Kolsintie avataan

762

18. helmikuuta 2007 ilmestyvä Kaupunkilehti Vartti kirjoittaa, että

Myllypuron pientaloalueella sijiaitseva Kolsintie avataan liikenteelle. Enemmistö alueen asukkaista pitää tärkeänä päästä Myllypurontielle. Kolsintie katkaistiin kokeiluluontoisesti viime elokuussa, kun liikenne koettiin häiritsevänä.