Myllypuron alueen luonnonhoitotyöt syksyn aikana

393
puidenpoisto.jpg
puidenpoisto.jpg

Nyt ne hakkuutähteet sitten saivat kyydityksen pois Myllypuron alueelta (kuva lisätty 12.12.2007). Kuvassa kuorman lastauksen loppuvaihe koirapuiston vieressä.

Helsingin Rakennusviraston ympäristötuotannon luonnonhoitoyksikön toimistopäällikkö Jouko Laakso vastaa seuraavassa Rakennusviraston asiakaspalvelulle tekemiini kysymyksiin, jotka koskevat Myllypuron alueella kaadettujen/katkottujen puiden ja risujen poiskuljettamisesta ja yleisönosastossa asiasta käytyä keskustelua.

Toimistopäällikkö Laakso selvitti  Myllypuron työmaavaiheen alueen vastaavalta luontomestarilta Kari Vuosalmelta. Vuosalmi vastaa tehtyihin kysymyksiin seuraavasti;

Mitä Myllypuron alueella.

Myllypurossa on menossa yhteispinta-alataan yli 20 hehtaarin luonnonhoitotöiden toteutus. Työt perustuvat vuorovaikutteisesti laadittuun luonnonhoitosuunnitelmaan ja ovat pääosin pienpuustonhoitoa sekä lisäksi suunnitelmien laadinnan jälkeen syntyneiden kuivuustuhojen korjuuta.

Poikkeukselliset kesät.

Historiallisesti poikkeuksellisten kesien 2002 ja 2003 jäljiltä on kaupungissa, etenkin itä-Helsingissä jouduttu keräilemään yksittäisiä kuivuneita puita. Kuivuustuhojen korjuu on työllistänyt rakennusvirastoa varsin paljon. Puiden kuivumista on tapahtunut edelleen viime kesään asti. Kuivaneita puita on jouduttu hakemaan toistuvasti jopa samoilta paikoilta.

Saadun puutavaran käyttäminen

Luonnonhoitoyksikön metsureiden kaadettua puut suunnitelman mukaisilta alueilta, kuljetetaan teollisuudelle myyntikelpoinen puutavara varastolle, josta se luovutetaan vuosittain kilpailutetulle puutavaran ostajalle (tarjouskilpailun on kaksi edellistä vuotta voittanut Metsäliitto Osuuskunta).

Teollisuudelle kelpaamaton puutavara (pystykuiva ja ylilaho) myydään joko kaupunkilaisille polttopuuksi tai lämpölaitokselle hakepuuksi. Sekä hakkuusta syntynyt hakkuutähde (oksat, latvukset) että pienpuustonhoidosta syntynyt risukko kasataan sosiaaliviraston työllistettävistä tai huoltosuhteisista koottujen ryhmien voimin käsityönä. Nämä ryhmät eivät ole työsuhteessa rakennusvirastoon, ja työvoimaa ko. töihin on ajoittain riittämättömästi, jotta risut saataisiin kasattua pikaisesti kaadon jälkeen.

Hakettaminen

Kun risut ja hakkuutähteet on kasattu, ne kohteesta riippuen kuljetetaan joko isommalle varastolle lämpölaitoksien raaka-aineeksi autohakkurilla haketettavaksi, tai jos sopivia varastotiloja ei ole, ne haketetaan maastoon kaupungin hakkurilla.

Maataloustraktorilla toimiva hakkuri kiertää kaupungin alueen työmaita hakettamassa kasattuja risuja ja hakkuutähteitä siten, että itäisissä kaupunginosissa hakkurilla työskennellään kahden viikon jakso kerrallaan, ja sitten kone siirtyy läntisille ja pohjoisille työkohteille, kumpaankin kahdeksi viikoksi.

Myllypuron alueen töiden valmistuminen

Myllypuron luonnonhoitotyömaalta kertyvä teollisuudelle myytävä ainespuu on luontomestarin Kari Vuosalmen ilmoituksen mukaan saatu ajettua pois lähes kokonaan. Risujen ja hakkuutähteiden ajo alkaa tällä viikolla (vk 49), mutta koska kasaus on vielä osittain kesken, jää työtä vielä ensi vuoden puolellekin.

kiviparintie5.jpgLuontomestari Vuosalmi vastasi esittämääni kysymykseen, joka koski klapien tekoa klapikoneella Kiviparintie 5 tontilla, että Kiviparintie 5 alueella tehdyt luonnonhoitotyöt ei ole rakennusviraston luonnnonhoitoon liittyvä työmaa, vaan taloyhtiön tonttihakkuu.

Halukkaat myllypurolaiset voivat kysyä yksityisiä lisätietoja itäisen Helsingin luonnonhoidon työmaista saa suoraan alueen vastaavalta luontomestarilta Kari Vuosalmelta puhelin (09) 310 78 804.

Asiasta kiinnostuneena kysymykset esitti
Markku Hämäläinen