Kulttuuriraide lisää idän kaupunginosien vetovoimaa

529

Kontupisteessä Kontulan ostoskeskuksessa avattiin Helsinki-päivänä 12.6.2007 Kulttuuriraide-hanke. Kulttuuriraiteella nostetaan Myllypuro – Mellunkylä -alueen arvostusta ja asukasviihtyvyyttä.

Elävien kaupunginosien vetovoima on kasvussa. Tämä on huomattu Itä-Helsingissä. Metron yhdistämissä kaupunginosissa Myllypurosta Mellunmäkeen kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotantoja on alettu nostaa esiin Kulttuuriraide-verkostolla.

Tavoitteena on rakentaa Helsingin kuuden itäisen kaupunkialueen (Myllypuron, Kivikon, Kontulan, Kurkimäen, Mellunmäen ja Vesalan) ketjusta kulttuuriselta ilmeeltään Helsingin vetovoimaisin esikaupunkialue. Mukaan ovat lähteneet asukkaat, asukasjärjestöt sekä useiden hallintokuntien paikallisyksiköt. Näin toimijat haluavat jatkaa alueensa ilmeen, arvostuksen ja asukasviihtyvyyden parantamista myös suurten projektien (Lähiöprojekti, Urban II) päättymisen jälkeen.

Kulttuuriraide tähtää siihen, että kulttuurituotannot ja -palvelut ovat käyttäjälähtöisiä, paikallisesti tuotettuja tai suunniteltuja. Kulttuuri siis sidotaan osaksi alueen kokonaisvaltaista kehittämistä ja arvostuksen nostamista.

Alueen ennen heikohko imago johtui pitkälti median antamasta osittain yksipuolisesta kuvasta. Tämä kävi ilmi viime keväänä julkistetusta toimittajien mielikuvatutkimuksesta. Asukkaat ovat erittäin tyytyväisiä asuinalueeseensa ja sen palveluihin. Kaavoitus on väljää ja talot maisemaan istuvia. Liikenneyhteydet ovat kunnossa. Monet asukkaat kiittelevät myös luonnon läheisyyttä sekä erittäin hyviä urheilu- ja liikuntamahdollisuksia.

Myös tulevaisuuden kuva on hyvä, sillä alueen kehitykseen uskotaan vaikuttavan myönteisesti Vuosaaren sataman valmistuminen, Myllypuron ja Viikin asuinalueiden kiinnikasvaminen ja Sipoon osien liittäminen Helsinkiin.

Kultuuriraide kytkeytyy kiinteästi samanaikaisesti julkistettuun Mellunkylän kaupunginosien M -alueportaaliin (www.alueportaali.net ) sekä muuhun paikallisviestintään.

Julkistamistilaisuudessa puhuivat osastopäällikkö Marianna Kajantie, suunnittelija Ari Tolvanen ja asukasaktiivi Larri Helminen.

Lisätietoja Kulttuuriraiteesta:

Ari Tolvanen, kultturiasiainkeskus
puhelin 0400 876 433
ari.tolvanen@hel.fi

Raimo Teivonen, kulttuuriasiainkeskus
puhelin 050 572 0845
raimo.teivonen@hel.fi