Toimintasuunnitelma

Myllypuro-seuran toimintasuunnitelma

Myllypuroväri1 LR

Myllypuro-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 23.11.2015

Myllypuro-seura toimii

Toimintavuosi 2016 on Myllypuro-Seuran 50. toimintavuosi. Seura tarjoaa jäsenilleen ja muillekin myllypurolaisille kanavan lähiön asioista puhumiseen sekä ongelmakohtien pohtimiseen että asioiden eteenpäin viemiseen. Seura ottaa tarvittaessa kantaa alueen kaavoitus-, rakentamis- ja liikennejärjestelyjä koskeviin suunnitelmiin sekä seuraa niiden toteutumista.

Seura järjestää kotiseutupäivän eli tutummin Myllypuro-päivän syyskuussa. Seura järjestää juhlavuotenaan myös valokuvanäyttelyn. Myyntituotteina Seuralla on Myllypuron historiikki ja Kotikaupunkipolun esite.

Metropolia-ammattikorkeakoulu ja seura jatkavat yhteistyötään sekä tulevan kampuksen että yhteistyöhankkeiden tiimoilta Myllypurossa.

Yleistä

Asukastalo Mylläri sijaitsee ostoskeskuksen keskellä – se pyöreä talo ostarilla. Myllypuro-seura jatkaa asukastalo Myllärin vastuullisena paikallisena yhdistyksenä hakemalla asukastalon toiminta-avustukset sosiaali- ja terveyslautakunnalta. Seura toimii asukastalossa yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikön työntekijöiden, myllypurolaisten järjestöjen ja mediakirjaston kanssa asukastalon toiminnan ylläpitämiseksi. Asukastalo on Facebookissa tunnuksella Asukastalo Mylläri Myllypurossa.

Kokonaan uudistunut Myllypuron ostoskeskus toimii ja tuottaa palveluja myllypurolaisille.

Myllypuron metroaseman remontti on alkanut elokuussa 2014, Jauhokujan puoleinen sisäänkäynti on jo käytössä, kesällä 2016 remontin pitäisi olla valmis. Ostoskeskuksen ympäristöön rakennetaan lisää uusia asuntoja, ja rakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana Puu-Myllypurossa.

Myllypuro-seura on asukkaiden tärkeä kanava kaupungin eri virastojen suuntaan ja seuraa tiiviisti täydennysrakentamista ja muuta alueen kehittämistä. Keskeisistä kehittämishankkeista ja -tarpeista seura laatii lausuntoja. Myllypuron liikuntapuiston lajivalikoima monipuolistuu entisestään Helsingin ainoan pääsarjatasoisen pesäpallokentän toiminnan alkamisen myötä.

Yleisötilaisuudet

Seura järjestää toimintavuoden aikana avoimia yleisötilaisuuksia ajankohtaisista asioista asukastalo Myllärissä yhdessä toisten myllypurolaisten järjestöjen kanssa. Kulttuuritapahtumia ja muita tilaisuuksia järjestetään kysynnän mukaan. Seuran kokoukset järjestetään pääsääntöisesti Myllärissä.

Yhteydenpito jäseniin ja myllypurolaisiin

Myllypuro-seura on saavuttanut vakaan aseman myllypurolaisten edustajana. Toiminnan kehittämiseksi perustetaan alueellisia ja temaattisia toimintaryhmiä ja näin aktivoidaan entistä enemmän jäseniä toimimaan asuinalueensa parhaaksi. 

Seura pitää yhteyttä henkilö- ja järjestöjäseniinsä kirjeitse ja sähköpostilla. Toiminnasta tiedotetaan kotisivuilla osoitteessa www.myllypuro.com ja Facebookissa sivulla Myllypuro-Seura ry. Seuran sähköpostiosoite on myllypuroseura@gmail.com.

Itsenäisyyspäivän juhla

Seura on perinteisesti sopinut Lions Club Myllypuron kanssa, että Lionsit vastaavat itsenäisyyspäivän juhlan järjestämisestä Myllypuron kirkolla 6. joulukuuta.