Myllypuron ala-asteen tilojen maksuton iltapäiväkokeilukäyttö kevätkaudella 2010

451
ala-aste-09012010.jpg
ala-aste-09012010.jpg

Opetuslautakunta on päättänyt mm. Myllypurossa pilotoidun palveluverkkoselvityksen yhteydessä tulleiden esitysten pohjalta, että Myllypuron ala-asteella kokeillaan pienimuotoisesti koulun tilojen maksutonta iltapäiväkäyttöä. Kokeilu alkaa tammikuussa ja kestää toukokuun loppuun. Rehtori Anna Hirvonen päättää tilojen käytöstä. Päivittäinen käyttöaika klo 14 – 17 ja yhtenä iltana viikossa klo 21.00 saakka. Tämä ilta on perjantai.

Ensisijalla on lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva toiminta, mutta myös alueen muille toimijoille on mahdollista myöntää tiloja maksuttomasti käyttöön kyseisenä aikana. Kokeilun tarkoituksena on testata mallia ja se tullaan mahdollisesti laajentamaan myös muille alueille.
 
Lisätietoja asiasta antaa:
Anna Hirvonen
Myllypuron ala-asteen rehtori
puhelin (09) 310 82 946, matkapuhelin 050 5211 435 ja sähköposti anna.hirvonen@hel.fi

Opetuslautakunnan kokouksen 15.12.2009 pöytäkirjaan asia on kirjattu seuraavasti:

246 § KOULUTILOJEN MAKSUTTOMAN ILTAPÄIVÄKÄYTÖN PILOTOINTI
Opev 2009-1370, Esityslistan asia OTJ/13

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Opetuslautakunta päätti, että Myllypuron ala-asteella pilotoidaan 1.1.–31.5.2010 koulutilojen maksutonta iltapäiväkäyttöä.

Opetuslautakunta päätti, että maksuttomaan käyttöön oikeuttavat pilottikohteessa seuraavat toiminnot ja tapahtumat:

• Koulun omat toimintasuunnitelmaan sisältyvät päivittäiset toiminnot ja tapahtumat mukaan lukien koulun järjestämä kerhotoiminta.
• Koulun johtokunnan kokoukset.
• Koulun omat toimintasuunnitelmasta ilmenevät tilaisuudet ja toiminnot kuten vanhempainillat ja informaatiotilaisuudet.
• Koulun vanhempainyhdistyksen kokoukset.
• Oppilaskuntatoiminta.
• Opetusviraston järjestämä ja avustama perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta.
• Opetusviraston järjestämä oman äidinkielen opetus.
• Koulun omalle henkilökunnalle järjestetty ja kohdennettu liikuntakerho. Toiminnasta maksetaan valtiolle oman käytön arvonlisävero.
• Valtion avustama kerhotoiminta.
• Koulun kerhotoimintaan rinnastettavan järjestön tai vastaavan organisaation ylläpitämä kerhotoiminta, joka toteutetaan välittömästi
• koulupäivän jälkeen ja johon osallistuminen on kaikille avointa (ei pääsykokeita) edellyttäen, että osallistumisesta ei peritä osallistumismaksua. Pienen tarvikemaksun kerääminen on mahdollista. Kerhotoiminta voidaan tarjota useamman koulun oppilaille.
• Koulun toiminta-alueella lasten ja nuorten parissa toimivien järjestöjen toiminnat, jotka tukevat peruskouluikäisten hyvinvointia.
• Paikallisten toimijoiden tapahtumat.

Opetuslautakunta päätti, että tilojen käyttö on maksutonta koulutyöpäivinä kello 17.00 saakka sekä lisäksi yhtenä arki-iltana viikossa (ns. koulun oman käytön ilta) kello 21.00 saakka.

Lisäksi opetuslautakunta päätti siirtää päätösvallan koulutilojen myöntämisestä Myllypuron ala-asteen rehtorille siten, että rehtorilla on oikeus päättää tilojen myöntämisestä arkipäivinä kello 17.00 saakka sekä yhtenä arki-iltana viikossa kello 21.00 saakka. Rehtorilla on oikeus myöntää tilat maksuttomaan käyttöön opetuslautakunnan päättämissä tilanteissa sekä noudattaen myöntämisessä seuraavaa jakojärjestystä:
• koulun oma käyttö
• perusopetuslain mukainen iltapäivätoiminta
• muut lapsille ja nuorille toimintaa järjestävät sekä
• viimeisenä paikalliset toimijat.

Lopuksi opetuslautakunta päätti todeta, että tilojen käyttäjän vastuulla on järjestää tilojen käytön valvonta samoin kuin tilojen käytön jälkeinen siivous ja että rehtorin tulee laatia käyttäjien kanssa tarvittavat sopimukset koulun irtaimen omaisuuden käytöstä sekä avainten hallinnasta.

Pöytäkirjanote Myllypuron ala-asteen koulun rehtorille.
 
Lisätiedot: Sarvanto Susanna, tilapalvelupäällikkö, puhelin 310 86860