Uutisia

Kaupunginosaan liittyviä uutisia.

Työttömien kirkkopyhä 19.10.2008

"Työ ja osallisuus" Työttömien kirkkopyhä 19.10. klo 11 – 15 Mikaelin kirkossa Kontulassa, Emännänpolku 1.

klo 11.00 Messu. Saarnaa erityisdiakonian pappi Ossi Kuoppala. Liturgi diakoniapastori Eva-Liisa Lindström. Kanttori Osmo Honkanen. Tekstinlukijat työttömien yhdistyksistä. Työttömien esirukous. Messussa esiintyy HKL:n Mieslalulajat.

klo 12.30 Lounas. Työttömien yhdistysten vapaaehtoiset.

klo 13.30 Suoraa puhetta työllistämisestä ja työttömien terveydenhuollosta. Vetäjänä Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY:n puheenjohtaja Lea Karjalainen.

Haastettavat kunnallisvaaliehdokkaat:
SDP Lilli Autti VTM, sosiaaliasiamies
Vihreät Leena Eerola VTM, toimittaja
Kokoomus Ulla Halme sairaanhoitaja, vs. osastonhoitaja
Keskusta Merja Korpela ESH-diakonissa, päihdetyöntekijä
Vasemmistoliitto Sirpa Puhakka VTM, puoluesihteeri
KD Saara Ruokonen FM, toiminnanjohtaja
Helsinki-listat/Asukaslista Marjaliisa Siira toimittaja
RKP Maria Björnberg-Enckell TM, sijoittaja

klo 13.30 Kenen joukoissa seisot? Toisenlaisen taiteen työpaja (max. 10 henkilöä), vetäjinä diakonit Kati Helin ja Nina Kemmt.

Kirkkokahvit.

Järjestäjinä: Helsingin ev-lut. seurakunnat, Työttömien yhdistykset Helsingissä ja Kirkon Sosiaalifoorumi.

Lämpimästi tervetuloa!

Hauskaa vappua!

Vappuaattona tekemistä Myllypurossa:

Klo 13–15 ostarilla Hanna Saarikosken performanssi ”Vappunaamarit” Galleria Kivensilmän edustalla. Saarikosken maalauksia ja videoteos esillä galleriassa klo 12–16.

Klo 17 alkaen leikkipuisto Myllynsiivessä MLL Myllypuron yhdistyksen koko perheen vappurieha. Tapahtumassa mm. pomppulinna, hevosajelua, kahvio/grilli ja arpajaiset.

Klo 18 kirkolla Herttoniemen seurakunnan ilta kirkolla. Vappuista tarjoilua ja ohjelmaa. Musiikkia, yhteislaulua, arpajaiset ym. Mukana Hannu Jylö harmonikkansa kanssa. Illan tuotto lähetystyön tukemiseen.

 

Ylipormestari Pajunen vieraili Myllypurossa

ylipormestari_2.jpg
ylipormestari_2.jpg

Ylipormestari Jussi Pajunen vieraili Helsingin virastojen ja laitosten edustajien kanssa Myllypuron ala-asteella tiistaina 12.5.2009, jossa vietettiin ylipormestarin asukasiltaa. Edellinen ylipormestarin ilta pidettiin Myllypurossa 9.11.2004 Eeva-Riitta Siitosen johdolla. Esille keskustelussa nousi monia myllypurolaisia kiinnostavia aiheita kuten mm. uuden ostarin ja terveysaseman rakentaminen, liikenne- ja paikoitusasiat, terveyskeskuspalvelut Itäkeskuksessa, Myllypuron sairaalaan johtavan Myllymatkantien ruuhkaisuus, metroaseman ja ostarin ympäristön roskaisuus. Keskusteltavaa riitti koko kaksituntisen ajaksi, joka tapahtumalle oli varattu. Raatilaisille voi esittää kysymyksiä vielä tilaisuuden päättymisen jälkeenkin.

ylipormestari_1.jpg

Myllypuro-Seuran puheenjohtaja Marita Manninen esitti seuran kysymykset vastattavaksi Jussi Pajuselle ja panelisteille. Myllypuro-Seura on todella huolissaan siitä, että Myllypurossa ei ole aktiivisille yhdistyksille toimitiloja. Lisäksi kannettiin huolta paikoitustilojen puutteesta. Seuran kysymyslistalla oli myös kysymys siitä, että miksi maahanmuuttajien neuvontapistettä ollaan siirtämässä Kaisaniemen tietämille Helsingin keskustaan vaikka idässä on paljon neuvontapisteen asiakkaita. Asiasta virisi vilkas keskustelu. Sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen piti hyvänä, että kaupunginosayhdistys otti kantaa asiaan. 

ylipormestari_3.jpg

Myllypuron asukasilta lähetettiin suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla ja video illasta on katsottavissa täällä.

Lähipoliisitoiminnan kehittämisprojekti on käynnissä

Myllypuron, Myllärinlaakson, Kontulan, Kurkimäen, Kivikon ja Puotilan asukasaktiiveille esiteltiin 16.10. Kurkimäen korttelitalossa Helsingin poliisin käynnistämää lähipoliisitoiminnan kehittämisprojektia.

Samalla keskusteltiin myös HELKA ry:n (Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry.) Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projektin laajentamisesta Kontulan, Kivikon ja Kurkimäen suuntaan. Nämä molemmat projektit yhdesä avaavat uudenlaisen tavan edistää oman kotialueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Lähipoliisitoiminnan kehittämisprojekti 27.8.07 – 30.9.08.

Katja Nissinen Itäkeskuksen poliisista selvitti läsnäolleille projektin sisältöä seuraavasti:

Helsingin poliisilaitoksen strategisiin linjauksiin liittyen vuosina 2008-2012 toteutetaan organisaatiomuutoksia, joiden yhtenä tarkoituksena on henkilöresurssi-en lisääminen näkyvään valvontaan ja lähipoliisitoimintaan. Näkyvän valvonnan lisääminen on aloitettu jo vuonna 2006.

Vuodesta 1987 käytössä olleen aluepoliisijärjestelmän tilalle halutaan kehittää nykyaikaan paremmin soveltuva lähipoliisimalli. Hankittujen kokemusten perusteella malli on tarkoitus laajentaa ja vakinaistaa koko kaupungin alueelle.

Uuden lähipoliisimallin kuvausta ja tavoitteita.

Itäkeskuksen poliisipiirissä on aloittanyt lähipoliisipilottiryhmä, jossa toimii neljä konstaapelia ylikonstaapelin johdolla. (Pentti Tarvosen johdolla Katja Nissinen, Terhi Lukka, Jenni Saari ja Stefan Korhonen). Pilotin operatiivisesta toiminnasta vastaa komisario. Kokonaisvastuu uuden lähipoliisimallin kehittämisestä on poliisipiirin johtajalla.

Ryhmän tehtävistä.

Pilottiryhmä ei suorita hälytystehtäviä, vaan se keskittyy näkyvään katurauhan, liikenteen ym. valvontaan sekä sidosryhmäyhteistyöhön omalla vastuualueellaan.

Ryhmä tekee suunnitelmallista, ongelmakeskeistä, ennakointiin ja varhaiseen puuttumiseen perustuvaa turvallisuusyhteistyötä alueen viranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa.

Lisäksi ryhmän tehtäviin kuuluu mm. suppea esitutkinta lievissä rikoksissa, ennalta estävä toiminta, suojausneuvonta, koulutus ja valistus sekä rikosten uhrien neuvonta.

Pilottivuoden päätavoite.

Päätavoitteena on verkottuminen ja pilottialueen turvallisuussuunnitelman laati-minen Helsingin kaupungin turvallisuusstrategian (2006) ja lähipoliisitoiminnan strategian (2007) linjausten mukaisesti.

Pitkän aikavälin tavoite on etupainotteisen ongelmia, rikollisuutta, häiriöitä ja muita turvattomuutta aiheuttavia ilmiöitä ennakolta estävän verkostoyhteistyö toimintamallin kehittäminen alueella.

Vaikka lähipoliisiryhmällä on oma toimenkuva, sen toiminta on kytketty osaksi poliisipiirin muuta päivittäistä perustoimintaa.

Ryhmä tekee päivä-, ilta- ja viikonloppuvuoroja siten, että joku ryhmästä on aina töissä.

Toiminta-alue muutokset nykyiseen lähipoliisijärjestelmään.

Itäkeskuksen poliisipiirin toiminta-alue on nykyisellään rajoiltaan sama kuin Helsingin kaupungin Itäisen ja Kaakkoisen suurpiirin alueet. Asukasluku on noin 146.000.

Itäkeskuksen poliisipiirissä on tällä hetkellä kuusi (6) lähipoliisialuetta ja kuusi (6) aluepoliisia (lähipoliisia). Lähipoliisipilottiryhmän aloittaessa toimintansa järjestelmään tulee muutoksia seuraavasti.

Muutosten suunnittelun lähtökohtana oli lähivuosina edessä oleva poliisilaitoksen lähipoliisitoiminnan ja hälytysalueiden aluejaon uudistamistarve. 

Lähipoliisipilotin toiminta-alueen muodostumista ohjasi vaatimus siitä, että piirin toiminta-alue tuli samalla jakaa kolmeen (3) maantieteellisesti mahdollisimman luonnolliseen, asukasmäärältään sekä rikos -ja tehtävämääriltään tasavertaiseen, verkostoyhteistyön tarpeet riittävästi huomioivaan lähipoliisialueeseen.

Lopullisessa ratkaisussa ei voitu huomioida kaikkia yhteistyökumppaneiden tarpeita; lähipoliisialueiden rajat eivät ole täysin yhteneväiset mm. sosiaalitoimen palvelupisteiden vastuualueiden ja peruspiirien rajojen kanssa.

Lähipoliisipilottiryhmän toiminta-alue muodostui yhdistämällä Itä-Helsingin ytimeen kuuluvat Kontulan ja Itäkeskuksen lähipoliisialueet.

Uuteen toiminta-alueeseen kuuluvat seuraavat kaupunginosat: Kontula, Kivikko, Kurkimäki, Myllypuro, Itäkeskus, Marjaniemi, Vartiokylä, Vartioharju, Puotinharju, Puotila ja Roihupellon teollisuusalue.

Pilotin toiminta-alue on erittäin vaativa ja haasteellinen monilla mittareilla mitattuna koko kaupungin vertailussakin. Kaikista Itä-Helsingin hälytystehtävistä noin 47 % ja rikosilmoituksista noin 50 % kohdistui alueelle vuonna 2006, vaikka siellä asuu noin kolmannes Itä-Helsingin asukkaista.

Piirin neljä (4) muuta lähipoliisia jatkavat työskentelyään nykyisellä toimintamallilla omilla lähipoliisialueillaan, pilottialueen ja -ryhmän rinnalla.

Lähipoliisin tavoittaa:

Ryhmäpuhelimella (09) 189 4837
Faksilla (09) 189 2885
Ryhmän sähköpostilla itakeskus@helsinki.poliisi.fi

Myllypuro-Seura Myllypuron palvelutalosta

myllypuron_palvelutalo.jpg
myllypuron_palvelutalo.jpg
Myllypuron palvelutalo, Myllypurontie 26
 
Myllypuro-Seura järjesti 9.3.2011 Myllypuron vanhustenkeskuksessa asukasfoorumin aiheena vanhuspalvelut. Alustajina toimivat vanhuspalvelujohtaja Arja Peiponen ja kotihoidon johtaja Anna-Liisa Lyytinen. Keskustelussa nousi esille useissa puheenvuoroissa Myllypuron palvelutalon tuleva käyttö sitten, kun talon käyttö siirtyy vanhuspuolelta aikuispuolelle kesäkuun 2011 alussa.

vanhuspalveluilta_09032011_2.jpg
Tilaisuus kokosi vanhustenkeskuksen juhlasaliin noin sata myllypurolaista.
 
Myllypuro-Seura käsitteli palvelutalon tulevaa käyttöä hallituksensa kokouksessa ja teki asiasta mielipiteen ilmaisun sosiaalijohtaja Paavo Voutilaiselle toimittamalla saman tiedon myös sosiaalilautakunnan jäsenille. Seura vaatii sosiaalivirastoa järjestämään asian tiimoilta pikaisesti Myllypurossa asukastilaisuuden.
 
Myllypuro-Seuran mielipide kokonaisuudessaan:
Myllypuro-Seura ry. edustaa voimakkaasti kehittyvän itähelsinkiläisen Myllypuron kaupunginosan asukkaita ja haluaa tuoda esille mielipiteensä Myllypuron palvelutalon tulevasta käytöstä.

Myllypuron alueen asukasmäärä tulee lähivuosina kasvamaan useilla tuhansilla uusilla asukkailla uuden ostoskeskuksen alueen, puisen kaupunkikylän, Kehä I itäpuolisen rakentamisen ja Alakiventien korvausrakentamisen myötä. Alueelle nousee uusi terveysasema palvelemaan laajenevaa Myllypuroa ja laajaa Itä-Helsingin aluetta.

Myllypuroon on sijoitettu runsaasti eri kansallisuuksia olevia maahanmuuttajia ja lähiössämme on lisäksi päihde- ja mielenterveyskuntoutujille tarkoitettuja asumis- ja ruokailupalveluita monessa eri kohteessa.

Myllypuro-Seura ja myllypurolaiset kokevat jo kantavansa oman yhteiskunnallisen vastuunsa näiden asioiden hoitamisessa ja haluavat, että

– vanhustentalon uudelleen asuttamiseen haetaan sellainen ratkaisu, joka tukee Myllypuron kasvua lähiöksi missä on monipuoliset palvelut kaikille asukkaille ja turvallista asua.

– sosiaaliviraston tulee järjestää välittömästi myllypurolaisille asukastilaisuus, jossa sovitaan vanhustentalon tulevasta käyttötarkoituksesta myllypurolaisia tyydyttävällä tavalla.

 Myllypuro-Seura
 
 

Ystäväpiiri aloittaa

Ystäväpiiri on tarkoitettu ikäihmisille, jotka kokevat yksinäisyyttä.

 

Hyvät ikäihmiset!

Ystäväpiiri on tarkoitettu yli 70-vuotiaille, jotka kaipaavat samanhenkistä seuraa. Ryhmän tarkoitus on yksinäisyyden tunteen lievittäminen ja jakaminen sekä mukava yhdessäolo.

Ryhmä kokoontuu 12 kertaa ja siihen valitaan haastattelujen perusteella korkeintaan 8 henkilöä. Haastattelut ja valinnat tehdään marraskuun aikana.
Valinnassa huomioidaan mm:

• itsenäinen liikkuminen: osallistumme ulkoilutapahtumaan, tutustumme kuntosaliin
• kuulo ja näkö: pystyttävä kommunikoimaan muiden ryhmäläisten kanssa
• halu sitoutua ryhmään ja osallistua kaikkiin kokoontumisiin
• ikä: mielellään yli 70-vuotias

Ryhmät kokoontuvat Myllypuron Helykodissa ja kokoontumisajat ovat:

1. keskiviikko 5.12.2007 klo 9.30 – 11.30
2. torstai 13.12.2007 klo 9.30 – 11.30
3. torstai 20.12.2007 klo 9.30 – 11.30
4. torstai 10.1.2008 klo 9.30 – 11.30
5. torstai 17.1.2008 klo 9.30 – 11.30
6. torstai 24.1.2008 klo 9.30 – 11.30
7. torstai 31.1.2008 klo 9.30 – 11.30
8. torstai 7.2.2008 klo 9.30 – 11.30
9. torstai 14.2.2008 klo 9.30 – 11.30
10. torstai 28.2.2008 klo 9.30 – 11.30
11. torstai 6.3.2008 klo 9.30 – 11.30
12. torstai 13.3.2008 klo 9.30 – 11.30

Ryhmätapaamisissa on vaihtuva teema ja ohjelma, joka sisältää mm. muistelua, liikuntaa, retken, käsillä tekemistä ja musiikkia. Kahvimaksu 1 €/kerta, retkessä omavastuuosuus noin 5 €, muuten ryhmä on ilmainen.

Mikäli kiinnostuit asiasta, ota meihin yhteyttä. Yhteydenotot viimeistään 26.11.2007.

Itä-Helsingin lähimmäistyö
Hely ry.

Anu Lindholm
puh.050 469 2005
toimisto.myllypuro@helyry.com  
Airi Maaranen
puh. 3424 700
helykoti.kontula@helyry.com

Asukastalo Myllärin tilojen varausohjeet

Tutustu asukastalo Myllärin tilojen varausohjeisiin tästä linkistä!

Vapaaehtoistoimintapäivä Myllypurossa 24.9.2011

teemvuosi2011_cmyk_fi2.jpg
teemvuosi2011_cmyk_fi2.jpg

 

Myllypuro on oikea vapaaehtoistoiminnan tyyssija, joten juhlistamme Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuotta esittelemällä paikallista vapaaehtoistoimintaa. Tule siis tutustumaan Vapaaehtoistoimintaan Myllypurolaisten parhaaksi. Tapahtuma järjestetään lauantaina 24.9.2011 klo 12 – 15 Vanhustenkeskuksen juhlasalissa, osoitteessa Myllymatkantie 4. Tilaisuuden juontaa Jaakko Kolmonen.

Päivän ohjelmassa:
– Myllypuron vapaaehtoistoiminnan esittelyä kuvin ja sanoin – tekijät kertovat
– Uusia tuulia vapaaehtoistyössä
– Vapaaehtoistyön antajat ja tekijät kohtaavat
– Musiikkia mm. Gospel Clock, Helmet-kuoro ja Kottaraisten Laulu
– Martta Cafe – seurustelua ja kahvittelua

– Perhekeskus Rinkelissä (Siwan talossa) on omaa ohjelmaa klo 10 – 13

Järjestelyissä ovat mukana mm. Vanhustenkeskus, Herttoniemen seurakunta, Myllypuro-Seura, Martat, Leijonat, Omakotiyhdistys, Toimintakeskus Sampola, Luonto ja Terveys ry, Enäkoti ry, lähiöprojekti, sosiaaliviraston aluetyön yksikkö, Omaishoidon ja vapaaehtoistyön keskus ja paikalliset yhdistykset.

Tilaisuuden mainos vapaaehtoiset myllypurolaisten parhaaksi 2.pdf

Liikuntahulinaa koko perheelle 19.4.

Liikkumisen, leikin ja laulun iloa torstaina 19.4.2009 klo 15.00-17.00 Liikuntamyllyssä. Tapahtuma sisältää hauskaa liikunnan kokeilemista ja lasten konsertin. Ohjelmaesite huvitutti.pdf. Tilaisuuden järjestää Suomen Sydänliitto ry, Helsingin Sydänpiiri ry ja Liikuntavirasto.

TOLPPA -liikuntatapahtuma

TOLPPA -liikuntatapahtuma Itä-Helsingissä patistaa liikkumaan TOLPALLE

Helsingin liikuntaviraston ja Helsingin lähiöprojektin yhteinen liikuntatapahtuma TOLPPA käynnistyy 12.6.2006 Puotilan leikkiniittyalueella (Ei Puotilan urheilupuistossa, kuten joissakin esitteissä on mainittu). Tapahtuma jatkuu läpi kesän aina elokuun puoliväliin saakka. Ohjelmassa on viikoittain vaihtuvia teematapahtumia ja leikkimielinen kisa liikunnallisimman lähiön tittelistä.

Tapahtuman keskipiste, konkreettinen TOLPPA löytyy Puotilan leikkiniittyalueelta läheltä minigolfrataa (Rusthollarintie-Meripellotie kulmauksessa). (Ei siis Puotilan urheilupuistosta, kuten joissakin esitteissä on mainittu). Yhdeksänmetrisessä tolpassa on omat viirinsä Kontulalle, Myllypurolle ja Vuosaarelle. Nämä lähiöt on valittu, koska ne olivat ensimmäiset projektialueet lähiöprojektin aloittaessa toimintansa vuonna 1996.

Tolppa toimii pisteenä, jonne asukkaat voivat lenkkeillä kirjoittamaan paikalla olevaan kirjaan nimensä ja asuinalueensa postinumeron. Joka viikko lasketaan alueelliset kävijämäärät postinumeroiden perusteella, ja viirien järjestystä muutetaan sen mukaan, miltä alueelta viikolla on eniten kävijöitä ollut. Tolpalle toivotaan lenkkeilijöitä myös muilta asuinalueilta. Kaikki kävijät osallistuvat viikoittaisiin arvontoihin.

Teemaviikoilta tietoa ja kokemuksia
TOLPPA-tapahtumaan liittyvät teemaohjelmat järjestetään viikoittain Puotilan urheilupuistossa maanantaisin ja torstaisin kello 16–20. Ohjelmassa on mm. sauvakävelyä, rullaluistelua sauvojen kanssa, pyörien huoltoa, poliisiviikko, MM-jalkapalloviikko, kuntosaliviikko, seikkailu- ja elämysviikko, UKK-kuntotestiviikko, askelklinikkaviikko, vaihtoehtoisten jumppien viikko. Ohjelmamuutokset ovat mahdollisia. Viikoittaisista tapahtumista tiedotetaan tarkemmin aluelehtien menopalstoilla, Myllypurossa, Kontulassa ja Vuosaaressa ulkomainoksina ja aluportaaleissa sekä lähiöprojektin internetsivuilla www.hel.fi/lahioprojekti.

TOLPPA on suunnattu kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille helsinkiläisille asuinalueesta riippumatta. Tapahtumalla pyritään innostamaan liikkumiseen ja ulkoiluun yksin, ystävien tai perheen kanssa. Teemaviikoilla jaetaan tietoa oman asuinalueen kuntoilumahdollisuuksista ja annetaan opastusta liikuntavälineistä, ravitsemuksesta ja terveellisistä elämäntavoista. Tapahtuma on osa Helsingin lähiöprojektin 10-vuotisjuhlavuoden sekä kymmenen vuotta täyttävän lähiöliikunnan tapahtumia.

Helsingin lähiöprojekti lyhyesti
Helsingin kaupunginhallituksen 1996 perustama lähiöprojekti perustettiin osana valtakunnallista lähiöiden kehittämisohjelmaa. Lähiöprojekti on toiminut Itä- ja Koillis-Helsingin kerrostaloalueilla edistäen rakennuskannan ja ympäristön parantamista ja asukastoimintaa tukien. Toimintamallina on asukkaiden ja kaupungin tahojen yhteistyön koordinointi ja kehittäminen. Projektin toiminnan tuloksia on rakennuskannan kunnon koheneminen, täydennysrakentamisen lisääntyminen, uudet ulkoilu- ja harrastuspaikat ja yleisen viihtyisyyden kasvaminen.

TOLPPA:
Kesto: 10 viikkoa, alkaen 12.6.2006 kello 16, päättyen 20.8.2006.
Teemaviikot: viikot 24–33
Tapahtumapaikka: Puotilan urheilupuisto, Rusthollarintie, Helsinki.

www.hel.fi/lahioprojekti

Lisätietoja:
Lähiöliikuttaja Jukka Lundgren, puh. 050 588 1068
jukka.lundgren@hel.fi