Opiskelijoille tilapäismajoitusta Myllypuroon

408

Helsingin asunnottomille opiskelijoille järjestetään tilapäismajoitusta ajalla 29.8.-7.10.2011 Myllypuron palvelutalona toimineen kiinteistön tiloissa. Tilapäismajoitusta voidaan tarjota 40 – 60 opiskelijalle. Opiskelijat maksavat majoituksesta viisi euroa vuorokaudelta.

Tilapäismajoituksen organisoi Helsingin sosiaalivirasto yhdessä yliopiston ylioppilaskunnan (HYY), Metropolian ammattikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian kanssa. Myllypurossa toimii majoituksen ajan HYY:n palkkaama työntekijä. Tiloista vastaa Helsingin kaupungin kiinteistövirasto.

HYY, HOAS ja muut toimijat informoivat opiskelijoita tilapäismajoituksesta. HOAS varmistaa, että majoituksen nuorilla on vireillä asuntohakemus.

Myllypuron vanhusten palvelutalon toiminta (Myllypadontie 6, 00920 Helsinki) lakkautettiin 1.6.2011 lukien. Kiinteistö tullaan jatkossa osoittamaan sosiaalisin perustein vanhusten vuokra-asunnoiksi ja mahdollisesti esimerkiksi putkiremonttien aikaiseksi väistötilaksi.
 
Lisätietoja:
HYY, sosiaalipoliittinen sihteeri Sofia Lindqvist puh. 050 543 9605
HYY, majoitustyöntekijä Ilja Leijo, puh. 040 707 0249