Myllypuron lämpökeskuksen modernisointi

963

Ajankohtaista tietoa Myllypuron lämpökeskuksen modernisointitöistä Myllypuron asukkaille
 
Ympäristö ja ilmasto hyötyvät, Myllypuron lämpökeskuksen modernisointi etenee
 
Helsingin Energia modernisoi Myllypuron lämpökeskuksen varmistaakseen häiriöttömän lämmönjakelun Myllypuron alueella. Lämpökeskus muutetaan öljykäyttöisestä maakaasua käyttäväksi. Muutostyöhön kuuluu varapolttoaineeksi jäävän kevyen polttoöljyn kahden uuden säiliön rakentaminen ja maisemointi maan alle. Kooltaan nykyisiä pienemmät säiliöt sijoitetaan vahvistetun asemakaavan mukaisesti lämpökeskuksen välittömään läheisyyteen kallion sisään louhittavaan tilaan. Vanhat säiliöt puretaan.

Maakaasuputkistolla tehdään puhallustöitä
Lämpökeskuksen modernisointi etenee aikataulussa. Rakennustyöt alueella valmistuvat loppukesästä. Viikolla 33 teemme kohteessa maakaasuputkiston puhallustöitä, mistä aiheutuu meluhaittaa lähiympäristölle. Haittojen minimoimiseksi teemme puhalluksia vain päiväsaikaan ja viemme työn loppuun mahdollisimman nopeasti.

Lämpökeskuksen sisäpuoliset muutostyöt valmistuvat kuluvan vuoden lopussa. Maan alle sijoitettavat öljysäiliöt valmistuvat käyttöön vuoden 2015 puolella .

Myllypuron lämpökeskus toimii huippu- ja varakäytössä
Myllypuron lämpökeskus on rakennettu käytöstä poistetun voimalaitoksen viereen vuosina 1979-1980. Laitoksessa on kaksi 120 MW:n (megawatin) kattilaa ja sen yhteenlaskettu lämpöteho on 240 MW. Laitos toimii miehittämättömänä, sitä ohjataan Helsingin Energian Kampin lämpövalvomosta. Piipun korkeus on sata metriä.

Laitos toimii huippulämpökeskuksena silloin, kun Helsingin Energian yhteistuotantovoimalaitosten ja jäteveden hukkalämpöä hyödyntävien lämpöpumppujen tehot eivät riitä kattamaan helsinkiläisten lämmön tarvetta. Varalämpökeskuksena laitosta käytetään varmistamaan lämmönjakelua ympäri vuoden voimalaitosten mahdollisten häiriötilanteiden tai huoltoseisokkien aikana. Lämpökeskuksen vuosittaiset käyttötunnit ovat vähäisiä ja vaihtelevat talven kylmyydestä riippuen. Laitosta käytetään noin 500 – 700 tuntia vuodessa. Sen vuosittainen lämmöntuotanto on noin 70 GWh (gigawattituntia), joka vastaa noin yhtä prosenttia Helsingin vuotuisesta lämmöntarpeesta.

Lämpökeskuksen modernisointi tuo monia parannuksia:

  • Lämpökeskuksen ominaispäästöt vähenevät maakaasun käyttöön siirtymisen ansiosta.
  • Energiatehokkuus paranee.
  • Maakaasuverkko mahdollistaa biokaasujen käytön energialähteenä tulevaisuudessa.
  • Polttoaineen käsittely ja varastointi on entistä turvallisempaa.
  • Kevyen polttoöljyn säiliöt maisemoidaan maan alle
  • Öljynkuljetukset laitokselle vähenevät.

 
Modernisointiprojektin etenemistä seurataan Helsingin Energian internet-sivuilla osoitteessa http://www.helen.fi/kaukolampo/projektit.html
 
Lisätietoja: Projektipäällikkö Jari Leskinen puh. (09) 617 2452 tai 050 556 7218.