Kiertotie käyttöön Kehä I:llä Lahdenväylältä itään 27.11.2014

363

Kehä I Kivikontie -hankkeen työmaan länsipäässä, Kivikon alikulkukäytävän kohdalla liikenne siirretään kiertotielle. Kiertotie sijaitsee siinä, mistä Lahdenväylältä tuleva ramppi yhtyy Kehä I:een itään päin ajettaessa. Tie otetaan käyttöön torstaina 27.11.2014 iltapäivällä.

Liikenne siirtyy kiertotielle, koska Kehän I:n ali rakennetaan kevyen liikenteen silta. Siltaa pitkin pääsee ensi kesän alussa kulkemaan uudelle bussipysäkille.

Kiertotie alkaa noin sata metriä ennen rampin yhtymistä Kehä I:een itäsuuntaan mentäessä. Liikenne ohjataan kulkemaan kaksikaistaisena. Kiertotien pituus on noin 250 metriä.

Ajoradat tehdään mahdollisimman loiviksi, jotta liikenne kulkee jouhevasti. Nopeusrajoitus kiertotiellä on 60 km/h.

Kiertotie on käytössä kesäkuuhun 2015 saakka.Kehä I Kivikontie -hankkeessa Kivikontien kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä. Hanke yhdistää Viikin, Kivikon ja Myllypuron sekä sujuvoittaa Kehä I:n liikennettä. Työt valmistuvat vuonna 2016.

Hankkeen rakennuttajat ovat Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Liikennevirasto. Urakoitsija on Kesälahden Maansiirto Oy.

Lisätietoja:
www.liikennevirasto.fi/kivikontie
www.facebook.com/kivikontieTyöpäällikkö Matti Rekilä, Kesälahden Maansiirto Oy, p. 040 532 2171, matti.rekila@kms.fi