Jätevoimalan YVA-tilaisuus

466

Yleisötilaisuudet alkavat jätevoimalan mahdollisissa sijoituspaikoissa.

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV aloittaa yleisötilaisuudet, joissa kerrotaan suunnitellun jätteenpolttolaitoksen ympäristövaikutusten selvittämistä neljän vaihtoehtoisen sijoituspaikan asukkaille.

Tilaisuudet liittyvät polttolaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiin (YVA). Niiden aikana ihmiset voivat vaikuttaa siihen, mitä ympäristövaikutuksia selvitetään ja esittää hankkeeseen liittyviä kysymyksiä.

YVA menettelyllä kerätään tietoa suunnittelua ja päätöksentekoa varten, mutta sen aikana ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä.

Sijoitusvaihtoehtoja on kaikkiaan viisi, Espoon Juvanmalmi, YTV:n jätteenkäsittelykeskus Espoon Ämmässuolla, Helsingin Kivikon jätepalvelukeskus, Vantaan Långmossabergen ja M-realin tehdasalue Lohjan Kirkniemessä, jossa YVA-menettely aloitettiin jo viime kesänä.

YTV arvioi jätteenpolttolaitoksen olevan käytössä 2012. Tavoitteena on laitos, jossa suurimmasta osasta nyt kaatopaikalle päätyvästä jätteestä saataisiin sähköä ja lämpöä.

Laitos polttaisi vuodessa noin 250 000 – 320 000 tonnia jätettä. Se tarvitsisi 3 -4 hehtaarin suuruisen alueen, jolla kävisi vuorokaudessa 140 – 200 kuorma-autoa.

YVA-arvioinnissa selvitetään vaikutukset muun muassa alueen luontoon, työllisyyteen ja viihtyvyyteen. Tutkittavana on esimerkiksi liikenteen lisääntyminen, laitoksen päästöt ilmaan ja melun määrä.

YTV on lähettänyt mahdollisten sijoituspaikkojen ympäristön asukkaille 30 000 hankkeesta kertovaa esitettä.

Helsingin Kivikkoa koskeva YVA-tilaisuus pidetään:

Kontulan ala-asteen ruokalassa
Rintinpolku 4
(hae paikka kartalta)
keskiviikkona 21.3. klo 18 – 20