Myllypadontien pohjoisosan nimimuutos

540

Yhtenäisellä tiellä on nyt kolme eri nimeä Myllypurontie-Myllypadontie-Ratasmyllyntie. Kuitenkin on kyse yhdestä tiestä.

Myllypurontien ja Ratasmyllyntien välinen osuus Myllypadontiestä liitetään Myllypurontiehen, jolloin käyttöön jää Myllypurontie ja Ratasmyllyntie. Muu osa Myllypadontiestä säilyy ennallaan.

Mielipiteet nimenmuutoksesta voi toimittaa viimeistään 21.3.2007 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksi 310 37378, sähköposti kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Suunnitelman hankekortti.