Kodin/koulun yhteistyö

537

Teemailta: ”Miten koti ja koulu tekevät yhteistyötä lapsen parhaaksi” Myllypuron ala-asteella, Yläkivenrinne 6, tiistaina 21.11.2006 klo 18.00

Illan alustajana toimii Kari Uusikylä. Hän on kasvatustieteen professori, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitokselta.

Kari Uusikylä on tullut tutuksi ihmisen luovuutta ja lahjakkuutta ikäkauden eri vaiheissa koskevista tutkimuksistaan ja kannanotoistaan.

Hän on korostanut luovuuden, erilaisuuden ja monipuolisten taitojen merkitystä sekä yhteiskunnan kannalta että yksilön kehityksessä.

Uusikylä on laatinut tutkimuksia ja oppikirjoja muun muassa didaktiikasta ja opettajankoulutuksesta.

Erityistä huomiota sai hänen 1993 julkaistu teoksensa Lahjakkaiden kasvatus. Kari Uusikylä on palkittu vuonna 2005 Luokanopettajaliiton palkinnolla, tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla sekä vuoden 2005 mielenterveyspalkinnolla.

Kahvitarjoilu aloitetaan klo 17.30.

Tervetuloa joukolla kuuntelemaan alustus ja keskustelemaan.