostovoimaa alueelle, jolloin toivottavasti myös yrittäjät palaavat ostarille, myllypurolaisten palvelut paranevat, kun tyhjät liikehuoneistot täyttyvät.

Alueelle muuttavat henkilöt perheineen turvaavat omalta osaltaan alueen päiväkotien, ala-asteen ja yläasteen koulujen pysyvyyden ja toiminnan alueella.

Suunnittelussa tulee huomioida myös tilatarve Myllypurontie 22 tontilla sijaitsevalle lasten päiväkerho, iltapäiväkerho ja harrastetoimintatilalle.

Myllypuro-Seura ry.

Uusi muskari Puu-Myllypurossa

Muskari Puu Myllypuro

Itä-Helsingin musiikkiopisto aloittaa muskaritoiminnan Puu-Myllypurossa.
Esittelytilaisuus ma 10.10. klo 10 kylätalolla, os. Ryynimyllynkatu 1.
Lisätiedot www.ihmo.fi tai Merja Karonsuo-Laine (09) 7552 5835.

Kuvia Myllypuro-päivästä 24.9.2016

torilla kuva Pauli Saloranta

Kaikkien aikojen 50. Myllypuro-päivää vietettiin tuulisessa säässä lauantaina 24.9.2016 Myllypuron torilla ja ostarilla, Orpaanportaalla, Monipuolisella palvelukeskuksella, perhekeskus Rinkelissä sekä Metropolia-amk:n kampuksen työmaalla. Myytävänä oli luontaistuotteita ja käsitöitä. Aika moni näytti pyydystävän Pokémoneja, joita houkutteli paikalle Mediakirjaston aktivoima lure. Iltaa jatkettiin vielä asukastalo Myllärillä Myllypuro-seuran 50-vuotisjuhlien merkeissä.

Torilla esittäytyivät mm. myllypurolaiset järjestöt, puolueet ja Herttoniemen seurakunta. Juhlapuheen piti sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Kuva: Pauli Saloranta/Myllypuro-seura

Myllypuron Marttojen pöydällä olivat esittelyssä tutut ja harvinaiset metsäsienet. Marjatta Savolainen kertoi, miten ne tunnistaa.
Marjatta Savolainen Marttojen sienet Sofie Jokinen
Kuva: Sofie Jokinen/Helsingin kaupunki

Itä-Helsingin musiiikkiopiston harmonikkaorkesteri esiintyi johtajanaan Antti Leinonen, kylmän sään vuoksi tällä kertaa sisällä asukastalo Myllärin täydelle salille.
ihmon harmonikat kuva Sofie Jokinen
Kuva: Sofie Jokinen/Helsingin kaupunki

Ylipormestari Jussi Pajunen, apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja rehtori-toimitusjohtaja Riitta Konkola (kuvassa keskellä) muurasivat Metropiola-amk:n kampuksen peruskiven. Muuraamiseen saivat osallistua kaikki paikalle tulleet kaupunkilaiset.Pajunen Viljanen Konkola kuva Sofie Jokinen
Kuva: Sofie Jokinen/Helsingin kaupunki

50-vuotiaan Myllypuro-seuran puheenjohtaja Anja Malm vastaanotti Metropolia-ammattikorkeakoulun lahjoittaman keinun, joka on veistetty kampuksen tontilta talteen otetusta puusta. Onnittelemassa yliopettaja Toini Harra (kuvassa vasemmalla) ja johtaja Anna-Maria Vilkuna.Toini Harra Anja Malm Anna Maria Vilkuna kuva Ilse Skog
Kuva: Ilse Skog/Metropolia-amk

Hevoskärryillä ajeltiin Orpaanportaalla perinteiseen tapaan.
heppa orpaanportaalla kuva Sofie Jokinen
Kuva: Sofie Jokinen/Helsingin kaupunki

Metropolia-amk:n opiskelijat tekivät osteopatiaa ja antoivat asiakkaille kenkäreseptejä. Myllypuron kampukselle sijoittuvat ammattikorkeakoulun hyvinvointilinja ja rakennustekniikan linja.
Metropolia kenkäreseptejä kuva Sofie Jokinen
Kuva: Sofie Jokinen/Helsingin kaupunki

Myllypuro-seuran perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja Matti Saariluoma tervehti nykyistä puheenjohtajaa Anja Malmia ja esitteli Myllypuron 20-vuotislehteä vuodelta 1984.
matti saariluoma anja malm kuva Pauli Saloranta
Kuva: Pauli Saloranta/Myllypuro-seura

 

Yläkiventie 6:n lisärakennus lausunnolla

Yläkiventie 6:n alapuolelle suunnitellaan uutta asuinkerrostaloa. Suunnitelmia esittelee Myllypuron kaavoitusarkkitehti Mikko Näveri asukastalo Myllärillä ma 16.5.2016 klo 17–19 (se pyöreä rakennus ostarin sisäpihalla). Aineisto on esillä 31.5. saakka asukastalolla sekä info- ja näyttelytila Laiturilla, kaupunkisuunnitteluvirastossa ja kaupungin verkkosivuilla:

http://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2014-007110&map=yes

Mielipiteet suunnitelmasta tulee lähettää viimeistään 31.5.2016 kaupungin kirjaamoon, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot.

Ostarin Hymy

Myllypurossa on aloitettu matalan kynnyksen päihdetyö: Ostarin Hymy – sosiaalityö jalkautuu

Uusi kohtauspaikka Ostarin Hymy tarjoaa tukea Myllypuron ostoskeskuksella aikaansa viettävien päihdeongelmaisten elämään. Entisen videovuokraamo Makuunin tiloissa toimivassa Hymyssä tehdään arkipäivisin itäisen sosiaaliaseman käynnistämää matalan kynnyksen alueellista päihdetyötä. Viikonloppuisin ja iltaisin noin sadan neliön tila on asukkaiden ja järjestöjen käytössä.
 
Ostarin Hymyn ensisijaiseksi asiakasryhmäksi on rajattu Myllypuron ostoskeskuksella ja sen välittömässä läheisyydessä aikaansa viettävät päihdeongelmaiset, jotka tarvitsevat tukea elämänhallintaan. Hymyyn voi poiketa aamupäivisin puurolle ja kahville. Asiakkaiden kanssa järjestetään myös toimintaa ja heitä pyritään neuvomaan ja ohjaamaan palveluihin sekä työllistymis- ja asumismahdollisuuksiin.
 
Hymyssä työskentelee kokopäiväinen projektityöntekijä sekä osa-aikaisesti työskenteleviä. Seurakunnan diakoni on tavattavissa viikoittain. Myllypuron päihdetyön mallia on valmisteltu alueen toimijoiden kanssa viime syksystä. Samalla pyritään vähentämään päihteiden käytöstä aiheutuvia häiriöitä ostoskeskuksen ja metroaseman ympäristössä. Hymyn toimintaa aloiteltiin elokuun alussa ja myllypurolaiset ovat ottaneet paikan myönteisesti vastaan.
 
Hymyn toiminnassa ovat pääkumppaneina Itäinen sosiaaliasema ja Herttoniemen seurakunta. Toimintaa tukevat myös Itäinen A-klinikka, Asunnottomien sosiaalipalvelut, Myllypuron Työttömät ry. Rahoitusta toiminnan aloittamiseen on saatu Helsingin kaupungin lähiörahastosta, lähiöprojektilta sekä Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnasta. Vastaavanlaista toimintaa järjestää Malmin seurakunta ja sosiaalivirasto myös Pihlajamäen Ostarin Onnissa.

Ostarin Hymyn tilaa voivat asukkaat ja järjestöt varata projektityöntekijä
Seppo Paakkiselta, puh. (09) 310 61988.
 
Ostarin Hymyn avajaiset järjestetään tiistaina 11.9.2007 kello 8.30-14.00,
Kiviparintie 2:ssa, Myllypuron ostoskeskuksessa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
 
Lisätietoja:
Projektityöntekijä Seppo Paakkinen
Puh. (09) 310 61988,
seppo.paakkinen@hel.fi
 
Yhdyskuntatyöntekijä Kirsti Jussila
Gsm. 050 402 0204,
kirsti.jussila@hel.fi

Ennakkoäänestys Myllypurossa

Myllypuron mediakirjastossa (asukastalo Mylläri, Myllypuron ostoskeskus, sisäpiha, Kiviparintie 2 J)

ke 29.3. – pe 31.3. klo 10–18
la 1.4. – su 2.4. klo 10–15
ma 3.4. – ti 4.4. klo 10–20

Ostarin sisäänkäynnit suljetaan lokakuun lopussa 2009

ostoskeskus_17092009_2.jpg
ostoskeskus_17092009_2.jpg

Myllypuron alueryhmän HyMy (Hyvä Myllypuro) kokouksessa 15.9.2009 käsiteltiin Myllypuron alueen kehittämis- ja rakentamissuunnitelmia.

 • Todettiin, että puisen kaupunkikylän katurakennustyöt ovat alkaneet ja koko uuden asuinalueen pitäisi valmistua 2015 vaiheilla.
 • Kuultiin myös ns. voimalaitoskorttelin ja Alakiventien alueen suunnitelmista.
 • Uuden keskusterveysaseman rakentaminen on alkamassa ja suunniteltu valmistumisaika on kevät 2012 ja käyttöönotto elokuu 2012.
 • Sekä tietenkin ostarin ympäristön rakentamisen vaiheista.

Alustajina toimivat Seppo Kauhanen kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksesta ja aluejohtaja Pirjo Aalto Citycon Oy:stä. Puhetta alueryhmässä johti sosiaaliaseman päällikkö Maaretta Pukkio.

Kaikkia eniten kiinnostanut juttu oli tietenkin uuden ostarin rakentamiseen liittyvät asiat ja niistä saatiin Pirjo Aallon selvitys.

 • Vanhan ostarin vuokrasopimukset päättyvät 30.10.2009. Vanhan ostarin sisäänkäynnit suljetaan ja purkutyöt  aloitetaan marraskuussa 2009.
 • Väistötilojen rakentaminen alueen peruspalveluiden turvaamiseksi on käynnistynyt ja niiden pitäisi valmistua 16.10.mennessä. Väistötilat sijaitsevat ns. Postin-talossa, jossa toimii tällä hetkellä Alepa.
 • Väistötiloihin sijoittuvat Alepa, Apteekki, R-kioski ja Megapizza.
 • Uusi ostari muodostuu viidestä talosta eli A, B, C, D ja E-taloista.
 • Ostarille valmistuu asuntoja noin 250 kpl.
 • Pysäköintipaikkoja tulee noin 280, jotka toteutetaan ostoskeskuksen alle.
 • Lastaus- ja jätehuollot sijaitsevat rakennusten sisätiloissa.
   
  Talojen arvioidut valmistumisajat ovat seuraavat:
   
  A-talo: 12/2010 – 1/2011 (sijaitsee huoltoaseman kohdilla Orpaanportaan ja Kiviparintien välissä).
  Talo sisältää: ostarin ravintolat, Pt-kaupan, Apteekin, pienliikkeitä ja palveluita, asuntoja, A-talon lastaus- ja jätehuollon.
   
  B-talo: 3-4/2011 (sijaitsee A-talon jatkeena alueen keskustaan päin).
  Talo sisältää: Pt-kaupan, pienliikkeitä ja palveluita, asuntoja, B-talon lastaus- ja jätehuollon.
   
  C-talo: 3-4/2011 (Ostarin keskellä)
  Ns. Paviljonkirakennus.
   
  D-talo: 6/2011 (B-talon kohdalla Orpaanportaan eteläpuolella)
  Talo sisältää: pienliikkeitä ja palveluita, asuntoja.
   
  E-talo: 1-2/2012 (A-talon kohdalla Orpaanportaan eteläpuolella)
  Talo sisältää: pienliikkeitä ja palveluita, asuntoja.

Lisätietoja alustajilta.

 

Roihupellon uusi suunnitteluperiaate esillä 23.3. saakka

Kaupunki valmistelee Roihupellon teollisuusalueelle suunnitteluperiaatteita uuden yleiskaavan pohjalta, olettaen että yleiskaava tulee lainvoimaiseksi. Näiden periaatteiden pohjalta jatkuu sitten asemakaavoitus lähivuosina ja -vuosikymmeninä. Suunnitelman aluerajaus ulottuu myös Puu-Myllypuroon.

Visio 2050 KSV

Kaupungin tarkoituksena on turvata elinkeinoelämän toiminta Roihupellossa jatkossakin. Lisäksi tutkitaan miten Roihupelto toimii nykyisellään työpaikka-alueena, minkälaista kauppaa Roihupeltoon voisi tulla ja minne, mitkä ovat metropysäkin tavoiteajankohta ja edellytykset sekä millä ehdoilla tai sijainnilla asumiselle on edellytyksiä. Näiden pohjalta muodostetaan yleiskaavan tavoitetila Roihupellosta vuonna 2030 ja 2050.

Luonnos on esillä 5.3.–23.3.2018 kaupungin verkkosivulla:
https://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2017-011884&map=yes

sekä siihen voi käydä tutustumassa info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka 2), jossa saa myös henkilökohtaista neuvontaa.

Mielipiteitä suunnitelmasta voi esittää 23.3.2018 saakka joko:

• kirjepostina osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 Hgin kaupunki,

• viemällä mielipide kaupungintalolle osoitteeseen Pohjoisesplanadi 11–13,

• sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi tai

• suoraan suunnittelijalle Laura Hietakorvelle puhelimitse (09) 3103 7047, tarvittaessa tapaamisaika tulee sopia etukäteen.

Lasten päiväkerhot perhekeskus Rinkelissä

mll.jpg

 

Sähköinen kerhohakemus nettisivuillamme http://myllypuro.mll.fi