Uutisia

Kaupunginosaan liittyviä uutisia.

Lisärakentamista ehdotetaan Tuulimyllyntielle

Helsingin kaupunki on valmistellut asemakaavamuutoksen, jossa Tuulimyllyntie 3:en voisi rakentaa 1–2 uutta asuinkerrostaloa nykyiselle parkkipaikalle ja rivitalon Myllypurontien varteen.

Ehdotus liittyy Myllypuron täydennysrakennusperiaatteisiin, joita kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee. Näistä periaatteista on käyty keskustelua sekä kaupungin että Myllypuro-seuran järjestämissä tilaisuuksissa.

Muistutuksia eli mielipiteitä tästä asemakaavasta voi lähettää kaupungin kirjaamoon 15.2.2016 saakka esimerkiksi sähköpostilla. Aineistot karttoineen ja perusteluineen löytyvät oheisesta linkistä ja kaupunkisuunnitteluviraston asiakaspalvelusta.
http://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2013-015663&map=yes

Myllypuro-Seura ry. kannanotto Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi

Myllypuro-Seura ry. edustaa voimakkaasti kehittyvän itähelsinkiläisen kaupunginosan asukkaita ja haluaa tuoda esille näkemyksensä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta. Pääkaupunkiseudun itäosaan tarvitaan ehdottomasti laaja ja mahdollisimman yhtenäinen suojelu- ja virkistysalue. Sipoonkorpi olisi Nuuksion itäinen vastine, ja se osaltaan vähentäisi Nuuksioon kohdistuvia käyttöpaineita ja kulumista. Nuuksio on hieno alue, mutta se on kaukana Itä-Helsingistä. Sipoonkorpeen pääsee helposti julkisilla liikennevälineillä tai pyörällä. Ihmisten luontoyhteyttä vahvistaa vaivaton pääsy luonnon keskelle ilman, että joutuu matkustamaan monella liikennevälineellä taikka ajamaan kymmeniä kilometrejä autolla.

Helsinki laajenee itään ja itäisten kaupunginosien asukasmäärä kasvaa merkittävästi. Kaupunkilaiset hakeutuvat joka tapauksessa metsään liikkumaan, sienestämään ja virkistymään, mikä voi aiheuttaa luonnon tärveltymistä. Kansallispuiston perustaminen olisi tapa turvata myös luonnon säilyminen.

Sipoonkorpi olisi tarpeellinen ja merkittävä lisä kansallispuistoverkostollemme, ja se olisi Itä-Uudenmaan ensimmäinen kansallispuisto. Sipoonkorpi on tärkeä osa Porkkalasta Östersundomiin (Itäsalmeen) ulottuvaa pääkaupunkiseudun viherkehää.

Meri on keskeinen osa helsinkiläisten luontokokemusta, ja siksi puistoon tulee liittää myös Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ehdotetun kansallispuiston alueella omistamat maat ja vedet. Lisäksi myöhemmin kansallispuistoon kannattaa hankkia yksityismaita vapaaehtoisin kaupoin ja maanvaihdoin.

Kansallispuiston perustamisen lisäksi on tärkeää turvata sen osien ekologisten käytävien, puskurivyöhykkeiden sekä muiden luonto- ja virkistysalueiden säilyminen tulevassa maankäytössä. Ekologisia yhteyksiä tulee vaalia myös turvaamalla riittävät yhteydet moottoritien yli ja ali meren ja sisämaan välillä.

Luonnon monimuotoisuus on yhä vakavammin uhattuna. Siksi ympäristöministeriön tulee valmistella ehdotus Sipoonkorven kansallispuistosta viivyttelemättä.

19.4.2010

Myllypuro-Seura ry.
   
Markku Hämäläinen Anja Malm
puheenjohtaja           sihteeri

Asukastalon nimikilpailu

Ostarille tulevan uuden asukastalon nimikilpailun ehdotusten tekoaika on umpeutunut. Nimikilpailuun jätti ehdotuksensa 40 asiasta kiinnostunutta. Nimiehdotuksia tehtiin yhteensä 76. Kiitos kaikille asiaan mielenkiintoa osoittaneille.

Uuden asukastilan nimi ratkaistaan helmikuun aikana. Voittajaehdotus palkitaan Myllypuron historiikkikirjalla ja Myllypuron Apteekin 50 € lahjakortilla.

Helsingin Energia tiedottaa 8.7.2011

Kaapelointitöitä Myllypurossa ja Mellunkylässä

Helen Sähköverkko Oy rakennuttaa reitin kahdelle 110 kV:n (kilovoltin) kaapeliverkkoyhteydelle Mellunkylän kytkinaseman ja Myllypuron sähköaseman välille. Kaapeliyhteys rakennetaan, jotta Myllypuron Soraharjuntiellä sijaitseva tekniikaltaan vanhentunut avokytkinasema voidaan purkaa. Nykyinen 110 kV:n voimajohto jää nykyiselle paikalleen. Pääurakoitsijana kaapeloinnissa toimii Eltel Networks Oy.

Myllypuron Soraharjuntien avokytkinaseman toiminnot siirtyvät Mellunkylän laajennettavalle kytkinasemalle, jonka vuoksi sieltä rakennetaan kaapeliyhteys Myllypuron sähköasemalle. Tämä järjestely on kokonaistaloudellisempi kuin Soraharjuntien kytkinaseman uusiminen. Myös maisemallisesti avokytkinaseman purkaminen pientalojen ja puiston läheisyydestä Soraharjuntiellä on perusteltua. Nykyisen avokytkinkentän paikalle on kaavoitettu pientaloasutusta.
 
Kaapelireitin rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa ja kestävät tämän vuoden loppuun. Mellunkylän kytkinaseman laajennustyöt puolestaan käynnistyivät heinäkuussa ja kestävät vuoden 2012 alkupuolelle. Soraharjuntien avokytkinkentän purkutyöt voidaan käynnistää näiden vaiheiden jälkeen ja niiden on tarkoitus valmistua kesällä 2012. Kaivuu-, asennus- ja purkutyöt tullaan hoitamaan ympäristö ja asukkaat huomioon ottaen ja mahdollisimman pienin häiriön.
 
Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Helsingin alueella.
 
Lisätiedot:
Myllypuron kytkinkentän korvaaminen:
Jyrki Nieminen
(09) 617 4288
110 kV kaapelointityöt:
Markus Parviainen
(09) 617 2893

Helsingin demokratiasta keskustellaan netissä

Demokratian kehittämistä ja helsinkiläisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä pohtiva työryhmä on avannut verkkosivut, joiden kautta kaupunkilaisten toivotaan osallistuvan keskusteluun. Sivujen osoite on http://demokratia.hel.fi/

Sivuilla julkaistaan demokratiaryhmän kokousten aineisto ja ryhmän jäsenten kirjoituksia, joita on mahdollisuus kommentoida. Ensimmäiset blogikirjoitukset on jo julkaistu. Sivuilla voi aloittaa myös uusia keskusteluja.

Helsingin kaupunginhallituksen asettaman ryhmän työn pohjana on kaupunginvaltuuston asettama tavoite kansalaisten osallistumismahdollisuuksien parantamisesta ja vuorovaikutuksen lisäämisestä.

Tarkoitus on luoda mahdollisuuksia suoran demokratian toteuttamiseksi ja parantaa edustuksellisen demokratian  toimintaedellytyksiä. Ryhmä kokoaa kaupungin monet demokratiaa edistävät toimenpiteet yhtenäiseksi kansanvaltahankkeeksi.

Demokratiaryhmän puheenjohtaja on Laura Rissanen (kok) ja varapuheenjohtaja  Otto Lehtipuu (vihr). 15-jäsenisessä ryhmässä on kaikkien valtuustossa olevien ryhmien edustus. Asiat ryhmälle esittelee kaupunginjohtaja ja kokouksissa ovat myös apulaiskaupunginjohtajat.

Ryhmän työlle on annettu määräaikaa lokakuun loppuun saakka. Demokratiaryhmän seuraava kokous pidetään keskiviikkona 24. elokuuta.

Tapio Kari
Lehdistöpäällikkö
Helsingin kaupunki / hallintokeskus
gsm +358 40 844 6015
tapio.kari@hel.fi

Asukastalo Myllärin tilojen varausohjeet

Tutustu asukastalo Myllärin tilojen varausohjeisiin tästä linkistä!

Kiertotie käyttöön Kehä I:llä Lahdenväylältä itään 27.11.2014

Kehä I Kivikontie -hankkeen työmaan länsipäässä, Kivikon alikulkukäytävän kohdalla liikenne siirretään kiertotielle. Kiertotie sijaitsee siinä, mistä Lahdenväylältä tuleva ramppi yhtyy Kehä I:een itään päin ajettaessa. Tie otetaan käyttöön torstaina 27.11.2014 iltapäivällä.

Liikenne siirtyy kiertotielle, koska Kehän I:n ali rakennetaan kevyen liikenteen silta. Siltaa pitkin pääsee ensi kesän alussa kulkemaan uudelle bussipysäkille.

Kiertotie alkaa noin sata metriä ennen rampin yhtymistä Kehä I:een itäsuuntaan mentäessä. Liikenne ohjataan kulkemaan kaksikaistaisena. Kiertotien pituus on noin 250 metriä.

Ajoradat tehdään mahdollisimman loiviksi, jotta liikenne kulkee jouhevasti. Nopeusrajoitus kiertotiellä on 60 km/h.

Kiertotie on käytössä kesäkuuhun 2015 saakka.Kehä I Kivikontie -hankkeessa Kivikontien kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä. Hanke yhdistää Viikin, Kivikon ja Myllypuron sekä sujuvoittaa Kehä I:n liikennettä. Työt valmistuvat vuonna 2016.

Hankkeen rakennuttajat ovat Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Liikennevirasto. Urakoitsija on Kesälahden Maansiirto Oy.

Lisätietoja:
www.liikennevirasto.fi/kivikontie
www.facebook.com/kivikontieTyöpäällikkö Matti Rekilä, Kesälahden Maansiirto Oy, p. 040 532 2171, matti.rekila@kms.fi

Myllypuron ala-asteen tilojen maksuton iltapäiväkokeilukäyttö kevätkaudella 2010

ala-aste-09012010.jpg
ala-aste-09012010.jpg

Opetuslautakunta on päättänyt mm. Myllypurossa pilotoidun palveluverkkoselvityksen yhteydessä tulleiden esitysten pohjalta, että Myllypuron ala-asteella kokeillaan pienimuotoisesti koulun tilojen maksutonta iltapäiväkäyttöä. Kokeilu alkaa tammikuussa ja kestää toukokuun loppuun. Rehtori Anna Hirvonen päättää tilojen käytöstä. Päivittäinen käyttöaika klo 14 – 17 ja yhtenä iltana viikossa klo 21.00 saakka. Tämä ilta on perjantai.

Ensisijalla on lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva toiminta, mutta myös alueen muille toimijoille on mahdollista myöntää tiloja maksuttomasti käyttöön kyseisenä aikana. Kokeilun tarkoituksena on testata mallia ja se tullaan mahdollisesti laajentamaan myös muille alueille.
 
Lisätietoja asiasta antaa:
Anna Hirvonen
Myllypuron ala-asteen rehtori
puhelin (09) 310 82 946, matkapuhelin 050 5211 435 ja sähköposti anna.hirvonen@hel.fi

Opetuslautakunnan kokouksen 15.12.2009 pöytäkirjaan asia on kirjattu seuraavasti:

246 § KOULUTILOJEN MAKSUTTOMAN ILTAPÄIVÄKÄYTÖN PILOTOINTI
Opev 2009-1370, Esityslistan asia OTJ/13

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Opetuslautakunta päätti, että Myllypuron ala-asteella pilotoidaan 1.1.–31.5.2010 koulutilojen maksutonta iltapäiväkäyttöä.

Opetuslautakunta päätti, että maksuttomaan käyttöön oikeuttavat pilottikohteessa seuraavat toiminnot ja tapahtumat:

• Koulun omat toimintasuunnitelmaan sisältyvät päivittäiset toiminnot ja tapahtumat mukaan lukien koulun järjestämä kerhotoiminta.
• Koulun johtokunnan kokoukset.
• Koulun omat toimintasuunnitelmasta ilmenevät tilaisuudet ja toiminnot kuten vanhempainillat ja informaatiotilaisuudet.
• Koulun vanhempainyhdistyksen kokoukset.
• Oppilaskuntatoiminta.
• Opetusviraston järjestämä ja avustama perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta.
• Opetusviraston järjestämä oman äidinkielen opetus.
• Koulun omalle henkilökunnalle järjestetty ja kohdennettu liikuntakerho. Toiminnasta maksetaan valtiolle oman käytön arvonlisävero.
• Valtion avustama kerhotoiminta.
• Koulun kerhotoimintaan rinnastettavan järjestön tai vastaavan organisaation ylläpitämä kerhotoiminta, joka toteutetaan välittömästi
• koulupäivän jälkeen ja johon osallistuminen on kaikille avointa (ei pääsykokeita) edellyttäen, että osallistumisesta ei peritä osallistumismaksua. Pienen tarvikemaksun kerääminen on mahdollista. Kerhotoiminta voidaan tarjota useamman koulun oppilaille.
• Koulun toiminta-alueella lasten ja nuorten parissa toimivien järjestöjen toiminnat, jotka tukevat peruskouluikäisten hyvinvointia.
• Paikallisten toimijoiden tapahtumat.

Opetuslautakunta päätti, että tilojen käyttö on maksutonta koulutyöpäivinä kello 17.00 saakka sekä lisäksi yhtenä arki-iltana viikossa (ns. koulun oman käytön ilta) kello 21.00 saakka.

Lisäksi opetuslautakunta päätti siirtää päätösvallan koulutilojen myöntämisestä Myllypuron ala-asteen rehtorille siten, että rehtorilla on oikeus päättää tilojen myöntämisestä arkipäivinä kello 17.00 saakka sekä yhtenä arki-iltana viikossa kello 21.00 saakka. Rehtorilla on oikeus myöntää tilat maksuttomaan käyttöön opetuslautakunnan päättämissä tilanteissa sekä noudattaen myöntämisessä seuraavaa jakojärjestystä:
• koulun oma käyttö
• perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta
• muut lapsille ja nuorille toimintaa järjestävät sekä
• viimeisenä paikalliset toimijat.

Lopuksi opetuslautakunta päätti todeta, että tilojen käyttäjän vastuulla on järjestää tilojen käytön valvonta samoin kuin tilojen käytön jälkeinen siivous ja että rehtorin tulee laatia käyttäjien kanssa tarvittavat sopimukset koulun irtaimen omaisuuden käytöstä sekä avainten hallinnasta.

Pöytäkirjanote Myllypuron ala-asteen koulun rehtorille.
 
Lisätiedot: Sarvanto Susanna, tilapalvelupäällikkö, puhelin 310 86860

Näkymiä Alakivenpuiston huipulta

tayttomaki_02102010.jpg
tayttomaki_02102010.jpg
Näkymä Korkeakallion ja vesitornin suuntaan.
 
tayttomaki_2_02102010.jpg
Näkymä Yläkiventien suuntaan.
 
tayttomaki_3_02102010.jpg 
Näkymä Itäkeskuksen suuntaan.

Loppu liukastumisille!

Helsingin katujen talvihoidosta vastaavien kanssa on sovittu ilmaisesta palvelun, jossa kaupunkilaiset voivat ottaa vastaan jalankulkuväylien vaarallisesta liukkaudesta varoittavan tekstiviestin, kertoo Varoituspalvelun koordinaattori Jaakko Kivimäki. Palvelu on tällä hetkellä saatavissa Helsingin lisäksi Lahdessa, Jyväskylässä, Oulussa, Kuopiossa, Salossa, Porvoossa ja Sipoossa. Näin ilmoittaudut varoitettavaksi Helsinkiin.