Kehä I:n liittymätyömaa loppusuoralla

550
puistosilta

Kivikon eritasoliittymä sekä siihen liittyvät muut uudet väylät on avattu liikenteelle 25.7.–26.7. välisenä yönä. Eritasoliittymä yhdistää Viikin, Kivikon ja Myllypuron sekä sujuvoittaa kehätien liikennettä.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden uudet reitit tulivat samalla pääosin käyttöön. Kivikon risteyssiltojen alla jatkuvat kiveystyöt, joiden vuoksi kevyen liikenteen väyliä suljetaan vuorotellen lännen ja idän puolella. Lisäksi kevyen liikenteen väylillä jatketaan kaidetöitä, jotka aiheuttavat lievää haittaa kulkijoille. Näiden takia yksi reitti puistosillan pohjoispuolella pidetään suljettuna noin kahden viikon ajan.

Myös Viikin ja Kivikon ulkoilualueet yhdistävä puistosilta otetaan kevyen liikenteen käyttöön. Sillalla jatketaan vihertöiden viimeistelyä.

Lue viimeisimmät tiedot liittymän valmistumisesta täältä: https://www.facebook.com/kivikontie/

Huomaa myös puistosillan avajaiset to 1.9.2016 klo 15–17: