Myllypuro-Seuran lausunto Helsingin yleiskaavan 2016 luonnoksesta

581

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Myllypuro-Seura ry:n lausunto yleiskaavaluonnoksesta

Myllypuro-Seura on pian 50 vuotta täyttävä kaupunginosayhdistys, joka on vuosikymmenten kuluessa saavuttanut luottamuksen Myllypuron asukkaiden ja yhdistysten edustajana. Seura lausuu yleiskaavaluonnoksesta seuraavaa:

Kaavaluonnoksen yleiset tavoitteet kaupunkirakenteen tiivistämiseksi ja liikkumisen sujuvoittamiseksi ovat kannatettavia, samoin pyrkimys asumisen, palveluiden ja työpaikkojen yhdistämiseen useilla keskusalueilla. Myllypuroon metroaseman ympäristöön Kehä I:n itäpuolelle on suunniteltu lisää toimisto- ja/tai liiketilaa. Uudet työpaikat vahvistavat Myllypuron liikekeskusta, ja samalla rakennukset toimisivat meluesteinä niiden taakse rakennettaville asunnoille (ns. energialaitoksen tontti).

Valtaosa Myllypurosta sijaitsee Kehä I:n länsipuolella. Itäpuolella oleva asuinalue tulisi myös saada liittymään sekä liikkumisen, palvelujen että kaupunkirakenteen puolesta osaksi Myllypuroa. Helsingin kaupungin kannattaisi ottaa Kivikon liittymän ja Itäkeskuskusen välinen osuus Kehä I:stä kaduksi ja muuttaa se ns. kaupunkibulevardiksi. Kaupunkibulevardin varteen mahtuu paljon kaupunkirakentamista, mikä vähentää painetta täydennysrakentamiseen muualla.

Liikenteellisesti Kehä I:n kaduksi ottaminen ei olisi ongelma. Kivikon rakenteilla oleva eritasoliittymä vähentää liikennettä Itäkeskukseen päin, eivätkä liikennemäärät tällä Kehän osuudella poikkea esimerkiksi Mäkelänkadun liikennemääristä. Kehä I:n muuttaminen kaduksi tukisi Myllypuroa kaupunkikuvallisesti ja tekisi nykyisestä moottoritiemäisestä ympäristöstä viihtyisämmän. Kaupunkibulevardi tekisi kävelystä ja pyöräilystä sujuvampaa, ja viihtyisyys hyödyttäisi sekä alueen asukkaita että tulevan Metropolian kampuksen tuhansia käyttäjiä. Näin Itäväylän ohella myös Kehä I:stä kehitettäisiin samojen periaatteiden mukaisesti kuin muitakin kaupungin väyliä.

Myllypuroon parhaillaan suunniteltu täydennysrakentaminen ”kerrostalo-Myllypuroon” tuo alueelle runsaasti uusia asukkaita. Hallainvuoren länsiosaan suunniteltu asuinrakentaminen on tässä näkökulmassa epäonnistunut hanke. Hallainvuoren jääkaudelta periytyvä ulkonäkö on itseisarvo sinänsä ja muodostaa luonnollisen rajan asutetun alueen ja Viikin ”peltojen” ulkoilun, liikunnan ja vapaa-ajan viettoon käytetyn alueen kanssa.

Viilarintien ja Viikintien kulmaan, Myllärintanhuan puistoon suunniteltu asuinrakentaminen (a’ la Kartanonkoski) on hyvä ratkaisu, jos samalla huolehditaan yhteydestä Viilarintielle. Silloin uusilla asukkailla on elävä yhteys vanhaan Myllypuroon ja myös mahdollisuus käyttää Myllypuron liikekeskustaa. Sissosentien ja Viilarintien välisen alueen rakentamisen asuinkäyttöön näemme järkevänä. Se liittyy luontevasti kehittyvään Myllypuron länsilaitaan ja sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varressa, kun nykyinen runkolinja 550 ja tuleva Raidejokeri kulkevat sen vieritse.

Asuntojen lisääminen ei ratkaise Myllypuron tai Itä-Helsingin ongelmia, myös työpaikkoja on oltava. Jo olemassa olevia työpaikkavaltaisia alueita on kehitettävä voimallisesti. Roihupeltoa ympäröi useampikin lähiö, ja siksi se sopii erittäin hyvin työpaikka-alueeksi. Alueelle on hyvät yhteydet kaikilla liikennemuodoilla. Myös kevyen liikenteen väylät Roihupeltoon ovat erinomaiset kaikilta ilmansuunnilta. Suunnitelmissa oleva metroasema tulee toteuttaa pikaisesti.

Myllypuro vanhana lähiönä (suunniteltu Tapiolan hengessä) näyttäytyy nykyään hyvin vihreältä. Myllypurontien koivukuja tien kummallakin puolella antaa lähes ”aatelisen” kuvan alueesta. Pikaraitiotien pääteasema Myllypuron keskuksessa ei saa rikkoa kyseistä koivukujaa. Koivut ovat tärkeitä asukkaille, samoin luonnonläheisen kaupunginosamme mäntyvaltaiset puistot.

Helsingissä 27.2.2015

Myllypuro-Seura ry

Anja Malm, puheenjohtaja