Ikäihmisten palveluoppaat

374

Ikäihmisten alueellisissa palveluoppaissa esitellään eteläisen-, läntisen-, pohjoisen- sekä itäisen Helsingin vanhuspalvelut. Oppaat on kattavia tietopaketteja, ja sopivat sekä ikäihmisille että heidän läheisilleen.

Sosiaaliviraston vanhuspalvelujen lisäksi oppaassa kerrotaan terveyskeskuksen palveluista ja Kelan etuuksista yli 65-vuotiaille. Lisäksi on huomionarvoista tietoa sotien veteraanien palveluista, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatosta, kotitaloustyön vähennyksistä sekä edunvalvonnasta. Oman alueen palveluista on koottu aakkosellinen luettelo, jossa on esitelty mm. asuminen, hengellinen tuki, juridiset neuvot, kirjaston palvelut, liikunta ja jumppa sekä vapaaehtoisvälitys. Oppaan lopussa on erilaisia neuvontanumeroita. palveluopas_ita_2010_1.pdf.