Lisärakentamista ehdotetaan Tuulimyllyntielle

407

Helsingin kaupunki on valmistellut asemakaavamuutoksen, jossa Tuulimyllyntie 3:en voisi rakentaa 1–2 uutta asuinkerrostaloa nykyiselle parkkipaikalle ja rivitalon Myllypurontien varteen.

Ehdotus liittyy Myllypuron täydennysrakennusperiaatteisiin, joita kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee. Näistä periaatteista on käyty keskustelua sekä kaupungin että Myllypuro-seuran järjestämissä tilaisuuksissa.

Muistutuksia eli mielipiteitä tästä asemakaavasta voi lähettää kaupungin kirjaamoon 15.2.2016 saakka esimerkiksi sähköpostilla. Aineistot karttoineen ja perusteluineen löytyvät oheisesta linkistä ja kaupunkisuunnitteluviraston asiakaspalvelusta.
http://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2013-015663&map=yes