Kyky-hankkeen uutiskirje

449

KYKY-HANKKEEN UUTISKIRJE 19.8.2016

 

Tämä on Stadin aikuisopistossa toteutettavan ESR-rahoitteisen KYKY-hankkeen uutiskirje, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

KYKY-hankkeen (1.9.2015 – 31.10.2017) tavoitteena on parantaa helsinkiläisten kotona lapsiaan hoitavien maahan muuttaneiden vanhempien hyvinvointia, kehittää heidän kansalaistaitojaan ja yhteiskuntatietouttaan sekä sitä kautta kannustaa kohti opintoja ja työelämää. Hankkeessa on kaksi kehittämislinjaa:

  1. Stadin aikuisopiston kotivanhempien suomen kielen koulutusten (KOTIVA-koulutus) kehittäminen sekä ylipäänsä Stadin aikuisopiston koulutustarjonnan kehittäminen maahan muuttaneet huomioon ottaen
  2. vertaisryhmämallin kehittäminen sekä kurdin- (sorani) ja somalinkielisten vertaisryhmien pilotoiminen kohderyhmän voimaantumisen sekä koulutus- ja uraorientoituneisuuden tukemiseksi

Lisätietoja: www.stadinaikuisopisto.fi/kyky

 

Uudet KOTIVA-kurssit alkavat syyskuun alussa

 

Uudistuneet KOTIVA-kurssit alkavat 5.9.2016. Syksyn KOTIVA-hakijat testattiin 15.8. ja 16.8. testipäivinä. Haastattelusta ja kirjallisesta osuudesta koostunut testi järjestettiin Stadin aikuisopiston Hattulantien toimipisteessä. Varhaiskasvatusvirasto järjesti testin ajaksi lastenhoidon. Yhteistyö Stadin aikuisopiston opettajien ja varhaiskasvatusviraston hoitajien kanssa sujui saumatta. Hakijoita kutsuttiin testiin yhteensä 234, joista noin 2/3 saapui testiin.

Seuraavaksi opettajat muodostavat ryhmät hakijoiden kielitaitotason ja asuinalueen mukaan, minkä jälkeen opetus ja lastenhoito sovitetaan yhteen palaverissa Stadin aikuisopiston ja varhaiskasvatusviraston väen kanssa. Kursseja alkaa eritasoisina yhteensä yhdeksän eri puolilla Helsinkiä. Kurssien tasot, paikat ja aikataulut varmistuvat elokuun lopussa. Tämän jälkeen ajankohtaisen lukujärjestyksen voi löytää koulutuksen verkkosivuilta. Uusia kursseja alkaa seuraavan kerran tammikuussa. Sähköinen haku on auki jatkuvasti.

Lisätietoja koulutuksesta ja kursseille hakemisesta: www.stadinaikuisopisto.fi/kotiva

Lisätiedot: projektisuunnittelija Maija Melo, maija.melo@hel.fi, 040 705 4329.

Syksyn vertaisryhmät käynnistyivät

 

KYKY-hankkeen vertaisryhmätoiminnan toinen kausi käynnistyi tällä viikolla, kun uudet kurdin- ja somalinkieliset vertaisryhmät kokoontuivat ensimmäistä kertaa. Vertaisryhmät kokoontuvat yhteensä 18 kertaa (2,5h/kerta/viikko) syksyn aikana. Useimpiin ryhmistä mahtuu vielä lisää osallistujia.

Syksyn ryhmien aikataulut:

15.8. – 21.12.2016

Kurdi (sorani)

  • Ma klo 10-12.30            Kallahden nuorisotalo, Vuosaari (Pohjavedenkatu 5)
  • Ti klo 10-12.30               Monik ry, Itäkeskus (Kauppakartanonkatu 17)
  • Ke klo 10-12.30             Kontulan nuorisotalo (Ostostie 4)

Somali:

  • Ma klo 10-12.30          Pikku-Huopalahden nuorisotalo (Hilda flodininkuja 6)
  • Ti klo 10-12.30              Kallahden nuorisotalo, Vuosaari (Pohjavedenkatu 5)
  • Ke klo 10-12.30            Monika-naiset liitto ry, Kalasatama (Hermannin Rantatie 12A, 4krs.)
  • Pe klo 10-12.30            Monik ry, Itäkeskus (Kauppakartanonkatu 17)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Kurdinkielinen ohjaaja Mihraban Namiq, mihraban.namiq@hel.fi, 040 826 3452.

Somalinkielinen ohjaaja Aisha Ahmed, asho.ahmed@hel.fi, 040 661 6042.

Vertaisryhmissä käsitellään Helsingin lähipalveluja, Suomen koulutusjärjestelmää, Suomessa kouluttautumista aikuisena maahanmuuttajana, ammatinvalintaa, työnhakuprosessia ja Suomessa työllistymistä, lastenkasvatusta, oman lapsen ja nuoren tukemista opiskelussa, kodin ja koulun yhteistyötä sekä lastenkasvatusta. Ryhmiin osallistuu runsaasti asiantuntijoita Helsingin kaupungin eri virastoista sekä kolmannelta sektorilta. Suurimmalle osalle osallistujista tehdään henkilökohtainen koulutus- ja urasuunnitelma.

Kevään vertaisryhmät olivat menestys

Viime kevään vertaisryhmät onnistuivat hienosti. Osallistujat kokivat omankielisen vertaisryhmän erittäin tarpeelliseksi: he saivat lyhyessä ajassa paljon uutta tietoa omalla äidinkielellään muun muassa Suomen yhteiskunnasta, palveluista, lastenkasvatuksesta sekä koulutuksista. Osallistujien ryhmädynamiikka kehittyi toivotulla tavalla kevään aikana. Osallistujia ohjattiin eteenpäin heidän elämäntilannettaan vastaaviin toimintoihin. Ensimmäisen vertaisryhmäkauden päättymistä juhlittiin yhteisessä kesäjuhlassa 1.6.2016, jolloin osallistujille jaettiin osallistumistodistukset.

Monet osallistujista harmittelivat toiminnan lyhyttä kestoa ja toivoivat sille jatkoa. Vanhoille osallistujille onkin suunnitteilla jonkinlaista toimintaa, mutta sen tarkkaa muotoa ei ole vielä päätetty. Vielä loppuvaiheessakin ryhmiin tuli uusia osallistujia, joita ohjattiin tuleviin vertaisryhmiin.

KYKY-hanke hakee jatkoa

 

Opetusvirasto on päättänyt hakea KYKY-hankkeelle jatkoa Euroopan sosiaalirahaston 3.10. päättyvässä haussa. Hanke panostaa jatkossakin syrjäytymisvaarassa oleviin maahan muuttaneisiin vanhempiin. Jatkohanke keskittynee vertaisryhmän kielivalikoiman monipuolistamiseen, ohjauksen syventämiseen, yhteistyön tiivistämiseen yhteistyötahojen kanssa sekä toimivien koulutusmallien kehittämiseen.

Lisätiedot: projektipäällikkö Olga Silfver, olga.silfver@hel.fi, 040 334 7703.