Kannanottoja

Myllärinlaakson omakotiyhdistyksen lausunnot yleiskaavasta

Myllärinlaakson omakotiyhdistys on antanut kaksi lausuntoa Helsingin yleiskaavan valmistelijoille. Toinen niistä koskee Karhunkaatajan alueen suunnittelua ja toinen yleiskaavan esitystapaa.

Myllypuro-seuran muistutus yleiskaavaehdotukseen

Muistutus liittyy Helsingin yleiskaavaehdotukseen 10.11.2015.

Myllypuro-seura haluaa edistää asuin- ja työpaikkarakentamista sekä hyvää elinympäristöä Itä-Helsingissä. Sen vuoksi seura pyytää kaupunkia:

1) säästämään Hallainvuoren kalliot rakentamiselta
2) selvittämään, soveltuisiko kaupunkibulevardi Kehä I:n loppupäähän (karttaliite)
3) toteuttamaan Raide-Jokerin mahdollisimman nopeasti
4) rakentamaan jo 2002 päätetyn Roihupellon metroaseman

Lue lisää...

Myllypuro-Seuran lausunto pesäpallokentän sijoittamisesta

HELSINGIN LIIKUNTALAUTAKUNTA

Äskettäin saamamme tiedon mukaan Helsingin kaupunki on jo pitkään suunnitellut täysimittaisen pesäpallokentän sijoittamista Myllypuron liikuntapuistoon yhteistyössä pesäpalloseura Roihun kanssa.

Myllypuro-Seura toteaa asian johdosta seuraavaa:

Myllypuro-Seuran lausunto Helsingin yleiskaavan 2016 luonnoksesta

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Myllypuro-Seura ry:n lausunto yleiskaavaluonnoksesta

Myllypuro-Seura on pian 50 vuotta täyttävä kaupunginosayhdistys, joka on vuosikymmenten kuluessa saavuttanut luottamuksen Myllypuron asukkaiden ja yhdistysten edustajana. Seura lausuu yleiskaavaluonnoksesta seuraavaa: