Myllypurolaiset ovat tyytyväisiä kampustyömaahan

384

Myllypurolaisilta kysyttiin palautetta Metropolian kampuksen rakennustyömaasta joulukuussa verkkokyselyn avulla. Vastauksia saatiin 65. Lähes kaikki vastaajat suhtautuivat positiivisesti hankkeen pitkän tähtäimen vaikutuksiin Myllypurossa. Vastaajista 61 ilmoitti olevansa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen hankkeeseen.

Rakentaminen vaikuttaa lähes aina naapuruston arkeen, mutta myllypurolaiset vastaajat tuntuvat suhtautuvat kärsivällisesti työmaahan. Kysymykseen ”Miten olet kokenut Metropolia ammattikorkeakoulun kampuksen rakentamisen vaikutukset Myllypurossa viimeisen puolen vuoden aikana?” noin 90 prosenttia vastaajista oli erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen. Kymmenen prosenttia vastaajista suhtautui työmaahan kriittisemmin.

Kyselyssä pystyi jättämään terveisiä rakentajille myös avoimena vastauksena. Näistäkin vastauksista suurin osa toivotti kampuksen tervetulleeksi Myllypuroon ja kertoi työmaan olevan hyvin hoidettu. Muutamia vastaajia häiritsivät liikennejärjestelyt kehän suuntaan. Joitakin jalankulkijoita harmitti, että työmaan vierestä kulkeva kevyenliikenteenväylä Myllyruuhenpolku oli suljettu joulukuussa.

Kampuksen työmaa ja rakennushankkeen muut taustajoukot kiittävät lämpimästi kaikkia vastaajia. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että Myllyruuhenpolun opasteet ovat selkeitä myös silloin, kun töiden on pakko levitä kevyen liikenteen väylän puolelle.

Kysymme naapureilta palautetta seuraavan kerran kesäkuussa.

Lisätiedot:

Sari Korolainen
tiedottaja
kiinteistöviraston Tilakeskus, Helsingin kaupunki
puh. 09 3107 8031, 040 822 0734
sari.korolainen@hel.fi
www.tilakeskus.fi