Myllypuron tilastoja

1770

Tietoa Myllypuron alueesta. Tässä seuraavana olevat tiedot on kerätty Helsingin tietokeskuksen Helsinki alueittain 2012 pdf-tiedostosta. Myllypuron peruspiirin 702 tiedot alkavat sivulta 176.

702 Myllypuron peruspiiri

Maapinta-ala 3,52 km2, Väestö 1.1.2012 9744, Työpaikat 31.12.2010 1536

Äidinkieli ja kansalaisuus 1.1.2012
Suomenkieliset 7540/77,4%
Ruotsinkieliset 416/4,3%
Muun kieliset 1788/18,3%
Ulkomaalaiset 1099/11,3%
Ulkomaalaistaustaiset 1678/17,2%
Helsingissä syntyneitä 4249/43,6%

Väestönmuutokset 2011
Syntyneet 114, 11,7/1000 asukasta
Kuolleet 121, 12,5/1000 asukasta
Muutto alueelle 1255, 129,2/1000 asukasta
Muutto alueelta 1261, 129,8/1000 asukasta

Ikärakenne 1.1.2012
0-6 vuotta 710/7,3%
7-15 vuotta 869/8,9%
16-18 vuotta 356/3,7%
19-24 vuotta 625/6,4%
25-39 vuotta 1628/16,7%
40-64 vuotta 3504/36,0%
65+ vuotta 2052/21,1%

Perheet ja asuntokunnat 1.1.2012
Asuntokuntia 4890
Asuntokuntien keskikoko 1,97
1-hengen asuntokuntia 2271
Perheitä 2499
Lapsiperheitä 1298
Perheiden keskikoko 2,76

Koulutustaso 31.12.2010
15 vuotta täyttäneitä 8261
Enintään perusaste 3490/42,3%
Keskiaste 2585/31,3%
Alin korkea-aste 1393/16,9%
Korkeakoulututkinto 793/9,6%
Lukiota käyvät ja osuus 16-18 vuotiaista 155/45,6%
Ammttikoulua käyvät ja osuus 16-16 vuotiaista 110/32,4%

Tulotaso 2010
Tulot/asukas 21 030
Tulot/yli 15-vuotaat 24 232
Tulot/asuntokunta 41 729

Asumisolot 31.12.2011
Asuntojen keskikoko 66,4 m2
Asumisväljyys 34,1 m2/asukas
Asumistiheys 1,40 huonetta/henkilö

Asunnot 31.12.2011
Asuntoja yhtensä 5314
Pientaloasuntoja 850/16,0%
Vuokra-asuntoja 2328/43,8%
Aravavuokra-asuntoja 1479/27,8%

Toimitilarakennukset 31.12.2011
Toimitilarakennukset yhteensä 127 000 m2
Liikerakennukset 13 000 m2/10,2%
Julkiset rakennukset 78 000 m2/61,4%
Teollisuus- ja varastorakennukset, 21 000 m2/16,5%
Muut rakennukset, 15 000 m2/11,8%

Lasten päivähoito 2011
Päiväkoteja 5
Lapsia päiväkotihoidossa yhteensä 336
Lapsia perhepäivähoidossa 32
Lapsia koti/yks. hoidon tuen piirissä 178

Koulut 2012
Suomenkielinen ala-aste, oppilaita 389
Suomenkielinen yläaste, oppilaita 230

Kunnalliset terveyspalvelut 2011
Avohoitokäynnit yhteensä 114 655, 11,8/asukas
Perusterveydenhuolto 97 263, 10,0/asukas
Erikoissairaanhoito 17 392, 1,8/asukas

Sosiaalipalvelut 2011
Toimeentulon saajia 1 370, 14,1/100
Lastensuojelun asiakkaita 0-17 vuotta 182, 10,0/100

Työvoima 2011
Työttömyysaste 10,2%
Pitkäaikaistyöttömyys 25,8%
Nuorisotyöttömyys 11,3%
Työllisyysaste (2010) 63,5%

Palvelupisteet 2012
Kirjasto 1, Terveysasema 1, Leikkipuisto 2, sisäliikuntatila (2010) 16, kirkko 1, posti 1, apteekki 1, päivittäistavarakaupat (2010) 6, päivittäistavarakaupat (2010) 4, muut vähittäiskaupat (2010) 9, ravintolat ja kahvilat (2010) 4.

Ulkoilu 2012
Puistoa 21 ha
Metsää 122 ha

Liikenne 2007-11
Jalankulkuonnettomuuksia keskimäärin/vuosi 1,6

Tietoja Myllypurosta löytyy myös Wikipediasta, vapaasti muokattavasta tietosanakirjasta. Tästä pääset Myllypuron tietoihin Wikipediassa.