Keskustelutilaisuus 8.5.2013 asukastalo Myllärissä

447

Myllypuron eteläosaan suunnitellaan lisää asumista
 
Myllypuroon suunnitellaan uutta asuinaluetta Viilarintien ja Viikintien risteyksen kaakkoispuolelle. Kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittamassa alueen asemakaavan laatimista.  Asuinrakentamisen lisäksi alueelle on suunnitteilla lähipalveluja ja puistoalueita. Asuinalue tulee pikaraitiotie Raide-Jokerin reitin varteen.

Tällä hetkellä Myllypuron eteläosassa sijaitseva, niin sanottu Karhunkaatajan alue on pääosin metsää. Alueella on lisäksi koirien koulutuskenttä ja viljelypalsta-alue.

Suunnittelu aloitetaan laatimalla alueelle kolme vaihtoehtoista kehittämismallia. Työn tueksi järjestetään asukastyöpaja kesän alussa. Kun vaihtoehdot ovat valmistuneet, niistä kerätään kommentteja ennen kuin kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, minkä vaihtoehdon pohjalta alueen suunnittelua jatketaan.

Keskustelutilaisuus 8.5. 2013 asukastalo Myllärissä klo 18 – 20.

Suunnittelusta järjestetään keskustelutilaisuus 8. toukokuuta kello 18 – 20 Myllypuron asukastalo Myllärissä osoitteessa Kiviparintie 2 J. Suunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä 20. toukokuuta asti asukastalo Myllärissä. Aineistoon voi tutustua myös kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt.
 
Alkukesästä pidettävään Karhunkaatajan alueen suunnittelutyöpajaan voi ilmoittautua 20.5.2013 asti arkkitehti Anri Lindenille sähköpostitse osoitteeseen anri.linden(a)hel.fi tai puhelimitse numeroon (09) 310 37352.
 
Lisätiedot:
arkkitehti Anri Linden, kaupunkisuunnitteluvirasto, puhelin (09) 310 37352
 
Suunnitteluaineisto:
http://ptp.hel.fi/hanke/Applications/hanke/showdata.asp?makeprint=yes&AlueID=2013-004412