Käyttäjä- ja ylläpitäjäkyselyn tulokset

596

Lokakuussa 2007 järjestettyyn kaupunginosan kotisivujen käyttäjäkyselyyn tuli 227 vastausta, ja samaan aikaan järjestettyyn ylläpitäjäkyselyyn 37 vastausta. Kysely suunnattiin sivustoille, jotka sijaitsevat Helka ry:n palvelimella. Vastauksia tuli 36 kaupunginosasta. Käyttäjä- ja ylläpitäjäkyselyistä on nyt valmistettu pdf-muotoiset tiivistelmät, joihin voi tutustua oheisista linkeistä:

Käyttäjäkysely:
http://opus.tkk.fi/kotisivukysely/kayttajakysely.pdf

Ylläpitäjäkysely:
http://opus.tkk.fi/kotisivukysely/yllapitajakysely.pdf

Kyselyt olivat osa Teknillisen korkeakoulun OPUS-hanketta, jossa tutkitaan mm. internet-pohjaisten vuorovaikutusvälineiden roolia kaupunkisuunnitteluprosesseissa ja asukkaiden osallistumisessa. Kyselyn tuloksia hyödynnynnetään myös Helka ry:n kotisivutoiminnassa ja koulutuksessa, sekä palautetietona kaupunginosasivujen ylläpitäjille.