Lähityöhanke on käynnistynyt

888
myllypuron_metroasemalla-netti.jpg
myllypuron_metroasemalla-netti.jpg

Lähityöntekijät ovat jalkautuneet Myllypuron kaduille.
Kuvassa vasemmalta oikealle:
Elias Malin, Mika Villanen, Päivi Männistö, Miia Pihkainen ja Ann-Christine Hirvonen
(Villanen ja Hirvonen toimivat Myllypuron alueella)

Helsingin sosiaalivirasto on aloittanut Myllypuron, Vartiokylän ja Mellunkylän alueella vuoden 2009 alusta lähityöhankkeen, jonka työntekijät jalkautuvat työpareina kadulle.

Hankkeen tarkoituksena on vaikuttaa alueen asukkaiden arkiturvallisuuteen puuttumalla sosiaalityön keinoin alueella havaittuihin tai ilmoitettuihin turvallisuusongelmiin. Hanke toimii yhteistyössä lähipoliisin ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

takki-netti.jpg
Tunnistat hankkeen työntekijät sosiaaliviraston takeista.

Lähityöntekijöiden kanssa voi mennä rohkeasti keskustelemaan alueen turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Heihin voi ottaa yhteyttä myös puhelimitse tai sähköpostitse.

Ilmoita hankkeelle, onko Myllypurossa mielestäsi turvattomia paikkoja, joille haluaisit tehtävän jotain.

Viesteihin pyritään reagoimaan mahdollisimman nopeasti.

Tietoa ongelmista, niin pienistä kuin suurista, viedään eteenpäin myös muille virastoille ja toimijoille, jotta ratkaisu löytyisi. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa oman asuinalueensa turvallisuuteen.

Hankkeen yhteystiedot:

Sähköpostiosoite: lahityo@hel.fi
Puhelin: (09) 310 24319 (Päivi Männistö vastaa tähän numeroon)

Lähityöntekijöiden puhelinnumerot:
Mika Villanen, puh. (09) 310 24320 ja Ann-Christine Hirvonen, puh. (09) 310 24323.