Uncategorised

Myllypuro-seuran toimintasuunnitelma

Myllypuroväri1 LR

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

Myllypuro-Seuralle vuosi 2019 on 53. toimintavuosi.

Seura tarjoaa myllypurolaisille kanavan kaupunginosan asioista puhumiseen, ongelmakohtien pohtimiseen ja asioiden eteenpäin viemiseen.

Seura ottaa kantaa tarvittaessa alueen kaavoitus-, rakentamis- ja liikennejärjestelyjä koskeviin suunnitelmiin sekä seuraa niiden toteutumista.

Seura järjestää tarvittaessa avoimia asukastilaisuuksia eri teemoilla Asukastalo Myllärissä. Muita tapahtumia järjestetään kysynnän mukaan. Seuran kokoukset pidetään myös Asukastalo Myllärissä.

Yleistä

Seura haluaa edistää Asukastalo Myllärin käyttöä myllypurolaisten tapaamispaikkana. Seura toimii yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimialan asukastalotyön, myllypurolaisten järjestöjen, yhteisöjen ja Mediakirjaston kanssa. Seura haluaa tukea asukastalon periaatteellista käyttöä Helsingin kaupungin suunnitelman mukaisesti.

Asukastalo Mylläri sijaitsee ostarin keskellä, ”se pyöreä talo”. Asukastalo on facebookissa tunnuksella Asukastalo Mylläri Myllypurossa.

Toiminta

Seura järjestää kotiseutupäivän eli tutummin Myllypuro-päivän syyskuussa.

Seura haluaa järjestää ”ploggaus”- siivoustalkoot keväällä.

Metropolian valmistuminen lisää entisestään seuran ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä. Yhteistyö on tärkeää ja sitä on kehitettävä kaikkien alueen yhdistysten kanssa.

Seura haluaa uudistaa/päivittää yhdistyksen säännöt.

Viestintä

Seuran v. 2005 julkaisema Myllypuron historiikki tultaneen myymään loppuun 2019. Harkittavaksi tulee päivityksen tai kokonaan uuden historiikin teettäminen ja sitä varten sopivien avustusten tai apurahojen hakeminen.

Seuran v. 2016 julkaisema ja 2018 päivittämä kotikaupunkipolku on myynnissä taskukokoisena vihkosena ja sitä esitellään mm. koulun opettajille paikallisen ilmiöopetuksen tueksi.

Myllypuro-teepaita tulee myyntiin keväällä kantaen seuran v. 2017 teettämää Myllypuro-logoa.

Seura ylläpitää kaupunginosasivuja osoitteessa www.myllypuro.fi

Seura tiedottaa toiminnastaan kotisivuillaan www.myllypuro-seura.fi sekä Facebookissa osoitteessa www.facebook.com/myllypuroseura.

Lisäksi seuran pj on ylläpitäjänä Facebookin ryhmässä ”Myllypurolaiset” ja ”Myllypuro”. Näissä julkaistaan ajankohtaisia päivityksiä ja jaetaan uutisia.

Seuran v. 2017 teettämä Myllypuron yleisesite on jaossa mm. asukastalo Myllärillä ja Metropolia-amk:n kampuksella.

Tutkitaan mahdollisuutta tehdä jäsenhankintakampanja erityisesti Myllypuron uusilla alueilla.

Seuran toiminnasta pyritään ilmoittamaan myös asukastalo Myllärin ilmoitustaululla mahdollisuuksien mukaan.

Seuran sähköpostiosoite on myllypuroseura@gmail.com.

Seura pitää yhteyttä jäseniinsä kirjeitse ja sähköpostilla. Kevät- ja syyskokoukseen jäsenet saavat kutsun kirjeitse.

Myllypuro 4.9.2018

Myllypuro-Seura ry

Hallitus

Ilmoita tapahtumasta

articles.jpg
articles.jpg

Voit ilmoittaa alueella järjestettävästä kiinnostavasta tapahtumasta kirjoittamalla siitä lyhyen artikkelin. Artikkelin voi kirjoittaa kuka tahansa, mutta sivujen toimituskunta tarkistaa artikkelin ennen kuin se julkaistaan.

Muistathan mainita kaikki tarvittavat tiedot kuten tapahtuman aika ja paikka. Sähköpostiosoitteesi on pakollinen, jotta sinulta voidaan tarvittaessa kysyä lisätietoja.

Huom! Poistu artikkelin kirjoituksesta painamalla joko Lähetä– tai articles.jpg Peruuta– painikkeita artikkelilomakkeen yläosassa.

Pääset kirjoittamaan artikkelia tästä linkistä.

Myllypuro-logo

logo valkoinen

Myllypuro-logo 2017

Myllypuro-seura tilasi kaupunginosalle uuden logon Suomen 100-vuotisjuhlavuonna 2017. Logon piirsi tuolloin Myllypurossa asunut graafinen suunnittelija Sofia Kivistö. Logon aiheena on monipuolinen Myllypuro ja tyylinä viivapiirros, joka soveltuu moneen eri käyttötarkoitukseen kännykkäruuduista painotuotteisiin ja teepaitoihin. Onpa kuvassa mukana myös Helsingin tunnuseläin orava. Käyttöoikeus logoon on Myllypuro-seuralla, jolla on myös oikeus myöntää se edelleen Myllypurossa toimiville yhdistyksille, viranomaisille ja tahoille. Logoa ei saa muuttaa ilman tekijän suostumusta.

     Myllypuro logo valkoinen web tausta

 

Myllypuro-logo 2007

Myllypuro-Seura avasi keväällä 2007 suunnittelukilpailun, jonka tuloksena oli aikaansaada Myllypuro-logo (siis Myllypuron kaupunginosan, ei vain Myllypuro-Seuran).

Logosta tuli ilmetä, että Myllypuro on luonnonläheinen, monikulttuurinen ja liikunnallinen. Myllypuro-Seuran mielestä nämä kolmea mainossanaa kuvaavat hyvin Myllypuron kaupunginosaa. Logon tuli sopia joko paidan rintaan tai selkään painettavaksi.

Kilpailun voittajaksi valikoitui lappeenrantainen kuvataiteilija Tiinalotta Särmölä (s.1981). Hän on kerennyt voittaa jo kymmenkunta logokilpailua mm. Kemin Into ry., Akaan moottorikerho ry., Putkilahden Ketterä ry., Suomen Ortodoksisten Opettajien Liitto ry. SOOli jne.

Tiinalotta kuvaa Myllypuron logoehdotustaan seuraavasti;

Logosta on kuvitteellisesti nähtävissä ihmisiä, jotka symboloivat kaupunginosan liikunnallisuutta.

Logossa olevat eriväriset soikiot ”ihmisten päät” kuvaavat monikulttuurisuutta ja siitä on myös luettavissa Myllypuron nimen kirjaimet MP.

Vasemman alakulman vihreä alue symboloi kaupunginosan muotoa, sekä luonnonläheisyyttä.

 

Markku Hämäläinen luovutti Tiinalotalle 1.10. Lappeenrannan kirjaston maisemissa logollisen t-paidan ja Myllypuron historiikin.

Logo mustalla pohjalla

Logo valkoisella pohjalla

Logo grayscale

 

Sähköiset lomakkeet

Jäseneksi liittymislomakkeet:

Myllypuro-Seura
Myllärinlaakson Omakotiyhdistys

Kannanottolomakkeet:

 

Turvallinen ja viihtyisä Myllypuro -projekti

Turvallinen ja viihtyisä Myllypuro

Myllypuro-Seura on käynnistänyt Turvallinen ja viihtyisä Myllypuro –projektin. Projekti kestää useita vuosia. Projektin aloitti asukkaille lähetetty turvallisuuskysely, joka lähetettiin joka viidenteen myllypurolaiseen talouteen. Turvallisuuskyselyyn vastasi reilut 200 taloutta. Kiitos kaikille vastanneille talouksille. Kysely on tarkoitus toistaa vuosittain, jollain saadaan barometrin tapaista tietoa alueen kehityksestä.

 


 

Syksyn 2007 asukaskyselyn vastausten yhteenveto.

Alkukartoituksen tuloksen vertailu vastaaviin kotialueisiin Helsingissä laati Mikko Virkamäki 21.9.2007

• Vastausaktiivisuus oli normaali.
• Uhriksi joutuminen 12 kuukauden aikana on vähäistä.
• Vastaajat pitävät Myllypuron rikollisuutta ja häiriköintiä pieninä ongelmina.
• Yleinen turvallisuuden tunne alkuillasta normaali, mutta loppuillasta melko huono.
• Myllypurossa on selkeä paikkaan liittyvä turvattomuusongelma.
• Ostarin koettu turvattomuus on Helsingin lähiöiden huonoimpia!

Myllypurossa on erittäin hyvä yhteisöllisyyden taso.
• ihmiset juttelevat toisilleen enemmän kuin missään muualla Helsingissä
• taloyhtiöiden tilaisuuksiin osallistuminen on normaalilla tasolla
• paikallisyhdistyksen tilaisuuksiin osallistuminen keskimääräistä selvästi parempaa
• alueen kotivivuilla käynti keskimääräistä aktiivisempaa
• Myllypuropäivän tapahtumiin osallistuminen hyvällä tasolla
• lähiöaseman käyttö hyvällä tasolla
• 72 % vastaajista vastasi olevansa YLPEITÄ KOTIALUEESTAAN!

Aluepoliisin tunnettuus oli selvästi keskiarvoa parempi.

Vastaajat esittivät paljon ideoita Myllypuron rikosturvallisuuden kehittämiseksi (yhteensä 282 kpl)

Tärkeimmät ideat (136 kpl) voidaan jaotella seuraavasti
1. Poliisin näkyvä läsnäolo (37 kpl)
2. Ympäristön parantaminen: uusi ostari ja valaistusta lisää (33 kpl)
3. Erilaisten ihmisryhmien tarkempi kontrolli: juopot ja huumeiden käyttäjät (21 kpl)
4. Vartioinnin lisääminen (19 kpl)
5. Erilaisten toimintojen muuttaminen: kapakoiden vähentäminen (13 kpl)
6. Erilaisten sääntöjen kiristäminen (8 kpl)
7. Muita ideoita oli 6 kappaletta

Voit kertoa omat ideasi sähköpostilla osoitteeseen myllyturva@gmail.com
tai parannusehdotus.

Alkukartoitus ja saapuneet ideat ja ehdotukset käsitellään Myllypuron kotialue – ryhmässä. Siinä yhteydessä päätetään, mitä ensi vuoden aikana tehdään rikosturvallisuuden kehittämiseksi. Asiasta tiedotetaan ainakin yhteisillä kotisivuillamme www.myllypuro.com kohta turvallisuusprojekti.

Myllypuro-päivänä 22.9.2007
Markku Hämäläinen, Kotialue – ryhmän yhdyshenkilö, puhelin 0400 503740


Kotialueryhmä

Kotialueelle kootaan kotialueryhmä. Ryhmä vastaa siitä, että kyselyn tulosten perusteella ryhdytään alueellisiin toimiin turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi.

Parannusehdotukset

Onko Myllypuron turvallisuudessa ja viihtyisyydessä parannettavaa? Jos on, niin tee oma parannusehdotukseni kotilalueryhmälle turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi tästä linkistä.

Lisätietoja

Markku Hämäläinen, kotialueryhmän vetäjä, Myllypuro-Seura ry,
0400 503 740, myllyturva@gmail.com

Mikko Virkamäki, Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projekti,
050 509 7282, mikko.virkamaki@kotialue.fi

MOY Hyödyllisiä linkkejä

Tähän osioon voivat asukkaat ilmoittaa hyödyllisiä linkkejä tietojen hakuun, ohjelmistojen lataukseen, tietokeneiden ja tiedostojen hallinnan ongelmiin jne.

 


 

Verotusta koskevia tietoja www.vero.fi

 


 

Karttoja ja reittiopastusta www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/tpl/hme/MaHomePage.htm

 


Matkustaessasi pääkaupunkiseudulla julkisilla kulkuneuvoilla löydät reittiopastuksen ja matka-ajan paikasta www.ytv.fi/FIN/.

 


 

Tietokoneharrastajalle – Microsoft Windowsin perusta DOS on monelle hämärä olemukseltaan. Erinomaista taustatietoa saat paikasta www.computerhope.com/msdos.htm.

 


 

Kaupunginosien netti-sivuille ja Helsingin Kaunginosayhdistysten Liiton tietoihin pääset paikasta www.helka.net/.

 


 

Harkitessasi kulutuselektroniikan, osien, pelien tai ohjelmistojen ostoa, löytyy hintavertailuja paikasta www.mbnet.fi/hintaseuranta/.

 


Jos olet kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja miten niitä eduskunnan eri valiokunnissa käsitellään ja arvioidaan, niin avaa osoite www.eduskunta.fi. Sieltä löydät myös valiokuntien julkaisuja luettavaksi.

 


Pientalon omistajalla on aika-ajoin tarpeita erilaisiin kunnostus- ja parannustöihin. Ohjeita rakennusalan kysymyksiin löydät osoitteesta www.rakentaja.fi. Sieltä on myös linkit puutarha- ja sisustusasioita käsitteleville sivuille.

 


 

MOY Palveluja tarjolla

Tähän osiossa ilmoitetaan asukkaiden hyväksi havaitsemien palvelujen sisältö- ja yhteystietoja. Jos sinulla on hyviä kokemuksia jostakin palveluntarjoajasta, niin ilmoita siitä jollekin johtokunnan jäsenelle ja tiedot täydennetään tälle sivulle.

 


 

Potentiel/Sinikka Kauppinen

040 539 4841, email: potentiel@luukku.com

  • Kotien viikko- ja vuosisiivoukset
  • Pihatyöt, nurmikon leikkaus ja hoitotyöt
  • Istutus
  • Puiden ja pensaiden leikkaus
  • Lehtien lakaisu ja puhallus
  • Lumityöt myös katoilta
  • Klapien ja polttopuiden pilkkominen
  • Tuntiveloitus (2005): 27 euroa / tunti(alv 0 %)
  • Kilometrikorvaus  0,50 €


 

 

Juhlapalvelu Silta Catering

Sami Nenonen, 040 560 1151, www.siltacatering.fi
Siltasaarenkärki 3 c 35, 00530 Helsinki

 

  • Laadukasta juhlapalvelua kilpailukykyisin hinnoin!

 


 

Palveluja kotiin – osta ohjatusti

ELIAS.fi nettitorilta löytävät kuluttajat kotiin palveluja, kuten kotisiivous, ikkunanpesu, remonttiapu, hoivapalvelut, pitopalvelut, mökkitalkkarin, turvapalvelut, atk-palvelut, lakipalvelut, huoltopalvelut, korjauspalvelut ym.
ELIAS.fi on kotien palvelujen tavoittamisen väline ja alan kehittäjä. Kuluttajien palveluvalinnan tukemiseksi kokoamme tarkoituksenmukaista tietoa palveluista ja palveluntarjoajista (yritykset, järjestöt ym). Vastuuvakuutuksen voimassaolosta ELIAS.fi vaatii todisteen. ELIAS.fi hyväksyy palvelujen tarjoajat vasta, kun on tarkistettu ennakonperintärekisteröityminen ja sen voimassaolo tarkistetaan vuosittain maaliskuun aikana. Tarkista kuitenkin aina ennakkoperintärekisteröinti www.ytj.fi. Vasta yhteiskuntakelpoinen yritys vastaa palveluistaan ja sen työn hinnasta saa kotitalousvähennyksen.

 


 

MOY Toimintakertomuksia

Toimintakertomuksia voit avata alla olevista linkeistä:
2003
2004
2005
2006
2007

 2008 vuosikertomus.pdf

 2009 vuosikertomus.pdf