Myllypuro-seuralle uusi puheenjohtaja

531

Myllypuro-seuran kevätkokous pidettiin asukastalo Myllärissä ma 10.4.2017. Kokouksessa puhetta johti seuran varapuheenjohtaja Terhi Mäki. Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin ja hallitukselle ja toimihenkilöille myönnettiin vastuuvapaus.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin puheenjohtajan valitseminen, sillä syyskokouksessa 2016 valittu puheenjohtaja Mikki Liusvaara oli 3.3.2017 ilmoittanut esteestä hoitaa seuran puheenjohtajan tehtäviä.

Uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 10.4.–31.12.2017 valittiin yksimielisesti Matti Toivanen, joka on monelle myllypurolaiselle tuttu vuosien ajalta mm. Heka-Myllypuron vuokralaistoimikunnan puheenjohtajana.

Kokouksessa seuran jäsenet kävivät myös keskustelua Myllypuron täydennysrakentamisesta. Mielipiteet täydennysrakentamisesta jakaantuvat voimakkaasti, joten kaupunkilaisten kuuleminen on tässä erityisen tärkeää. Kaupungilta toivottiinkin aktiivisempaa tiedottamista tulevista hankkeista eikä vasta siinä vaiheessa kun kaivinkoneet ilmestyvät tontille. Myllypuro-seuralta toivottiin linjausta, mihin hankkeisiin seura ottaa kantaa ja mihin ei. Vinkkinä kaikille suositeltiin kaupungin suunnitelmavahdin tilaamista:
http://www.hel.fi/www/ksv/fi/julkaisut/suunnitelmavahti/