Myllypuron alueryhmä 10 vuotta

473
img_6142kopi.jpg
img_6142kopi.jpg

Myllypuron alueryhmän kokous 8.2.2017. Lue muistio alla olevasta linkistä:

Myllypuron_alueryhmän_kokous_8_003.docx

 

 

 

 

Myllypuron alueryhmä on poikkihallinnollinen yhteistyöfoorumi, jossa ovat mukana keskeisimmät viranomaiset, yhdistys- ja asukastoimijat sekä muut aktiiviset tahot, jotka toimivat kaupunginosan kaikenlaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Alueryhmä on perustettu 6.4.2005.

 

Alueryhmän toiminta

Alueryhmä kokoontuu vuoden aikana 2 – 4 kertaa. Ryhmässä syntyvässä vuoropuhelussa välitetään tietoa osapuolten toiminnasta, Myllypuron elinoloista ja voimavaroista sekä suunnitellaan yhteistyötä ajankohtaisiin kehittämiskohteisiin liittyen. Poikkihallinnollisuus tarjoaa mahdollisuuden perinteiset virastorajat ylittävän tilannekuvan muodostamiseen sekä ideoiden vaihtoon eri sektorien toimijoiden kesken.

 

Yhteystiedot

Lisätietoja alueryhmän toiminnasta saa sosiaali- ja terveysviraston idän aikuistensosiaalityön Myllypuron alueen yhdyskuntatyöntekijältä Hannele Åbergilta. Hannelen tavoittaa puhelimitse 09-310 62810 tai sähköpostilla hannele.aberg@hel.fi

 

Kuva: Myllypuron alueryhmä kokoontui päiväkoti Leipurissa 13.1.2009