Kyllä se on totta!

411
ostarikeskustelu_3.jpg
ostarikeskustelu_3.jpg

Uusi yleisöennätys saavutettiin Myllypuro-Seuran järjestämässä asukastilaisuudessa, sillä noin 150 myllypurolaista oli saapunut Myllypuron sairaalan juhlasaliin kuulemaan, että onko se uuden ostarin tuleminen totta vai tarua!

Varmaan kaikki paikalla olleet vakuuttuivat Cityconin edustajien puheista, että uutta ostaria aletaan rakentamaan vuonna 2009 ja valmista pitäisi olla aloittamisesta noin kolmen vuoden kuluttua. Lupausta aloittamiskuukaudesta ei Cityconin Matti Syrjältä kuitenkaan saatu.

Tilaisuudessa puhetta johti Myllypuro-Seuran puheenjohtaja Marita Manninen.

Kuvassa asukastilaisuuden panelistit. Poliisien, Veli Hukkasen ja Pentti Tarvosen, takana puhetta pitää apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä. Hän oli ensimmäisellä virkamatkalla Myllypurossa. Kuvassa vasemmalla arkkitehti Marja Piimies, Cityconin Matti Syrjä ja Pirjo Aalto, Työväenopiston Itäisen alueopiston rehtori Pirjo Halla, kultuurijohtaja Pekka Timonen ja Työväenopiston johtokunnan puheenjohtaja Risto Kolanen.

Alustuspuheenvuorojen jälkeen käytiin vilkasta keskustelua. Myllypurolaiset ovat todella huolissaan oman asuinalueensa asukkaiden ja järjestöjen kokoustiloista sekä auditoriotyyppisestä kokoontumispaikasta mm. asukastilaisuuksien ja erilaisten esitysten pitoa varten. Sillä käytettävissä on ainoastaan tämä sairaalan juhlasali suurempia tilaisuuksia varten. Toki puheissa korostettiin myös kirjaston/nettipisteen ja Työväenopiston tilojen sijoittumista uuteen ostariin. Tämä on nyt se viimeinen oljenkorsi näiden tilojen saamiseksi Myllypuroon, sillä tänne ei ole enää suunnitteilla vastaavan kokoisia julkisia rakennuksia.

Talousarvioaloite tilavarausta varten;

Ja näitä asioita kaupungin hallintokunnat joutuvat pohtimaan valtuutettu Terhi Mäen 12.3.2008 tekemän talousarvioaloitteen pohjalta. Terhi Mäki esittää talousarvioaloitteessaan, että edellä olevin perusteluin (talousarvioaloitteen perusteluosa) esitämme, että kaupunginvaltuusto varaa riittävän määrärahan tilavarausta varten ja neuvottelut kirjaston ja työväenopiston perustamista varten aloitetaan vielä vuoden 2008 aikana.

Vuoden 2009 budjetin laadinta on siis meneillään ja määrärahoja tulee saada ensi vuoden budjettiin, jotta hankkeessa edetään.

Keskusteluissa esitettyä;

Diakoni Karolina Kytölä toi esille Herttoniemen Seurakunnan terveiset Ostarin Hymyn sijoittumisesta myös uuteen ostariin. Myllypuro-Seuran kunniapuheenjohtaja Erkki Nisonen otti esille parturilikkeen sijoittumisen tärkeyden. Toki kampaamon palvelujen saantia pidettiin myös tärkeänä. Eero Salmisen puheenvuorossa kaivattiin lähiöprojektin aikaan tehtyä selvitystä siitä, että mitä tiloja uuteen ostariin halutaan. Marita Manninen lupasi kaivaa selvityksen esiin ja toimittaa sen Cityconin edustajille. Tuula Raito halusi Ostariin myös kaiken kansan kahvilaa, jossa voisi nauttia kahvia ja seurustella kaikenmaalaisten ihmisten kanssa. Kahvilassa voisi pitää myös erilaisia näyttelyitä. Useissa puheenvuoroissa oltiin huolestuneita myös pysäköintipaikkojen riittävyydestä. Nämä poimintoina niistä useista puheenvuoroista, joita tilaisuudessa pidettin.

Myllypuron väkiluku kasvaa lähivuosina reippaasti;

Arkkitehti Marja Piimies totesi loppupuheenvuorossaan, että Myllypuroon on tulossa kaikkiaan noin 4500 uutta asukasta lähivuosina, kunhan kaikki kaavoitetut kohteet on rakennettu. Eli Myllypuron asukasluku nousee nykyisestä noin 9300:sta puolella, ja jo tämä edellyttää alueen palvelujen olevan kunnossa.

Seuraava asukastapaaminen;

Puheenjohtaja Marita Manninen ilmoitti, että seuraavan kerran kokoonnutaan Kivikon eritasliittymäasian kanssa asukastilaisuuteen. Päivämäärä ei ole vielä selvillä, mutta siitä ilmoitetaan sitten aikanaan myös täällä Myllypuron kotisivuilla.

Valokuvia asukastilaisuudesta;

ostarikeskustelu_1.jpg

ostarikeskustelu_2.jpg

Kuvat ja teksti: Markku Hämäläinen