Myllypuro-seuralle uusi puheenjohtaja

360

Myllypuro-seuran kevätkokous pidettiin asukastalo Myllärissä ma 10.4.2017. Kokouksessa puhetta johti seuran varapuheenjohtaja Terhi Mäki.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin puheenjohtajan valitseminen, sillä syyskokouksessa 2015 valittu puheenjohtaja Mikki Liusvaara oli 3.3.2017 ilmoittanut esteestä hoitaa seuran puheenjohtajan tehtäviä.

Uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 10.4.–31.12.2017 valittiin Matti Toivanen, joka on monelle myllypurolaiselle tuttu vuosien ajalta mm. Heka-Myllypuron vuokralaistoimikunnan puheenjohtajana.

Kokouksessa seuran jäsenet kävivät myös keskustelua Myllypuron täydennysrakentamisesta. Kaupungilta toivottiin aktiivisempaa tiedottamista tulevista hankkeista eikä vasta siinä vaiheessa kun kaivinkoneet ilmestyvät tontille. Myllypuro-seuralta toivottiin linjausta, mihin hankkeisiin otetaan kantaa ja mihin ei. Vinkkinä kaikille suositeltiin kaupungin suunnitelmavahdin tilaamista: http://www.hel.fi/www/ksv/fi/julkaisut/suunnitelmavahti/