Myllypuro-Seura ry. kannanotto Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi

388

Myllypuro-Seura ry. edustaa voimakkaasti kehittyvän itähelsinkiläisen kaupunginosan asukkaita ja haluaa tuoda esille näkemyksensä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta. Pääkaupunkiseudun itäosaan tarvitaan ehdottomasti laaja ja mahdollisimman yhtenäinen suojelu- ja virkistysalue. Sipoonkorpi olisi Nuuksion itäinen vastine, ja se osaltaan vähentäisi Nuuksioon kohdistuvia käyttöpaineita ja kulumista. Nuuksio on hieno alue, mutta se on kaukana Itä-Helsingistä. Sipoonkorpeen pääsee helposti julkisilla liikennevälineillä tai pyörällä. Ihmisten luontoyhteyttä vahvistaa vaivaton pääsy luonnon keskelle ilman, että joutuu matkustamaan monella liikennevälineellä taikka ajamaan kymmeniä kilometrejä autolla.

Helsinki laajenee itään ja itäisten kaupunginosien asukasmäärä kasvaa merkittävästi. Kaupunkilaiset hakeutuvat joka tapauksessa metsään liikkumaan, sienestämään ja virkistymään, mikä voi aiheuttaa luonnon tärveltymistä. Kansallispuiston perustaminen olisi tapa turvata myös luonnon säilyminen.

Sipoonkorpi olisi tarpeellinen ja merkittävä lisä kansallispuistoverkostollemme, ja se olisi Itä-Uudenmaan ensimmäinen kansallispuisto. Sipoonkorpi on tärkeä osa Porkkalasta Östersundomiin (Itäsalmeen) ulottuvaa pääkaupunkiseudun viherkehää.

Meri on keskeinen osa helsinkiläisten luontokokemusta, ja siksi puistoon tulee liittää myös Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen ehdotetun kansallispuiston alueella omistamat maat ja vedet. Lisäksi myöhemmin kansallispuistoon kannattaa hankkia yksityismaita vapaaehtoisin kaupoin ja maanvaihdoin.

Kansallispuiston perustamisen lisäksi on tärkeää turvata sen osien ekologisten käytävien, puskurivyöhykkeiden sekä muiden luonto- ja virkistysalueiden säilyminen tulevassa maankäytössä. Ekologisia yhteyksiä tulee vaalia myös turvaamalla riittävät yhteydet moottoritien yli ja ali meren ja sisämaan välillä.

Luonnon monimuotoisuus on yhä vakavammin uhattuna. Siksi ympäristöministeriön tulee valmistella ehdotus Sipoonkorven kansallispuistosta viivyttelemättä.

19.4.2010

Myllypuro-Seura ry.
   
Markku Hämäläinen Anja Malm
puheenjohtaja           sihteeri