Markku ja Marja-Liisa Hyttinen eläkkeelle

650

Lähtöjuhlaa vietettiin sunnuntaina 7.5.2006


Kuvassa Hyttiset Myllypuron kirkon 10 -vuotisjuhlassa 2002

Marja-Liisa ja Markku Hyttinen jäivät eläkkeelle! Sunnuntaina 7.5. vietettiin Hyttisten lähtöjuhlaa Myllypuron kirkossa klo 12 alkaneen jumalanpalveluksen jälkeen. Myllypuron kirkko oli täynnä heidän toimittamassaan jumalanpalveluksessa. Jumalanpalveluksen jälkeisessä kahvihetkessä seurakuntalaiset saivat tervehtiä eläkkeelle siirtyviä Marja-Liisaa ja Markkua. He ovat 1970 -luvulta asti tehneet työtä ja asuneet myllypurolaisten keskuudessa.

Uutinen heidän eläkeelle siirtymisestään yllätti suuren joukon seurakuntalaisia. Kirkon ovi kävi tiuhaan ihmisten kirjoittaessa nimensä yhteiseen lahjalistaan.

Lahjarahat Hyttiset lahjoittivat lähetystyölle. Seurakuntalaisten muhkean lahjakortin Marja-Liisa ja Markku lahjoittivat Anu ja Juha Väliahon työn tukemiseen Keski-Venäjällä.