Jauhokujan suunnitelma esillä 22.4. – 6.5.2008

358

Myllypuron Jauhokujan katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 22.4. – 6.5.2008 rakennusviraston asiakaspalvelussa, Pohjoinen Makasiinikatu 9.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle, osoitteella Rakennusvirasto, PL 1500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI.

Suunnitelmat pdf-muodossa.

Jauhokuja selostus ; Jauhokuja suunnitelma ; Jauhokuja siltapiirrustukset