Kodin turvakoulutusta

358

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto järjestää asumisen turvallisuutta käsittelevän seminaarin 27.2. klo 16 – 19 kaupunkisuunnitteluviraston auditoriossa, osoitteessa kansakoulunkatu 3.

KOTI- JA VAPAA-AJAN TAPATURMAT SEKÄ ASUMISEN PALOTURVALLISUUS

Kohderyhmä:
Helsingin kaupungin asukkaat sekä Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten henkilökunta.

Koulutuksen tavoite:
Antaa tietoa koti- ja vapaa-ajan tapaturmista, niiden ehkäisystä ja asumisen paloturvallisuudesta.

Ohjelma:

16.00 – 16.20
Avaus ja Helsingin kaupungin turvallisuusstrategian esittely. Valmiuspäällikkö Matti Latvala, turvallisuus- ja valmiusosasto. Kommenttipuheenvuoro: Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka, Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto HELKA ry.

16.20 – 17.10
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. Yksikön päällikkö Anne Lounamaa, Kansanterveyslaitos, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn yksikkö. HKR:n kommenttipuheenvuoro: osastopäällikkö Raimo K. Saarinen

17.10 – 17.20
Tauko

17.20 – 17.50
Asumisen paloturvallisuus. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo, Sisäasiainministeriö, pelastusosasto

17.50 – 18.20
Onnettomuuksien tutkinnan havaintoja Helsingissä. Palotarkastaja Katja Seppälä, pelastuslaitos, riskienhallinta. Helsingin poliisilaitoksen kommenttipuheenvuoro: vanhempi rikoskonstaapeli Mari Lehtimäki, väkivaltarikosyksikkö

18.20 – 18.50
Kotitapaturmien ehkäisy – ideoita ja ratkaisuja kotiin. Toiminnanohjaaja Ulla Koivuniemi, sosiaalivirasto, Toimiva koti

18.50 – 19.00
Keskustelu ja tilaisuuden päättäminen, puheenjohtaja Matti Latvala

Mukaan mahtuu 120 henkilöä.

HELSINGIN KAUPUNKI
HALLINTOKESKUS
Turvallisuus- ja valmiusosasto

TERVETULOA !