Myllypuro-seuran kannanottoja

679
Myllypuroväri1 LR

14.1.2015 Myllypuro-Seuran lausunto pesäpallokentän sijoittamisesta

18.04.2011 Myllypuro-Seuran mielipide Myllypuron vanhustenpalvelutalon…..
Myllypuro-Seura_mielipide_vanhustentalo_27042011.pdf
19.04.2010 Kannanotto Sipoonkorven kansallispuiston perustamiseksi
001_kannanotto_sipoonkorpi_2010.pdf
10.10.2007 Vetoomus uuden terveysaseman puolesta valtuustoryhmille
23.04.2007 Mielipide YTV:n jätevoimalan sijoittamisesta Kivikkoon
30.10.2005 Kannanotto Metron liityntäliikenteen uudelleenjärjestelyihin
15.08.2005 Keskustelutilaisuus Myllypuron sairaalassa 15.8.2005 …..
23.05.2005 Lisää ilmoitustauluja Myllypuroon…..
01.05.2005 Myllypuron terveysaseman puolesta jo neljännen…..
11.04.2005 Terveyspaneeli Myllypuron sairaalassa …..
14.03.2005 Myllypuron postin puolesta…..
24.05.2004 Myllypuron terveysaseman ja neuvolan…..
21.05.2003 Terveysviraston ehdotuksesta siirtää….. 
08.05.2002 Mielenilmaus Myllypuron terveyskeskuksen…..
06.05.2002 Myllypuron terveyskeskuspalvelut Itäkeskukseen…..

14.1.2015
Myllypuro-Seuran lausunto pesäpallokentän sijoittamisesta

HELSINGIN LIIKUNTALAUTAKUNTA

Äskettäin saamamme tiedon mukaan Helsingin kaupunki on jo pitkään suunnitellut täysimittaisen pesäpallokentän sijoittamista Myllypuron liikuntapuistoon yhteistyössä pesäpalloseura Roihun kanssa.

Myllypuro-Seura toteaa asian johdosta seuraavaa:

Itä-Helsingissä ei ole lainkaan miesten sarjapeleihin soveltuvaa pesäpallokenttää eikä koko Helsingissä nykyaikaisilla huolto- ja katsomoratkaisuilla varustettua pesäpallokenttää. Sellainen tarvitaan tänne, jotta hyvää kasvatustyötä tekevän Roihun kasvupotentiaali voi toteutua ja pääkaupunki ottaa takaisin paikkansa Suomen kansallispelin mestaruussarjoissa.

Pesäpallokenttä sopii hyvin täydentämään Myllypuron liikuntapuiston lajivalikoimaa ja kenttä oheisrakennuksineen myös mahtuu hyvin sille suunniteltuun paikkaan.

Sijoittamista Myllypuroon puoltaa sekin, että lähellä sijaitsevassa Pallomyllyssä voidaan järjestää lajin talviharjoituksia. Myllypuron liikuntapuistoon pääsee helposti kaikista ilmansuunnista niin julkisilla kulkuneuvoilla kuin omilla autoillakin sekä tilausbusseilla sarjapelejä ajatellen. Vieressä ovat liikuntapuiston ja Itäkeskuksen monet palvelut mm. uimahalli. Sijainti lähellä neljää koulua tuo mukanaan synergiaetua lajin esittelemisessä uusille junioreille.

Jatkosuunnittelussa on otettava huolelliseen tarkasteluun kentän tarvitseman ajoyhteyden ja pysäköinnin järjestäminen maisemallisesti viimeistellyllä tavalla.

Helsingissä 14.1.2015

Myllypuro-Seura ry

Anja Malm, puheenjohtaja
Terhi Mäki, varapuheenjohtaja

Jakelu: Liikuntalautakunnan jäsenet, liikuntavirasto
Tiedoksi: Herttoniemi-Seura, Roihu, media

10.10.2007
Vetoomus Myllypuron terveysaseman puolesta valtuustoryhmille

Myllypuro-Seura, sen jäsenjärjestöt ja asukkaat puolustivat neljän vuoden ajan omaa alueella sijaitsevaa terveysasemaa ja lastenneuvolaa. Asukkaiden mielestä oma Myllypuron sairaalan yhteydessä sijaitseva terveysasema palveli hyvin asukkaitaan. Terveysasema sijaitsi hyvien kulkuyhteyksien päässä keskellä Myllypuroa. Lastenneuvola sijaitsi myös turvallisesti ala-asteen ja asukaspuiston yhteydessä.

Kaksi vuotta sitten terveysasema ja neuvola siirrettiin Itäkeskuksen kauppakeskuksen keskellä olevan Itäkeskuksen terveysaseman yhteyteen. Terveysasemalle pääsee kävelemällä meluisan kauppakeskuksen läpi tai parkkihallista hissillä. Yksi ja ainoa hissi on usein epäkunnossa.

Kulkuyhteydet metrolla tai bussilla luonnollisesti toimivat hyvin, mutta siirrosta päätettäessä ei huomioitu sitä, että metroasema sijaitsee Myllypurossa aivan alueen toisella puolella eikä näin ollen kaikkien alueen asukkaiden saavutettavissa. Bussiin taas mahtuu joko kahdet lastenvaunut tai kaksi rollaatorin turvin matkustavaa vanhusta.

Asukkaille luvattiin uusi terveysasema ja neuvola Myllypuron metroaseman ja ostoskeskuksen läheisyyteen muutosta toteutettaessa. Rakentamisen aloittaminen ja terveysaseman valmistuminen on vain siirtynyt vuodesta toiseen eteenpäin.

Myllypuro-Seura jäsenjärjestöineen on vuosien varrella kerännyt asukkaiden allekirjoittamia vetoomuksia oman terveysaseman säilyttämiseksi usein.

Nyt keräsimme vetoomukseemme noin 300 asukkaan nimet 22.9. vietetyillä myllypuro-päivillä ja haluamme luovuttaa vetoomuksemme kaupunginvaltuuston kaikkien puolueiden edustajille.

Toivomme, että tämän syksyn budjettineuvotteluissa vetoomuksemme huomioitaisiin oikeasti ja uuden terveysasemamme rakentaminen aloitettaisiin mahdollisimman pian.

Myllypuro-Seura

Marita Manninen
puheenjohtaja


23.4.2007
Mielipide YTV:n jätevoimalan sijoittamisesta Kivikkoon

YTV:n tarkoituksena on rakentaa jätevoimala, jonka yhtenä mahdollisena sijoituspaikkana on Kivikon jätepalvelukeskuksen alue Helsingissä, aivan Myllypuron kaupunginosan läheisyydessä.

Myllypuro-Seuran jäseniä on ollut kuulemassa selvityksiä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin liittyvässä tilaisuudessa ja seura on saanut selvityksen hankkeesta YTV:n hallituksen jäseneltä.

Myllypuro-Seuran asiantuntemus ei riitä arvioimaan sitä kuinka paljon laitoksen toiminta mahdollisesti haittaa laitoksen lähiympäristössä asuvien ihmisten jokapäiväistä elämää.

Mutta toki me olemme Myllypuro-Seurassa huolissamme siitä voivatko mahdolliset käyttöhäiriöt ja vikatilanteet prosessissa saada aikaan vahinkoa ja haittaa lähiasuinalueilla. Myllypuro-Seuraa kiinnostaa myös kuinka paljon alueelle suuntautuvan liikenteen, niin jätteen tuonnin kuin myös tuhkan poiskuljettamisen, aiheuttama melu häiritsee lähellä laitosta asuvia ihmisiä. Onko suunnitellulla Kivikon eritasoliittymän rakentamisella ja jätevoimalan rakentamisella minkälaista yhteyttä? Rakennetaanko liikennemelua vaimentamaan meluvalleja tai -esteitä? Vai kuinka lii-kennemelua aiotaan torjua? Tiedetään, että kehätie on jo tällä hetkellä todella ruuhkainen ja mitä se tulee olemaan muutamien vuosien kuluttua.

Eikö olisi parempi rakentaa jätevoimala sellaiseen sijoituspaikkaan, jossa syntyvälle energialle olisi parempi hyötykäyttö, ympäristölle ja ihmisille pienemmät haitat kuin Kivikon alueella aivan metropolialueen sydämessä?

Myllypuro-Seura ei tässä vaiheessa ota asiaan muuta kantaa vaan jää odottamaan YVA-selostuksen valmistumista ja varaa mahdollisuuden esittää siitä mielipiteensä vuoden 2007 lokakuulla.

Myllypuro-Seura ry.


23.11.2006
Helsingin kouluverkkoselvitys

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka
Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry. HELKA

Helsingin kouluverkkoselvitys

Lasten ja nuorten hyvän kasvun edellytysten turvaamiseen tarvitaan kodin, päiväkodin ja koulun yhteistyötä. Sen lisäksi tarvitaan myös kunnan muita palveluja kuten mm terveystoimen lastenneuvolatoimintaa, opetustoimen kouluterveydenhuoltoa ja oppilashuoltoa sekä nuorisotoimen eri palveluja.
Eri tahojen yhteistyöstä muodostuu ikään kuin sateenvarjo jokaisen lapsen alkutaipaleelle kouluun, jossa sateenvarjon sakarat tarjoavat  riittäviä ja kattavia palveluja lapselle tiellä lapsuudesta nuoruuteen ja edelleen aikuisuuteen. Onko näin?

Net Effect Oy:n tekemän kouluverkkoselvityksen perusteella helsinkiläiset koululaiset niin ala- kuin yläasteillakin opiskelevat tänä päivänä ja etenkin lähitulevaisuudessa liian suurissa kouluissa liian väljästi ja liian kalliisti.
Totuushan on että ryhmäkoot ovat liian suuria jo päiväkodeissa. Sama huolestuttava tilanne jatkuu kouluissa. Liian suurien ryhmäkokojen takia opettajilla ei ole aikaa keskittyä oppilaisiin yksilöllisesti.

Oppilaiden ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen tukeminen ovat hurjassa laskukierteessä.

Lasten ja nuorten pahoinvointi on vain lisääntynyt  viimeisten vuosien aikana etenkin pääkaupunkiseudulla.

Onko Net Effect Oy:n kouluverkkoselvitys ratkaisu lasten ja nuorten pahoinvointiin?
Sitä se ei ole vaan noudattamalla selvityksen esittämiä kouluverkkotarkistuksia ongelmat vain pahenevat. Tämä tarkoittaa säästämistä opetusviraston kuluissa koulurakennuksissa ja kulujen siirtämisessä terveydenhuoltoon kasvavina kuluina.

Myllypuron osalta Myllypuro-Seura toteaa seuraavaa:

Suunnitelman mukaan Myllypuron ala-asteen koulu yhdistettäisiin Myllypuron yläasteen koulun kanssa  1.8.2010. Ala-asteen koulun tiloista luovuttaisiin sivukoulua lukuun ottamatta.

– Ala-asteen koulu on hyväkuntoinen ja sen pihapiiri turvallinen.
– Ala-asteen koulu sijaitsee yläasteen koulun vieressä. Se että koulut eivät sijaitse samassa rakennuksessa antaa pienille koulutulokkaille rauhallisen aloituksen koulutielle. Luokkahuonetyöskentelystä pääsee siirtymään sujuvasti välitunneille, ruokailuun ja liikuntatunneille. Ympärillä ei ole liikaa hälyä ja siirtyminen yläasteen toisentyyppiseen työskentely-ympäristöön sujuu luontevasti.
– Myllypurossa asuu erittäin paljon maahanmuuttajaperheitä ja oma ala-asteen koulu antaa niin opettajille kuin koululaisille ja heidän vanhemmilleen paremmat edellytykset paneutua mm maahanmuuttajalasten ongelmiin.
– Pienessä yksikössä on myös paremmat mahdollisuudet puuttua koulukiusaamiseen.
– Luokkakokojen tulee olla pieniä ala-asteella, jotta ongelmiin pystytään puuttumaan varhaisessa vaiheessa ja estämään koulupudokkaiden määrän kasvu.

Mielestämme Myllypuron ala-asteen koulua ei pidä yhdistää yläasteen kouluun. Koulujen yhdistämisessä tulee oppilasmäärien lisäksi huomioida alueen erityisryhmät. Myllypurossa niitä ovat maahanmuuttajalasten- ja nuorten erityisen suuri osuus oppilaista.

Helsingissä 23.11.2006
Myllypuro-Seura ry.


23.10.2006
Kolsintien katkaisukokeilu 2006

Helsingin kaupunki liikennesuunnitteluosasto
Vartiokylän ja Mellunkylän liikennesuunnittelija Jussi Jääskä

Kolsintien katkaisukokeilu

Myllypuro-Seura on saanut myllypurolaisilta runsaasti palautetta koskien syksyn alussa tapahtunutta Kolsintien katkaisua Ratasmyllyntielle. Seuran hallituksen mielestä on myös ikävää, että katkaisukokeilu aloitettiin ilman, että seura oli tietoinen asiasta.

Katkaisukokeilun takia on autoliikenne lisääntynyt huomattavasti Myllärintiellä välillä Viilarintie ja Harakkamyllyntie, molempiin suuntiin.

Toivomme, että Kolsintie avataan liikenteelle mahdollisimman pian, sillä talvella vaaratilanteet kasvavat Myllärintiellä, onhan tie osin pysäköityjen autojen takia erittäin kapea.

Ohessa muutamia parannusehdotuksia Myllärintielle.

–  Myllärintanhuan ja Seulatien osuudella on Myllärintiellä runsaasti pysäköityjä autoja. Asunto-osakeyhtiöiltä ja Helsingin kaupungin kiinteistöyhtiöltä pitäisi kysyä mahdollisuutta laajentaa parkkipaikkojaan ja näin ohjata suurin osa pysäköidyistä autoista pois tievarrelta. 

–  Omakotiasukkaita pitäisi vaatia pysäköimään autonsa omalle piha-alueelleen.

–  Myllärintanhuan ja päiväkoti Myllärin välillä pysäköivät kuorma-autot estävät näkyvyyttä ja näille autoille pitäisi löytyä pysäköintipaikka muualta.

Helsingissä 23.10.2006

Myllypuro-Seura
hallitus


12.10.2006
Myllypuron terveysasema, budjettikannanotto 2007

Arvoisa kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja

Helsingin kaupungin budjettineuvottelut ovat edenneet ja Myllypuro-Seura r.y. on saanut tiedon siitä, ettei Myllypuron terveysaseman rakentamisen aikaistamiseen varattuja määrärahoja ole vuoden 2007 budjettiehdotuksessa. Määrärahat on merkitty budjettiin siten, että uusi terveysasema valmistuisi vasta vuonna 2012.

Myllypurolainen kaupunginvaltuutettu Terhi Mäki on tehnyt keväällä talousarvioaloitteen Myllypuron uuden terveysaseman rakentamisen aikaistamisesta siten, että kaupunginvaltuusto varaisi riittävän määrärahan vuoden 2007 talousarvioon uuden Myllypuroon suunniteltavan keskusterveysaseman suunnittelun aloittamiseksi.

Terveyslautakunta päätti 28.3.2006 kiinteistölautakunnalle esitettävästä terveyskeskuksen vuosien 2007-2011 rakentamisohjelman hyväksymisestä ja tässä yhteydessä katsoi välttämättömäksi nopeuttaa Myllypuron terveysasemahankkeen toteuttamista siten, että tilat ovat valmiit käyttöön otettaviksi Itäkeskuksen terveysaseman tilojen vuokrasopimuksen päättyessä vuonna 2009.

Lausunnossaan Terhi Mäen talousarvioaloitteesta touko-kesäkuussa terveyslautakunta yhtyy aloitteen esitykseen tarvittavan rahoituksen varaamisesta kiinteistölautakunnalle vuoden 2007 talousarvioon Myllypuron terveysaseman suunnittelua varten.

Monessa eri yhteydessä on luvattu kiirehtiä Myllypuroon rakennettavaa keskusterveysasemaa, viimeksi kaupunginjohtaja Jussi Pajusen pitämässä asukasillassa Kontulassa syyskuun lopussa.

Myllypurolaiset taistelivat vuosia saadakseen pitää hyväksi tuntemansa terveysaseman lähiössään. Nyt terveys- ja neuvolapalvelumme on siirretty Itäkeskuksen kauppakeskuksen keskelle ja lupaukset annettu uuden terveysaseman rakentamisen aloittamisen aientamisesta.

Ymmärrämme että ilman kaupungin budjetissa olevia määrärahoja ei mitään tule tapahtumaan.

Ovatko poliittisten päättäjien ja kaupungin virkamiesten puheet terveysasemastamme vain juhlapuheita, joita ei tarvitse ottaa vakavasti, vai mistä on kysymys?

Helsingissä 12.10.2006

Myllypuro-Seura r.y.
Pj. Marita Manninen


30.10.2005
Kannanotto Metron liityntäliikenteen uudelleenjärjestelysuunnitelmiin

Suunnittelujohtaja
Seppo Väisänen
PL 1400
00099 Helsingin kaupunki

Myllypuro-Seura antaa 2005 syyskuussa liikennelaitokselta saamansa selvityksen ja lokakuussa Myllypurossa pidetyn asukastilaisuuden palautteen pohjalta seuraavan kannanoton;

Helsingin terveyslautakunta on tehnyt 25.10.2005 päätöksen siirtää Myllypuron terveyskeskus – ja neuvolapalvelut Itäkeskukseen vuonna 2006 eli samanaikaisesti liityntäliikenteen uudelleenjärjestelysuunnitelman toteutuksen kanssa. Liikennöinti Itäkeskuksen suuntaan rollaattoreiden ja lastenvaunujen kanssa tulee lisääntymään terveysasema- ja neuvolapalvelujen siirtyessä sinne.

Myllypuron alueella asuu paljon vanhusväestöä ja maahan muuttaneita lapsiperheitä. Alueellamme sijaitsee myös useita erityisryhmille palvelujaan tarjoavia, kuten Diakonissalaitoksen Villa Nova Karistementiellä, Niemikotisäätiö Alakiventiellä ja Myllypadontiellä, Tuulimyllyntiellä säätiön vuokratalo liikuntaesteisille sekä palvelutalo Myllypadontiellä. Myllypuron sairaala sijaitsee Myllymatkantiellä.

Alakiventien loppupään alueelle on suunniteltu rakentaa 20 uutta taloa, siellä toimii Niemikotisäätiön palvelupiste, työttömien toimintakeskus, monia urheiluaktiviteettejä ja uuden puistoalueen valmistuttua myös koululaiset voivat jälleen käyttää bussipalvelua koulumatkallaan. Alueen taloissa asuu paljon liikuntarajoitteisia ihmisiä, ja siksi Myllypuro-Seura ei siis voi millään yhtyä suunnitelmaan lopettaa liikennöintiä Alakiventieltä ja reitin 92 muuttamista siten, että se jatkaa kulkuaan Ostoskeskukselta edelleen Humikkalantien ja Porttitien kautta Kontulan metroasemalle.

Lisäksi Myllypuroon on Vesitornin ympäristön alueelle suunnitteilla puinen puukaupunkikylä lapsiperheille.

Myllypuro-Seuran esittää, että Myllypuron liityntäliikenne 92 hoidetaan jatkossakin entisellä reitillään. Lisäksi tulee selvittää mahdollisuus saada reitille sellaiset bussit, joissa on enemmän tilaa rollaattoreiden ja lastenvaunujen kanssa matkustaville. Lisäksi tulee selvittää palvelulinjojen 11 ja 20 aikataulutukset ja reititykset ottaen huomioon myös terveyslautakunnan kannanoton palvelulinjoista.

Helsinki 30.10.2005

Myllypuro-Seura

Marita Manninen                   
puheenjohtaja
Eeva Saarikivi
sihteeri


15.8.2005
Jälleen kerran keskusteltiin päättäjien ja myllypurolaisten kesken Myllypuron terveyskeskuksen tulevasta kohtalosta.

Tällä kertaa, jälleen monien yhteensattumien johdosta, vastaajina olivat virkamieskunnan puolelta ainoastaan Liisa Saarinen, Antti Iivanainen ja terveyskeskuksen toimitusjohtaja Matti Toivola. Puhetta johti MyllypuroSeuran puheenjohtaja Marita Manninen yhdessä tiedottaja Terhi Mäen kanssa.

Maanantaina 15.8. saapui Myllypuro-seuran järjestämään tilaisuuteen jälleen noin 40-50 hengen aktiivinen joukko myllypurolaisia ja myllypurolaisten järjestöjen edustajia kertomaan omia näkemyksiään ja perustelujaan siitä miksi Myllypuron terveyskeskus tulee säilyttää eikä sitä tule siirtää Itäkeskukseen.

Toimitusjohtaja Toivola kertoi alustuksessaan, että terveyslautakunta päätti 31.5.2005 kokouksessa pöytäkirjan mukaisesti seuraavasti:
”Samalla terveyslautakunta päätti palauttaen uudelleen valmisteltavaksi terveysasemien toiminnan kehittämistä sekä terveysasema- ja hammashoitolaverkon keskittämistä koskevien esitysten osalta kehottaa terveyskeskusta valmistelemaan esityksen terveysasemaverkon ja sen toiminnan tarkentamisesta siten, että asukkaiden käytettävissä on täydenpalvelun ja lähipalvelun terveysasemia sekä että terveyslautakunta ottaa kantaa terveysasema- ja hammashoitolaverkon fyysiseen järjestämiseen näiden yleislinjausten jälkeen”.

Toivolan mukaan valmistelut ovat käynnissä ja on realismia, että päätöksentekoaika on käsillä syyskuun puolivälin paikkeilla.

Kesällä alkoi jo viides (5.) toimintavuosi tämän asian tiimoilta, toivottavasti myöskin viimeinen, joten jälleen kerran jäädän odottelemaan joko tämä epävarmuuden aika terveyskeskuksemme osalta silloin päättyy ja mitä terveyslautakunta tulee asiassa päättämään.

Markku Hämäläinen


23.5.2005
Järjestöjen ja myllypurolaisten välisen tiedonkulun lisäämiseksi.

Uusilla ilmoitustauluilla voidaan parantaa tiedonvälitystä järjestöiltä myllypurolaisille sekä samalla lisätä yleistä siisteyttä Myllypurossa, kun nykyisin puihin ja bussipysäkeille tai talojen oviin teipatut ilmoitukset (joista niitä ei muisteta/välitetä poistaa) voidaan kiinnittää ilmoitustauluille. Ilmoitustauluille tulisivat myös järjestöjen pysyvät ilmoitukset, kuten mm. yhteystiedot.

Järjestöt ovat yleensä vähävaraisia, joten näyttäviä maksullisia ilmoituksia tilaisuuksista ja toiminnasta ei pystytä kustantamaan, ja kotisivut eivät tavoita varsinkaan vanhempia asukkaita.

Uudet ilmoitustaulut voitaisiin sijoittaa Orpaanportaan molempiin päihin ja Orpaanportaan ja Myllynsiiven risteykseen.


1.5.2005
Myllypuron terveysaseman puolesta jo neljännen kerran

Myllypuro-Seura jäsenjärjestöineen kantaa aitoa huolta terveyspalveluiden säilymisestä omassa lähiössämme. Me emme vastusta pienten terveysasemien yhdistämistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi vain vastustamisen halusta, sillä ymmärrämme että suurempi yksikkö ei ole yhtä haavoittuvainen kuin pieni terveysasema. Yhdistämisissä tulee kuitenkin aina ottaa huomioon alueen erityispiirteet, joita nimenomaan omassa lähiössämme Myllypurossa on mielestämme erityisen paljon.

 • Vanhusten määrä kasvaa Myllypurossa vuoteen 2010 mennessä huomattavasti
 • Myllypurossa asuu edelleen kaupungin keskiarvoa enemmän työttömiä sekä toimeentulotuen turvin eläviä ihmisiä
 • Myllypurossa asuu erittäin paljon maahanmuuttajaperheitä
 • Myllypurossa asuu palveluasunnoissa paljon mielenterveyspotilaita
 • Diakonissalaitoksen alaisen Villa Novan asukkaat ovat myös alueemme erityisryhmä
 • Myllypurossa asuu paljon lapsiperheitä ja alueelle suunnitellaan pientaloasutusta juuri lapsiperheille
 • Lähellä olevat terveyspalvelut ovat erittäin tärkeitä etenkin näille väestöryhmille.

Nyt jo neljännen kerran ovat Myllypuron terveyspalvelut uhattuina. Myllypuro-Seuran mielestä on nyt aika aloittaa neuvottelut ”Metro”-päivystyksen rakentamisesta Itä-Helsinkiin Myllypuron metroaseman viereen ja rakentaa päivystyksen yhteyteen Itäkeskuksen ja Myllypuron yhdistetty terveysasema.

Hanke elvyttäisi myös Myllypuron keskuksen rakentamista ja antaisi asukkaille uskoa Myllypuron paremmasta tulevaisuudesta.

Terveysaseman siirtäminen veisi pohjan pois Myllypurosta uutena vetovoimaisena, koko Helsinkiä palvelevana kaupunginosakeskuksena.

Helsinki 1.5.2005
Myllypuro-Seura r.y.
hallitus


11.3.2005
Aluemyyntipäällikkö Eija Toivonen, Suomen Posti Oyj

Kymppi 8.8.2005 (Päivitys aikaisempaan tilanteeseen)

Myllypuron ja Mellunmäen posteille ei ole vielä löydetty yrittäjiä. Paikat ovat olleet haussa jo tammikuusta 2005 lähtien. Viivästys on johtunut enemmänkin Suomen Postista kuin yrittäjistä, sillä kiinnostusta on ollut, mutta hanke on ollut jäissä kesälomien aikana kertoo Eija Toivonen. Posti on uusimassa päätejärjestelmiään ja uusia yrittäjiä ei ole tarkoituksenmukaista kouluttaa vanhaan järjestelmään. Vaikka sopivia yrittäjiä ei syksyn mittaa löytyisikään, postikonttoreiden toiminta jatkuu ilman keskeytyksiä. Myös kaikki palvelut säilyvät ennallaan, vain asiointipaikka muuttuu ja konttoriverkko ei supisteta, vakuuttaa Toivonen.

Myllypuro-Seura jäsenjärjestöineen on lukenut niin Helsingin Sanomista kuin Helsingin Uutisistakin, että Myllypuron posti on jälleen lakkautusuhan alainen. Toimintoja ei tällä kertaa olla siirtämässä kokonaan pois Myllypurosta vaan palvelut siirretään paikalliselle yrittäjälle jo tämän kevään aikana.

Edellisen kerran Myllypuron posti oli lakkautusuhan alla keväällä 2000. Me asukkaat olimme erittäin huolestuneita asiasta. Keräsimme tuolloin nimiä adressiin ja kirjelmöimme postipalveluiden puolesta. Olimme erittäin tyytyväisiä siihen, että posti jäi Myllypuroon vaikka pankkipalvelut poistuivatkin postista.

Me myllypurolaiset arvostamme omaa asuinaluettamme ja olemme huolissamme alueen palvelurakenteen supistumisesta.

Myllypuron ostoskeskuksen tilalle kaavaillaan uutta vetovoimaista keskusta, josta puhutaan koko Helsinkiä palvelevana kaupunginosakeskuksena lisääntyvine palveluineen, työpaikkoineen sekä viihtyisine asuin- ja asiointiympäristöineen.

Ostoskeskus, pienempi liikerakennus sekä osa pysäköintialueista on tarkoitus korvata uusimuotoisella palvelukeskuksella, jossa rakennusten alimmat kerrokset ovat sekä liiketiloja että julkisia palveluja ja ylemmät kerrokset asuntoja. Myös keskuksen lähiympäristöön on suunnitteilla asuntorakentamista.

Myllypuro-Seuran mielestä postipalveluiden siirtyminen tässä vaiheessa paikalliselle yrittäjälle on erittäin huolestuttavaa ja huono ajankohta ja mahdollista muutosta pitäisi harkita vasta sitten kun Myllypuron uusi keskus on valmis.

Helsinki 14.3.2005
Myllypuro-Seura r.y.
hallitus


24.5.2004
Myllypuron terveysaseman ja neuvolan siirtäminen Itäkeskuksen terveysaseman yhteyteen Itäkeskukseen

Myllypuro-Seura ja sen jäsenjärjestöt vastustavat edelleen Myllypuron terveysaseman ja sen palveluiden siirtämistä Itäkeskukseen, Itäkeskuksen terveysaseman yhteyteen. Myllypuron terveysasema on ollut sairaalan tiloissa vuodesta 1991. Sitä ennen terveysasema sijaitsi Itäkeskuksen terveysaseman yhteydessä. 1970-luvulla terveysasemanne sijaitsi Puotinharjussa.

Terveysaseman siirtoa puolletaan sillä, että asema on pieni, viiden lääkärin ja neljän terveydenhoitajan terveysasema, sekä sillä, että pieneen yksikköön on erityisen vaikeaa saada lääkäreitä. Naapurilähiöidemme Herttoniemen ja Kontulan terveysasemat ovat suurempia ja niihinkin on ollut erittäin vaikeaa saada lääkäreitä. Me myllypurolaiset olemme kokeneet oman terveysasemamme palvelut hyviksi ja sujuviksi.

Siirtoperusteluissa mainitaan että terveysaseman siirtyessä pois Myllypurosta vapautuu tiloja pitkäaikaishoidon vuodeosastokäyttöön. Vapautuvista tiloista saadaan 6 yhden hengen huonetta, mutta näin pieni määrä ei ratkaise vanhusten laitospaikkaongelmia. Kaavaillun siirron yhteydessä Itäkeskuksen, Kontulan ja Vuosaaren fysioterapiatoiminnat siirrettäisiin Myllypuron sairaalasta vapautuneisiin tiloihin. Mikä sillisalaatti?

Hyvin toimivat terveyspalvelumme siirretään Itäkeskukseen yksityiseltä Wereldhave N.V kiinteistösijoitusyhtiöltä vuokrattuihin tiloihin, samalla kun osa Itä-Helsingin fysioterapiatoimintoja siirrettäisiin Myllypuron sairaalan tiloihin keskelle Myllypuroa, taloon, jonka eteen pysähtyy vain Mellunmäki–Myllypuron palvelulinja.

Siirron syyksi mainitaan myös henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus. Itäkeskuksen terveysasemalla on toki käytössä henkilökohtaiset hälyttimet ja vartijat saadaan nopeasti paikalle, mutta Myllypuron sairaalan ja terveysaseman sisääntuloaulassa on vahtimestari paikalla kello 7.00 – 19.00 arkisin ja käytävien sekä hissiaulojen turvakamerajärjestelmä uusittiin viime syksynä.

Myllypuro-Seura ja sen jäsenjärjestöt vastustavat myös neuvolapalveluiden siirtämistä Itäkeskuksen terveysaseman yhteyteen. Myllypuron äitiys- ja lastenneuvola on toiminut vuodesta 1964 omassa rakennuksessaan ala-asteen vieressä hammashuollon toimipisteen kanssa. Palvelu on ollut laadukasta ja lähellä asukkaita.

Jos palvelut siirrettäisiin Itäkeskukseen, vaikeutuisivat palvelut, etenkin niiltä perheiltä, joissa on enemmän kuin yksi lapsi. Metrolta tai bussilta ei suoraa yhteyttä neuvolaan ole, sinne joutuu kävelemään Suomen suurimman ostosparatiisin läpi. Omalla autolla pääsee parkkihalliin, josta neuvolaan kuljetaan hissillä. Käytännössä tämä parkkihallin pää on kuitenkin arkisin täynnä, jolloin asiakas joutuu kävelemään ostosparatiisin läpi neuvolaan.

Myös muut palvelut vaarantuvat Myllypurossa jos terveysasema ja neuvola siirretään Itäkeskukseen. Itäkeskuksessa on terveysaseman lähellä apteekki, joten Myllypuron ostoskeskuksessa sijaitsevan apteekin erinomaiset ja yksilölliset palvelut jäävät vääjäämättä käyttämättä. Ostoskeskuksemme Myllypurossa tulee autioitumaan entisestään. Myös päivittäistavaroiden ostokset suoritettaneen jatkossa enemmälti Itäkeskuksessa ja pelkonamme onkin, että tulevaisuuden Myllypuron ostoskeskuksessa löytyy vain kapakoita sekä sinne tänä keväänä perustettu A-klinikkasäätiön huumeruiskuja- ja neuloja jakava Vinkki. Tätäkö on Myllypuron imagon kohottaminen, jota Helsingin kaupungin päättäjät ovat juhlapuheissaan luvanneet.

Myllypuro-Seura ja sen jäsenjärjestöt eivät vastusta pienten terveysasemien ja neuvolatoimintojen yhdistymistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi vain vastustamisen halusta, vaan ymmärrämme, että yleisesti ottaen suuremmat kokonaisuudet antavat asukkaille parempaa ja joustavampaa palvelua. Yhdistämisissä tulisi kuitenkin AINA ottaa huomioon alueen erityispiirteitä, joita meillä Myllypurossa on:

 • Vanhusten määrä Myllypurossa kasvaa jatkuvasti
 • Myllypuroon sijoitettujen maahanmuuttajien määrä on Helsingin suurin
 • Myllypurossa asuu palveluasunnoissa huomattava määrä mielenterveyspotilaita
 • Diakonissalaitoksen alaisen Villa Novan asukkaat ovat myös alueemme erityisryhmä
 • Myllypurossa asuu edelleen kaupungin keskiarvoa enemmän työttömiä sekä toimeentulotuen turvin eläviä ihmisiä
 • Myllypurossa asuu runsaasti lapsiperheitä ja alueelle suunnitellaan pientaloasutusta juuri lapsiperheille
 • Yllä mainituille ihmisryhmille ovat lähellä olevat terveys- ja neuvolapalvelut erityisen tärkeitä.

Myllypuro-Seura järjestää mielenilmauksen terveys- ja neuvolapalveluiden puolesta.

Mielenilmaus maanantaina 24.5. kello 16.30 Myllypuron terveysaseman edessä, (Myllymatkantie 4). Tervetuloa!

Myllypuro-Seura
Toukokuu 2004


21.5.2003
Kannanotto terveysviraston ehdotukseen siirtää Myllypuron terveysasema Itäkeskukseen ja …

Myllypuro-Seuran hallitus ja jäsenjärjestöt ovat erittäin huolissaan terveysviraston ehdotuksesta siirtää Myllypuron terveysasema Itäkeskukseen ja terveyskeskussairaalan toiminnot ympäri Helsinkiä. Asia tuli täytenä yllätyksenä myllypurolaisille, jotka ovat aktiivisesti seuranneet Metro-sairaalan ja Myllypuron keskuksen kaavaluonnosten etenemistä tämän talven ja kevään aikana.

Mielestämme oma lähellä oleva terveysasema sairaalan yhteydessä on palvellut myllypurolaisia hyvin, ottaen huomioon alueemme väestön ikääntymisen ja maahanmuuttajien suuren määrän. Myllypuroon on myös sijoitettu asumaan suuri määrä mielenterveysongelmaisia ihmisiä, joille terveyspalvelujen hyvä saatavuus on tärkeää, lapsiperheitä unohtamatta.

Lähes kokonaan remontoidun terveyskeskussairaalan hajauttaminen ympäri Helsinkiä, Herttoniemeen, Malmille, Koskelaan ja Suursuolle huolestuttaa meitä. Olemme ymmärtäneet että Itä-Helsinkiin panostetaan erityisesti – tätäkö se panostus tarkoittaakin?

Itä-Helsingin suurpiirissä on 97 235 asukasta ja terveysviraston mukaan alueen ainoa sairaala, jossa on 80 sairaansijaa akuuttipotilaille ja 127 paikkaa pitkäaikaispotilaille voidaan hajauttaa ympäri Helsinkiä. Itä-Helsingissä on kuitenkin asukkaita yhtä paljon kuin Lahdessa (97 968 asukasta) ja enemmän kuin Jyväskylässä (81 110 asukasta).

Mielestämme ei hyvin toimivaa terveyskeskussairaalaa tule hajauttaa ja terveysaseman sijainti omassa lähiössämme on alueen erityisluonteen vuoksi tarpeellista.

Helsingissä 21.5.2003
Myllypuro-Seura
Hallitus


8.5.2002
Mielenilmaus Myllypuron terveyskeskuksen edessä 7.5.2002 kello 15.00

Sää suosi Helatorstain aaton aatoksi järjestettyä mielenilmausta Myllypuron terveyskeskuksen pihalla. Lehteen puhjenneiden koivujen alla hiukan syrjässä (jotta sairaankuljetusautot pääsivät esteettömästi kulkemaan) kokoontui runsaat sata (vauvasta vaariin) myllypurolaista ilmaisemaan mieltään suunnitelmasta luopua Myllypuron omasta monitoimitalosta, talosta, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi saataisiin vihdoinkin omat riittävät ja monipuoliset kokoontumistilat alueen asukkaille ja järjestöille. Kysymyksessä ei ollut vain monitoimitalosta luopuminen vaan myös terveyskeskuspalveluita suunnitellaan siirrettäväksi kokonaan pois Myllypurosta, Itäkeskukseen ja sosiaalipalveluita vanhuspalveluineen Kivikkoon.

Mielenilmauksen avasi Myllypuro-Seuran tiedottaja Terhi Mäki kertoen Myllypuron keskuksen asemakaavan muutosluonnoksesta, jossa vielä viime syksynä suunniteltiin sosiaali- ja terveyskeskuspalvelujen siirtymisestä omaan taloonsa ostarille. Hän perusteli terveyskeskuspalvelujen tarpeellisuutta lähiössämme , visioiden muiden peruspalveluiden heikentyvän – apteekki – posti – neuvola.

Seurasi VAPAA SANA ja pienen empimisen jälkeen lausuivat kommenttipuheenvuoron Myllypuron Eläkkeensaajien, eläkeläisten, Marttojen, veteraanien ja keskustan edustajat – hännänhuippuna pieni poika tuoden viestiä lääkäreiden tarpeellisuudesta Myllypurossa.

Päättäväisin mielin tilaisuuteen osallistujat lähtivät tahoilleen mielessään varmuus siitä, ettei tämä asia tähän jää – niin tärkeäksi oma terveyskeskus Myllypurossa koettiin.

Tiedotusvälineiden edustajista paikalla oli ainakin Ilta-Sanomien ja Ylen aikaisen edustaja.

Aloitetaan nimienkeruu.
Listat löytyvät ainakin lähiöasemalta, apteekista, terveyskeskuksesta ja kirkolta. Jos tarve vaatii kokoonnutaan uudelleen. Kokoonnutaan ainakin omissa järjestöissä ja vaikkapa Orpaanportaan varrella tai Ostarilla miettimään miten päättäjät saadaan vakuuttuneiksi oman terveyskeskuksemme tarpeellisuudesta.


26.5.2002
Myllypuron terveyskeskuspalvelut Itäkeskukseen ja sosiaalipalvelut Kivikkoon?

Viime syksynä Myllypurolaiset järjestöt ottivat ilolla vastaan Myllypuron keskuksen asemakaavan muutosluonnoksen. Oman sosiaali- ja terveystalon suunnitelmat ostoskeskuksen viereen koettiin positiivisena asiana, olivathan terveysaseman tilat terveyskeskussairaalan yhteydessä koettu ahtaiksi ja sekaviksi. Toimisto ja osa vastaanottoa ovat ensimmäisessä ja kolmannessa kerroksessa, laboratorio toisessa kerroksessa, ympärillä sairaalan akuutti- ja pitkäaikaisosastot. Tulevaan sosiaali- ja terveystaloon toivottiin sijoitettavaksi myös riittävät ja monipuoliset kauan kaivatut kokoontumistilat alueen asukkaille ja järjestöille ja mahdollisesti auditorio yleisötilaisuuksille. Visioitiin vielä omaa kirjastoa samoihin tiloihin, onhan lähiöasemalla, metroaseman vieressä oleva Itäkeskuksen kirjaston alaisen lehtienlukusalin käyttö jatkuvasti lisääntynyt.

Viime lauantaina myllypurolaiset saivat lukea Helsingin Sanomista miten palvelukeskuksen rakentamisesta ollaan luopumassa, terveyspalvelut Itäkeskukseen ja sosiaalipalvelut mahdollisesti Kivikkoon oli surullista luettavaa.

Vuosia ovat myllypurolaiset ihmetelleet miksi Mellunkylän sosiaalitoimisto sijaitsee Myllypurossa ja Myllypuron sosiaalitoimisto vanhuspalveluineen Itäkeskuksessa. Meille on kerrottu, että palveluita ollaan kohdentamassa tämän vuosituhannen alussa. Itäkeskukseen on sentään päässyt metrolla, Kivikkoon pääsee metrolla ja bussilla.

Myllypuro on edelleen kasvava lähiö, jonka väkiluku vuonna 2001 oli noin 9200 henkeä. Hallainvuorentien asuntojen valmistuttua asukasluku nousee 10.000:een. Myös ostoskeskuksen asuntojen täydennysrakentaminen lisää Myllypuron väkilukua ja vesitornin ympäristöön suunnitellaan pientaloasutusta. Työpaikkoja Myllypurossa on jo runsaat 1500 ja lisää on suunnitteilla. Puheiden tasolla ollaan Itä-Helsingin imagoa nostamassa, mikä näkyi myös Myllypuron keskuksen asemakaavan muutosluonnoksessa.

Nyt tarjotaan Myllypuron peruspalvelujen hajauttamista – sosiaalipalveluja toisesta lähiöstä ja terveyspalveluja toisesta. Röntgenkuvauksissa myllypurolaiset ovat käyneet jo pitkään Herttoniemessä.

Ostoskeskuksen autioituminen on jo vuosia ollut myllypurolaisten huolena, kuten monissa muissakin lähiöissä. Postipalveluiden ja apteekin olemassaolo ovat olleet ostarimme kantava voima. Sosiaali- ja terveyspalveluiden hajauttaminen vaarantaa myös nämä palvelut onhan Itäkeskuksessa kaksi apteekkia, posti ja pankit sekä päivittäistavarakaupat.

Kun tehdään päätöksiä terveyspalveluiden yhdistämisestä, tulisi asukasluvun lisäksi ehdottomasti huomioida käyttäjien erityispiirteet. Myllypuro esimerkiksi on ”vanheneva” lähiö, missä vanhusten määrä nyt ja tulevaisuudessa lisääntyy ja sen myötä sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Myllypurossa on edelleen kaupungin keskiarvoa enemmän työttömiä sekä toimeentulotuen turvin eläviä. Myllypuroon on sijoitettu huomattava määrä maahanmuuttajia, joiden elämää palvelujen hajauttaminen entisestäänkin vaikeuttaa. Päätöksiä tehtäessä tulisi asukasluvun sijaan huomioida alueiden omat erityistarpeet kun palveluketjua harvennetaan.