Lisärakentamista ehdotetaan Tuulimyllyntielle

388

Kaupunki on valmistellut asemakaavamuutoksen, jossa Tuulimyllyntie 3:en voisi rakentaa 1–2 uutta asuinkerrostaloa nykyiselle parkkipaikalle sekä rivitalon Myllypurontien varteen.

Ehdotus liittyy Myllypuron täydennysrakennusperiaatteisiin, joita kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee ja josta on käyty keskustelua myös Myllypuro-seuran järjestämissä tilaisuuksissa.

Muistutusaika on tästä asemakaavasta on 15.2.2016 saakka, aineistot löytyvät netistä ja kaupunkisuunnitteluviraston asiakaspalvelusta.

http://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2013-015663&map=yes