Elämää Myllypurossa tutkimus

542

Elämää Myllypurossa. Kaupunkikansatieteellinen tutkimus lähiöelämästä.
(URBAN II-hanke, Helsingin kaupunginmuseo)

Hanketta esiteltiin 28.8. EU:n Urban II-yhteisöaloiteohjelman päätösseminaarissa Kontulan Mikaelinkirkossa.

Hankkeesta avataan tulevan vuoden helmikuun alussa verkkonäyttely, jossa hankkeesta kerrotaan enemmän, ja jossa esitellään myös kuvamateriaalia. Tavoitteena on interaktiivinen näyttely, johon myös myllypurolaiset voisivat lisätä materiaalia halutessaan. Asiasta tiedotetaan myöhemmin erikseen, kertoo kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö Minna Sarantola-Weiss.

Elämää Myllypurossa – hankkeessa on kerätty haastattelu- ja kuva-aineistoa ensimmäisestä asukassukupolvesta nykyhetkeen, sekä dokumentoitu lähiö kulttuuriympäristönä 2000-luvun alun asussa. Tämä on ollut osa Kaupunginmuseon kokoelmastrategiaa, jonka tavoitteena on nykykulttuurin suunnitelmallinen tallentaminen.

Kaupunginmuseon dokumentointihankkeen tarkoituksena on ollut toteuttaa osaltaan kaupungin lähiöprojektin sosiaalisen elvyttämisen ja kestävän kehityksen tavoitteita tekemällä alueen arkielämää näkyväksi. Hanke on edellyttänyt yhteistyötä monien myllypurolaisten toimijoiden kanssa.

Hankkeen tavoitteet ja toteuttamistapa

Hankkeen tavoitteina vuonna 2004 olivat mm. museon kokoelmien täydentäminen, eri sosiaaliryhmien tavoittaminen, alueen ja kotien dokumentoiminen haastattelemalla ja valokuvaamalla.

Hankkeen esitutkimus toteutettiin yhdessä Helsingin yliopiston Kansatieteen oppiaineen opiskelijoiden kanssa. 3 palkattua projektityöntekijää jatkavat vuoden loppuun asti hankkeen parissa.

Elämää Myllypurossa – hankkeeseen osallistui haastattelun antamalla 61 myllypurolaista, joista 31 avasivat ovensa valokuvaajille. Aineistosta on tehty jo yksi proseminaarityö Helsingin yliopistossa. Valokuvaajat on dokumentoinut kotien lisäksi Myllypuron aluetta ja siellä olevia rakennuksia ja tapahtumia, n. 750-1000 kuvaa. Aineistoa tallennetaan parhaimmillan Kaupunginmuseon tietokantaan, josta se on hyödynnettävissä tutkimus – ja näyttelykäyttöön.

Yhteistyötä on tehty Myllypuron päiväkodin, nuorisotalon, koulun, kirkon, lähiöaseman, Myllypuro-seuran, Myllypuron kiinteistön, Suomen pakolaisavun, Helsingin yliopiston Urban II-toimiston kanssa. Yhteistyö on mahdollistanut haastateltavien saannin eri sosiaaliryhmistä ja auttanut saamaan kattavamman materiaalin Myllypuron alueelta.

Yksityishenkilöiden lisäksi on haastateltu myös alueen toimijoita ja esim. päiväkodin lapsia. Hankkeessa on onnistuttu tavoittamaan hyvin erilaisista lähtökohdista tulevia myllypurolaisia. Yhteistyönä tehdään myös materiaalia tulevaan verkkonäyttelyyn yhdessä Myllypuron nuorisotalon ja päiväkotien kanssa. Näyttely toteutuu siis vuoden 2007 alussa, jolloin haastattelu – ja kuvamateriaalia on esillä.