Myllypuron täydennysrakentamisen käynnistäminen

1265

Kaupunkisuunnitteluvirasto on käynnistänyt asemakaavan muutoksen valmistelun osoitteissa Yläkiventie 2 ja 4 sekä Alakiventie 5, Yläkiventie 5 ja 8 sekä Myllymatkantie 6 että Myllypurontie 22. Suunnitelmat pitävät sisällään opiskelija-asuntojen, perheasuntojen sekä liiiketilan lisärakentamisen.

Näiden tonttien osalta osallistumis- ja arviointisuunnitelmat olivat esillä asukastalo Myllärissä ja KSV:n verkkosivuilla. Kaavan valmistelija järjesti asukastalo Myllärissä keskustelutilaisuuden 22.1.2014, josta oli ilmoitus Helsingin Uutisissa.

Keskustelutilaisuudessa esiteltiin lisäksi koko vanhaa Myllypuroa koskeva täydentämisrakentamismahdollisuudet- selvitys. Suunnittelualueisiin osallisille oli varattu mielipiteiden jättöaikaa 3.2.2014 asti.

Myllypuro-Seuran kannanotto asiaan kuuluu seuraavasti:

Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

MYLLYPURO-SEURA RY:N MIELIPIDE YLÄKIVENTIE 2 JA 4, ALAKIVENTIE 5, YLÄKIVENTIE 5 JA 8 SEKÄ MYLLYMATKANTIE 6 JA MYLLYPURONTIE 22 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VALMISTELUUN

Myllypuro on metroradan vaikutusalueella oleva ja voimakkaasti kasvava lähiö. Myllypuron alue on kokenut muutaman viimeisen vuoden aikana positiivisen kehityksen ja asukasluku on jälleen yli 10000 hengen.

Metron varrelle on valmistunut uusi terveysasema. Alueella on myös suuret sisähallit erilaisten urheilu- ja liikuntamuotojen harrastamiseen ja laajat ulkoilualueet palloilijoille. Alueen länsilaidalle on valmistumassa muutaman vuoden kuluessa puisen kaupunkikylän alue.

Lähiöömme on rakennettu uusi ostoskeskus ja sen ympäristöön uusia asuntoja. Valitettavasti vain suurin osa ostoskeskuksen liikehuoneistoista on edelleen tyhjillään tai yrittäjät ovat lopettaneet liiketoimintansa.

Metroaseman peruskorjausremontin pitäisi alkaa tämän vuoden 2014 lopulla. Valmistuttuaan se palvelisi entistä paremmin myllypurolaisia, itä-helsinkiläisiä terveyskeskuksen asiakkaita ja tietenkin muutaman vuoden kuluttua metroaseman viereen valmistuvan Metropolia ammattikorkeakoulun oppilaita ja opettajia.

 

Myllypuro on 1960-luvun lähiö, jossa on väljyyttä ja vehreyttä korkeiden kerrostalojen välissä ns. kerrostaloalueella.

Nyt suunnitteilla olevaa ja mahdollisesti käynnistyvää täydennysrakentamista ei saa suunnitella siten, että se tuhoaa kohtuuttomasti metsää ja muuta luontoa. Täydennysrakentaminen tulee sijoittaa mieluummin jo kertaalleen kaivetuille ja muokatuille maille.

Myllypuro-Seuran mielestä on hyvä, että täydennysrakentamisen suunnittelu on aloitettu tonteilta, joilla on kaupungin omistamia kiinteistöjä. Tällöin muiden tonttien täydennysrakentamisen hyvälle valmistelemiselle ja mahdolliselle toteuttamiselle jää enemmän aikaa.

Alueellamme ei ole tällä hetkellä opiskelija-asuntoja vaikka niiden tarve on muutaman vuoden kuluttua todellinen, kun Metropolia ammattikorkeakoulu valmistuu. Täydennysrakentamisen aloittaminen ja Metropolian valmistuminen ovat ajoittumassa samaan aikaan.

Täydennysrakentamisen lisäys asukasmäärässä on omiaan tuomaan ostovoimaa alueelle, jolloin toivottavasti myös yrittäjät palaavat ostarille, myllypurolaisten palvelut paranevat, kun tyhjät liikehuoneistot täyttyvät.

Alueelle muuttavat henkilöt perheineen turvaavat omalta osaltaan alueen päiväkotien, ala-asteen ja yläasteen koulujen pysyvyyden ja toiminnan alueella.

Suunnittelussa tulee huomioida myös tilatarve Myllypurontie 22 tontilla sijaitsevalle lasten päiväkerho, iltapäiväkerho ja harrastetoimintatilalle.

Myllypuro-Seura ry.