Myllypuron rakennushankkeiden esittelyaineistosyksy2009

362

Kaupunkisuunnitteluviraston toimistopäällikkö Kari Piimies esitteli 2.11.2009 Myllypuron lähivuosien rakentamissunnitelmia. Tutustu suunnitelmiin seuraavasta linkistä Syksy2009-Myllypuronesittelyaineisto.pdf