Helsingin Energia tiedottaa 8.7.2011

374

Kaapelointitöitä Myllypurossa ja Mellunkylässä

Helen Sähköverkko Oy rakennuttaa reitin kahdelle 110 kV:n (kilovoltin) kaapeliverkkoyhteydelle Mellunkylän kytkinaseman ja Myllypuron sähköaseman välille. Kaapeliyhteys rakennetaan, jotta Myllypuron Soraharjuntiellä sijaitseva tekniikaltaan vanhentunut avokytkinasema voidaan purkaa. Nykyinen 110 kV:n voimajohto jää nykyiselle paikalleen. Pääurakoitsijana kaapeloinnissa toimii Eltel Networks Oy.

Myllypuron Soraharjuntien avokytkinaseman toiminnot siirtyvät Mellunkylän laajennettavalle kytkinasemalle, jonka vuoksi sieltä rakennetaan kaapeliyhteys Myllypuron sähköasemalle. Tämä järjestely on kokonaistaloudellisempi kuin Soraharjuntien kytkinaseman uusiminen. Myös maisemallisesti avokytkinaseman purkaminen pientalojen ja puiston läheisyydestä Soraharjuntiellä on perusteltua. Nykyisen avokytkinkentän paikalle on kaavoitettu pientaloasutusta.
 
Kaapelireitin rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa ja kestävät tämän vuoden loppuun. Mellunkylän kytkinaseman laajennustyöt puolestaan käynnistyivät heinäkuussa ja kestävät vuoden 2012 alkupuolelle. Soraharjuntien avokytkinkentän purkutyöt voidaan käynnistää näiden vaiheiden jälkeen ja niiden on tarkoitus valmistua kesällä 2012. Kaivuu-, asennus- ja purkutyöt tullaan hoitamaan ympäristö ja asukkaat huomioon ottaen ja mahdollisimman pienin häiriön.
 
Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkön siirrosta ja jakelusta Helsingin alueella.
 
Lisätiedot:
Myllypuron kytkinkentän korvaaminen:
Jyrki Nieminen
(09) 617 4288
110 kV kaapelointityöt:
Markus Parviainen
(09) 617 2893