M -alueportaali yhdistää Mellunkylän

583

M -alueportaali otettiin käyttöön 12.6. Mellunkylän kaupunginosien yhteiseksi viestintävälineeksi. Sen tehtävänä on parantaa tiedonkulkua alueen sisällä ja yhdistää toimijoita.  

Viihtyvyyden ja arvostuksen nostaminen vaatii nykyään yksittäistä kaupunginosaa kattavampaa näkökulmaa. Maankäyttö, rakentaminen, liikenne ja palvelut vaikuttavat lähes aina myös naapurialueisiin.

Kaikkia palveluita ja toiminta ei ole mielekästä sijoittaa kaikkiin kaupunginosiin. Osaa voidaan käyttää yhdessä. Siihen tarvitaan yhä enemmän tietoa ja yhteissuunnittelua, käyttäjien näkemyksiä. M -alueportaali on väline nopeaan uutisointiin sekä faktojen ja mielipiteiden keräämiseen.

M -alueportaali on myös vapaan kansalaistoiminnan kanava. Portaalin tuottaja ja ylläpitäjä on Kontukeskus, joka on Kontula-seuran, FC Konnun ja Kontulan ostoskeskuksen yrittäjäyhdistyksen yhteenliittymä.

Mellunkylässä on lukemattomia järjestöjä ja erilaisia toimintaryhmiä. M -alueportaali luo mahdollisuuden nostaa tämä toiminta entistä paremmin näkyviin. Kaupunginosien elävyys on vetovoimatekijä, jonka arvo on koko ajan kasvamassa. ”Nukkumalähiöt” löytyvät aivan muualta kuin Itä-Helsingistä.

Loppukesästä Radio Kontula ry alkaa julkaista alueportaalissa perjantaisin päivitettävää vartin mittaista näköradiota viikon tapahtumista. Toteuttajia varten on tarkoitus järjestää koulutusta.

Osan M -aluportaalia on Kulttuuriraide, joka yhdistää ja nostaa esiin Itäkeskuksesta jatkuvan metroradan varren kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoja. Kulttuuriraiteen kautta myös Myllypuro liittyy tältä osin kaupunginosien klusteriin. Helsingin kaupungin kulttuuriasiainkeskus tukee portaalia taloudellisesti ja osallistuu sisällön tuottamiseen.

Portaali löytyy osoitteesta www.alueportaali.net.

Lisätietoja
Larri Helminen
Kontukeskus
puhelin 0400 790 291
info@kontula.com