Myllypuron jätetäyttöalueen kunnostustilannne

478
tayttomaki23.jpg
tayttomaki23.jpg

Viime vuoden marras – joulukuussa kaivettiin viimeiset pilaantuneet maat ja jätteet Alakiventie 4 BC- ja EF-talojen kohdilta. Tutkimusten perusteella pilaantuneen maan töitä siellä ei enää tulla tekemään.

Tällä hetkellä rakennusviraston oma kaivinkone ja auto tekevät pienimuotoisia maastonmuotoilu- yms. töitä alueen eteläreunalla. Mutta omana työnä tehtävät hommat loppunevat 1 – 2 kk:n sisällä.

Seuraava suurempi työ alueella tulee olemaan pintaeristysurakka, jossa suunitelmien mukainen pintaeritys tehdään koko jätetäytön alueelle ulottuen muutaman metrin pystyeristysseinän ulkopuolelle. Pintaeristyksen tarkoituksena on estää sade- ja suotovesien pääsy jätetäyttöön ja näin osaltaan "kapseloida" jätteet paikoilleen.

Nyt kaatopaikkavesiä pumpataan pumpuilla viemäriverkostoon Helsingin Veden luvalla ja sen vaatimusten mukaisesti. Johdettavasta vedestä tehdään säännöllisesti myös laboratorioanalyysejä. Pumppaamoon liittyvä puhdistusyksikkö kytkettäneen tänä keväänä ja samoin pumppaamon koneisto.

Pintaeristysurakan tarjouskyselyt pitäisi lähteä aivan lähiaikoina. Työt alkavat arvion mukaan toukokuussa. Pintaeristyksen tulisi olla valmis tämän vuoden lokakuussa.

Pintaeristyksen jälkeen seuraavana vaiheena on alueen rakentaminen puistoksi. Työ aloitettaneen 2010 mutta aikataulusta ei minulla ole tarkempaa tietoa.

Lisätiedot:
Markku Nevalainen
Rakpa/Pilaantuneet maat
310 39 242