Kotoutumiskurssi maahanmuuttajaäideille Myllynsiivessä

307

Leikkipuisto Myllynsiivessä järjestetään kotoutumiskurssi maahanmuuttajanaisille. Kurssit on tarkoitettu puiston ympäristössä asuville jo hieman suomenkieltä puhuville naisille. Kursseilla harjoitellaan esim. asumiseen, liikku-miseen, kaupassa, lääkärissä, neuvolassa käyntiin sekä suomalaiseen kulttuuriin liittyviä arkielämän tietoja ja taitoja suomen kielellä. Lue lisätietoja täältä Kotoutumiskurssi_maahanmuuttaja_aideille.doc.